• Quản lý Nhà nước về Thư viện ở Việt Nam: Thực tiễn và những vấn đề đặt ra

  Quản lý Nhà nước về Thư viện ở Việt Nam: Thực tiễn và những vấn đề đặt ra

  Trên cơ sở tổng hợp, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về thư viện ở Việt Nam trong khoảng 20 năm trở lại đây, phân tích, đánh giá sơ bộ tác động của hệ thống văn bản này đối với sự phát triển ngành Thư viện ở Việt Nam. Đánh giá khái quát thực trạng quản lý nhà nước về thư viện (từ năm 2000 đến nay). Đề xuất một số...

   7 p cdsphue 26/12/2018 6 0

 • Bài giảng Thư viện điện tử và phương thức khai thác

  Bài giảng Thư viện điện tử và phương thức khai thác

  Bài giảng Thư viện điện tử và phương thức khai thác tập trung trình bày các vấn đề về việc giới thiệu thư viện trường ĐHSP Hà Nội 2, hướng dẫn sử dụng thư viện điện tử, quy chế sử dụng thư viện,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p cdsphue 26/12/2018 5 0

 • Bài giảng Xây dựng và tổ chức hoạt động ở thư viện

  Bài giảng Xây dựng và tổ chức hoạt động ở thư viện

  Bài giảng Xây dựng và tổ chức hoạt động ở thư viện nêu lên một số quy định về thư viện và hoạt động ở thư viện theo CV 1232/SGDĐT-GDTH năm 2013 của sở Giáo dục - Đào tạo. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Thư viện và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   22 p cdsphue 26/12/2018 2 0

 • Vai trò của cán bộ thư viện trong việc phát triển năng lực thông tin cho sinh viên tại trung tâm thông tin – thư viện, đại học quốc gia Hà Nội

  Vai trò của cán bộ thư viện trong việc phát triển năng lực thông tin cho sinh viên tại trung tâm thông tin – thư viện, đại học quốc gia Hà Nội

  Bài viết đề cập đến cán bộ thư viện người đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp với giảng viên, khoa chuyên ngành để khởi xướng, xây dựng chính sách phát triển năng lực sinh viên tại trung tâm thông tin - thư viện, đại học quốc gia Hà Nội.

   9 p cdsphue 26/12/2018 5 0

 • Khoa học thông tin và thư viện

  Khoa học thông tin và thư viện

  Bài viết "Khoa học thông tin và thư viện" khái quát ngành thư viện đã phát triển qua 3 giai đoạn: Thư viện học; Khoa học thông tin và thư viện, cách mạng hóa quan niệm về thư viện.

   6 p cdsphue 26/12/2018 5 0

 • Đổi mới công tác thông tin - thư viện tại Viện thông tin Khoa học xã hội từ năm 2011 đến nay

  Đổi mới công tác thông tin - thư viện tại Viện thông tin Khoa học xã hội từ năm 2011 đến nay

  Trong bài viết này, tác giả trình bày một số kết quả quan trọng Viện thông tin Khoa học xã hội đã đạt được trong quá trình đổi mới công tác thông tin - thư viện thời gian qua, những khó khăn đã và đang phải khắc phục cũng như kiến nghị một số giải pháp cho việc tiếp tục đổi mới hoạt động thông tin - thư viện trong thời gian tới của Viện...

   11 p cdsphue 26/12/2018 5 0

 • Đi tìm động lực mới cho sự phát triển của Thư viện công cộng

  Đi tìm động lực mới cho sự phát triển của Thư viện công cộng

  Qua một số thành tựu và hạn chế của hệ thống Thư viện công cộng trong 5 năm. Qua đó nêu lên một số vấn đề cần triển khai và hoàn thiện nhằm tạo động lực mới cho sự phát triển hệ thống Thư viện công cộng trong thời gian tới: Ban hành luật thư viện, các văn bản mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thư viện, Thông tư của Bộ Văn hóa,...

   5 p cdsphue 26/12/2018 5 0

 • Đánh giá và nâng cao chất lượng hoạt động Thư viện trường phổ thông trong thế kỉ XXI

  Đánh giá và nâng cao chất lượng hoạt động Thư viện trường phổ thông trong thế kỉ XXI

  Kiểm tra, đánh giá là một khâu quan trọng trong hoạt động của bất kỳ loại hình thư viện nào. Đối với hệ thống thư viện trường phổ thông, việc tìm hiểu và áp dụng những tiêu chí đánh giá chất lượng cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhất là trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Tiêu chí đánh giá thư viện trường phổ thông,...

   5 p cdsphue 26/12/2018 4 0

 • Nghiên cứu mô hình phục vụ của thư viện trường học

  Nghiên cứu mô hình phục vụ của thư viện trường học

  Phát triển hệ thống thư viện trường học là một trong những nhiệm vụ cần được chú trọng trong giáo dục bậc phổ thông hiện nay. Đứng trước bối cảnh đổi mới giáo dục hiện tại, thư viện cần có những thay đổi nhất định để phục vụ cho nhu cầu ngày càng đa dạng của học sinh và giáo viên trong trường học. Trên cơ sở đó, bên cạnh việc...

   5 p cdsphue 26/12/2018 4 0

 • Bài giảng Thư viện số (Digital Library)

  Bài giảng Thư viện số (Digital Library)

  Bài giảng thư viện số đề cập các nội dung sau đây: Thư viện số ở Mỹ, chia sẻ thông tin toàn cầu, ba chức năng chính của thư viện số, các nguyên tắc xây dựng thư viện số/thư viện điện tử... Mời các bạn tham khảo bài giảng.

   15 p cdsphue 26/12/2018 4 0

 • Ebook Xử lý thông tin trong hoạt động thông tin thư viện: Phần 1

  Ebook Xử lý thông tin trong hoạt động thông tin thư viện: Phần 1

  Ebook "Xử lý thông tin trong hoạt động thông tin thư viện" có kết cấu nội dung gồm 5 chương tập trung vào những vấn đề lý luận nội dung và phương pháp xử lý nội dung tài liệu. Phần 1 ebook 3 chương đầu: Cơ sở lý luận của xử lý thông tin tài liệu, văn phong khoa học trong các ấn phẩm thông tin, từ khóa mô tả nội dung tài liệu thông tin bằng từ...

   131 p cdsphue 27/11/2018 12 0

 • Ebook Xử lý thông tin trong hoạt động thông tin thư viện: Phần 2

  Ebook Xử lý thông tin trong hoạt động thông tin thư viện: Phần 2

  Tiếp nối phần 1 ebook, phần 2 tiếp tục trình bày 2 chương còn lại: Chương 4 biên soạn và chú giải bài tóm tắt, chương 5 tổng luận. Lần lượt chương 4 trình bày: Biên soạn bài chú giải, biên soạn bài tóm tắt tài liệu khoa học, chương 5 trình bày những vấn đề chung về tổng luận, các loại hình tổng luận, yêu cầu chung đối với tổng luận, quy...

   98 p cdsphue 27/11/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số