• Đặc điểm tính cách và hành vi tìm kiếm thông tin của giảng viên

  Đặc điểm tính cách và hành vi tìm kiếm thông tin của giảng viên

  Bài viết trình bày khái niệm cơ bản về hành vi tìm kiếm thông tin và nhận diện các xu hướng tính cách trong hoạt động tìm kiếm thông tin của giảng viên. Trên cơ sở này, một số giải pháp nhằm hoàn thiện hành vi tìm kiếm thông tin của giảng viên được đề xuất cụ thể.

   7 p cdsphue 25/02/2021 0 0

 • Hoạt động thư viện đại học Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

  Hoạt động thư viện đại học Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

  Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đang là một chủ đề lớn được nhiều đơn vị, tổ chức, trường đại học, thư viện,… quan tâm và thảo luận trong suốt thời gian qua. Theo đó, bài viết tổng quan về nguồn gốc, bản chất, các yếu tố cốt lõi của kỹ thuật số trong cuộc Cách mạng này. Bên cạnh đó, trình bày một số tác động của cuộc CMCN 4.0...

   6 p cdsphue 25/02/2021 0 0

 • Thư viện và văn hóa đọc ở Việt Nam trong kỷ nguyên số

  Thư viện và văn hóa đọc ở Việt Nam trong kỷ nguyên số

  Trên cơ sở nhận biết/nhận thức và nhận diện những thay đổi lớn của hoạt động thư viện và văn hóa đọc trong kỷ nguyên số trên thế giới cũng như ở Việt Nam trong tương lai, phác thảo đôi nét về những thách thức của thư viện nước ta trong kỷ nguyên số, đồng thời đề xuất một số nội dung cơ bản, những giải pháp khả thi để phát huy vai...

   5 p cdsphue 25/02/2021 1 0

 • Ứng dụng dữ liệu lớn trong cơ quan thông tin thư viện

  Ứng dụng dữ liệu lớn trong cơ quan thông tin thư viện

  Bài viết giới thiệu khái quát về dữ liệu lớn, những thách thức, cơ hội và những vấn đề cần giải quyết khi ứng dụng dữ liệu lớn trong cơ quan thông tin-thư viện.

   5 p cdsphue 25/02/2021 1 0

 • Nhân tố tác động đến sự phát triển kiến thức thông tin của học sinh

  Nhân tố tác động đến sự phát triển kiến thức thông tin của học sinh

  Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu khám phá những nhân tố tác động đến sự phát triển kiến thức thông tin (KTTT) của học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam. Các nhân tố này được chia thành hai nhóm bao gồm nội sinh và ngoại sinh. Bên cạnh đó, bài viết cũng chỉ ra phạm vi của KTTT, bối cảnh giáo dục Việt Nam và phương pháp được áp dụng...

   9 p cdsphue 25/02/2021 1 0

 • Công nghệ blockchain và tiềm năng ứng dụng vào lĩnh vực thông tin-thư viện

  Công nghệ blockchain và tiềm năng ứng dụng vào lĩnh vực thông tin-thư viện

  Giới thiệu sơ lược về những đặc trưng cơ bản của công nghệ Blockchain, những loại hình Blockchain và các giai đoạn phát triển của công nghệ này. Công nghệ Blockchain có thể ứng dụng trong lĩnh vực thông tin-thư viện như: Xây dựng những hệ thống siêu dữ liệu nâng cao, bảo vệ quyền Lần bán hàng đầu tiên kỹ thuật số,...

   9 p cdsphue 25/02/2021 0 0

 • Bồi dưỡng viên chức ngành thông tin thư viện theo vị trí việc làm trong kỷ nguyên số

  Bồi dưỡng viên chức ngành thông tin thư viện theo vị trí việc làm trong kỷ nguyên số

  Cơ quan thông tin-thư viện cần có sự chuyển đổi để đáp ứng xu thế chung. Để làm được điều đó, viên chức ngành thông tin-thư viện cần được trang bị và nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc. Bồi dưỡng theo vị trí việc làm của viên chức phát triển năng lực cho viên chức, nâng cao hiệu quả công việc, phát huy tốt nhất tiềm năng của viên...

   6 p cdsphue 25/02/2021 0 0

 • Thư viện đa điểm - Trung tâm tri thức 4.0 của một số trường đại học singapore: bài học kinh nghiệm để phát triển thư viện đại học Việt Nam

  Thư viện đa điểm - Trung tâm tri thức 4.0 của một số trường đại học singapore: bài học kinh nghiệm để phát triển thư viện đại học Việt Nam

  Trên cơ sở kết quả khảo sát mô hình tổ chức, quản lý, vận hành, kiến trúc, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ, tài nguyên thông tin, các dịch vụ thư viện của Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Công nghệ Nanyang, đề xuất xây dựng, phát triển Thư viện đa điểm - Trung tâm Tri thức 4.0 cho các thư viện đại học Việt Nam.

   6 p cdsphue 25/02/2021 1 0

 • Ứng dụng truyền thông xã hội trong hoạt động tiếp thị

  Ứng dụng truyền thông xã hội trong hoạt động tiếp thị

  Bài viết trình bày khái niệm truyền thông xã hội, khả năng ứng dụng truyền thông xã hội trong hoạt động tiếp thị, ưu điểm của tiếp thị thông qua phương tiện truyền thông xã hội so với tiếp thị truyền thống.

   5 p cdsphue 25/02/2021 0 0

 • Thư viện khoa học với các nguồn tài nguyên thông tin đặc thù

  Thư viện khoa học với các nguồn tài nguyên thông tin đặc thù

  Bài viết phân tích tính đặc thù của nguồn tài nguyên thông tin tại thư viện khoa học; sự hình thành của tài nguyên thông tin đặc thù của một thư viện có thể hình thành từ ba nguồn chính: kế thừa, mua và trao đổi, các sản phẩm nội sinh…

   5 p cdsphue 25/02/2021 0 0

 • Đề xuất bộ chỉ tiêu thống kê về ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ

  Đề xuất bộ chỉ tiêu thống kê về ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ

  Thống kê ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ là một nội dung trong báo cáo thống kê hàng năm của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Tổng quan tình hình thu thập dữ liệu về ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ. Đề xuất bộ chỉ tiêu thống kê về ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ gồm 27 chỉ tiêu trong...

   10 p cdsphue 25/02/2021 1 0

 • Thư viện thông minh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Thư viện thông minh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Bài viết khái quát một số tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới sự phát triển của sự nghiệp thư viện với sự ra đời của thư viện thông minh. Trình bày các quan điểm về thư viện thông minh trên thế giới, các yếu tố cấu thành một thư viện thông minh.

   5 p cdsphue 25/02/2021 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số