• Tài liệu học tập Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành

  Tài liệu học tập Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành

  Nhóm tác giả đã kế thừa và vận dụng những kết quả các tác giả nghiên cứu trước đây đồng thời cập nhật và phát triển nội dung để phù hợp với hệ thống quy định mới quản lý giáo dục và yêu cầu của chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp hiện nay. Nhóm tác giả mong muốn tài liệu này có ý nghĩa thiết thực cho công tác dạy và học...

   129 p cdsphue 09/09/2020 10 0

 • Biện pháp nâng cao chất lượng quản lý hồ sơ viên chức tại trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

  Biện pháp nâng cao chất lượng quản lý hồ sơ viên chức tại trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

  Đề tài nghiên cứu nhằm chỉ ra các thực trạng về công tác quản lý hồ sơ viên chức và các biện pháp quản lý hồ sơ viên chức của trường như lập hồ sơ, xác định thành phần hồ sơ viên chức; bổ sung, sửa chữa hồ sơ, chuyển giao tiếp nhận hồ sơ; nghiên cứu, khác thác hồ sơ; lưu giữ, bảo quản, bảo mật hồ sơ; báo cáo công tác quản lý hồ...

   87 p cdsphue 08/09/2020 10 0

 • Ebook Latex - Tra cứu và soạn thảo: Phần 2

  Ebook Latex - Tra cứu và soạn thảo: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Latex - Tra cứu và soạn thảo" cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật tự tạo lệnh, trích dẫn và tra cứu thông tin, đồ họa, tiếng Việt trong Latex. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p cdsphue 26/05/2020 60 1

 • Ebook Latex - Tra cứu và soạn thảo: Phần 1

  Ebook Latex - Tra cứu và soạn thảo: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Latex - Tra cứu và soạn thảo" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc của văn bản Latex, xếp chữ trong văn bản, môi trường văn bản, môi trường toán học, công thức nhiều dòng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   140 p cdsphue 26/05/2020 61 1

 • Tạo lập bảng tra thuật ngữ trong các tác phẩm phi hư cấu: Thực trạng và các yếu tố tác động

  Tạo lập bảng tra thuật ngữ trong các tác phẩm phi hư cấu: Thực trạng và các yếu tố tác động

  Bài viết này làm rõ thực trạng xây dựng và sử dụng index trong các sách phi hư cấu xuất bản tại Việt Nam. Trên cơ sở nhận diện và đánh giá các yếu tố tác động đến hoạt động tạo lập và sử dụng index, nghiên cứu đưa ra một số kiến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động biên soạn, xuất bản và sử dụng index tại Việt Nam.

   9 p cdsphue 26/05/2020 32 1

 • Chuyển đổi số trong phát triển tài nguyên thông tin khoa học, công nghệ số

  Chuyển đổi số trong phát triển tài nguyên thông tin khoa học, công nghệ số

  Giới thiệu khái niệm chuyển đổi số và một số khía cạnh chuyển đổi số trong phát triển, chia sẻ tài nguyên thông tin số khoa học và công nghệ.

   15 p cdsphue 26/05/2020 31 1

 • Những điểm mới cơ bản của Luật Thư viện năm 2019

  Những điểm mới cơ bản của Luật Thư viện năm 2019

  Giới thiệu khái quát một số điểm mới của Luật Thư viện vừa được Quốc hội thông qua. Nêu một số kiến nghị, đề xuất để Luật Thư viện được thực thi hiệu quả trong thực tiễn, góp phần phát triển sự nghiệp thư viện và văn hóa đọc ở Việt Nam.

   5 p cdsphue 26/05/2020 37 1

 • Làm gì để tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Thư viện - Doanh nghiệp?

  Làm gì để tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Thư viện - Doanh nghiệp?

  Bài viết đề xuất một số nội dung và giải pháp cơ bản đối với các thư viện Việt Nam với 3 đối tượng chính: Chính phủ - Thư viện - Doanh nghiệp, nhằm từng bước tối ưu hóa quản trị tri thức số trong các cơ quan thông tin - thư viện, phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0 và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn Cách...

   6 p cdsphue 26/05/2020 34 1

 • Ebook Một chặng đường đào tạo và nghiên cứu khoa học Thông tin - Thư viện

  Ebook Một chặng đường đào tạo và nghiên cứu khoa học Thông tin - Thư viện

  Ebook Một chặng đường đào tạo và nghiên cứu khoa học Thông tin - Thư viện gồm các nội dung chính sau: giới thiệu thành tích của khoa đã được Đảng, Nhà nước và các cấp lãnh đạo ghi nhận và một số hình ảnh hoạt động của Khoa về công tác phát triển đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ giảng viên qua các thời kỳ, giới thiệu bộ nội dung của 57...

   590 p cdsphue 27/04/2020 72 1

 • Ebook Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ thư viện

  Ebook Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ thư viện

  Ebook Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ thư viện có kết cấu nội dung gồm 16 phần, bao gồm tổng quan về sự nghiệp thư viện Việt Nam và trẽn thế giới; quy định mới về công tác nghiệp vụ thư viện; Giới thiệu một sô kỹ năng của cán bộ thư viện... Để nắm rõ nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo cẩm nang.

   10 p cdsphue 27/04/2020 89 1

 • Ebook Phân loại và tổ chức mục lục phân loại: Phần 2

  Ebook Phân loại và tổ chức mục lục phân loại: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook "Phân loại và tổ chức mục lục phân loại" sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phương pháp phân loại tài liệu, tổ chức, khai thác mục lục phân loại truyền thống, mục lục tin học hóa và các ứng dụng khác của phân loại,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   132 p cdsphue 28/02/2020 107 1

 • Ebook Phân loại và tổ chức mục lục phân loại: Phần 1

  Ebook Phân loại và tổ chức mục lục phân loại: Phần 1

  Ebook Phân loại và tổ chức mục lục phân loại: Phần 1 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Lý luận chung về phân loại, sơ lược lịch sử phân loại và phân loại tài liệu nói chung, các khung phân loại tiêu biểu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   122 p cdsphue 28/02/2020 107 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số