• Thư viện với công tác quản lý dữ liệu nghiên cứu

  Thư viện với công tác quản lý dữ liệu nghiên cứu

  Bài viết nêu một số yêu cầu về công tác quản lý dữ liệu nghiên cứu. Phác họa các công việc của quản lý dữ liệu trong quá trình triển khai một nguyên cứu. Đề cập đến vai trò của các bên liên quan cũng như xác định nhiệm vụ và hoạt động của thư viện trong quá trình quản lý dữ liệu. Phân tích những thách thức căn bản đối với thư viện...

   7 p cdsphue 28/09/2020 11 0

 • Đánh giá hiệu quả quảng bá qua website Thư viện

  Đánh giá hiệu quả quảng bá qua website Thư viện

  Hoạt động quảng bá trực tuyến đã được thực hiện từ nhiều năm nay trong các thư viện ở Việt Nam. Về nội dung quảng bá, các thư viện đều giới thiệu thông tin về thư viện, các nguồn lực và sản phẩm, dịch vụ thông tin – thư viện hiện có. Tuy nhiên, hình thức quảng bá trực tuyến chỉ được thực hiện chủ yếu thông qua các kênh là quảng bá...

   5 p cdsphue 28/09/2020 13 0

 • Phát triển tài nguyên số để trở thành một Thư viện đặc thù (Phục vụ đào tạo sau Đại học)

  Phát triển tài nguyên số để trở thành một Thư viện đặc thù (Phục vụ đào tạo sau Đại học)

  Bài viết giới thiệu Trung tâm Thông tin tư liệu Thư viện thuộc Học viện Khoa học Xã hội với nhiệm vụ đào tạo sau Đại học; phát triển tài nguyên thư viện số, góp phần đào tạo các chuyên gia tương lai về khoa học xã hội. Để nắm chi tiết nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   6 p cdsphue 28/09/2020 14 0

 • Sơ lược về OAI-PMH

  Sơ lược về OAI-PMH

  Bài viết với nội dung OAI-PMH hay sáng kiến lưu trữ mở cho giao thức gặt hái siêu dữ liệu – Open Archives Intiative - Protocol for Metadata Harvesting được thiết kế nhằm giúp cho khả năng tương tác giữa các Thư viện số tốt hơn và tạo thuận lợi cho việc phổ biến thông tin hiệu quả hơn. Đặc biệt, nó cung cấp các quy tắc và khung sườn cho việc chia sẻ...

   8 p cdsphue 28/09/2020 15 0

 • Bộ quy tắc biên mục RDA đã ra đời đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong biên mục

  Bộ quy tắc biên mục RDA đã ra đời đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong biên mục

  Được xây dựng dựa trên sự hình thành bộ quy tắc biên mục Anh-Mĩ (AACR), RDA sẽ cung cấp một bộ tập hợp rộng rãi những chỉ dẫn và giải thích về truy cập và mô tả tài nguyên bao gồm tất cả các loại hình tài liệu và đa phương tiện. Tiêu chuẩn mới là đang được phát triển cho việc sử dụng chủ yếu trong Thư viện, nỗ lực để đạt được...

   7 p cdsphue 28/09/2020 13 0

 • Đào tạo cán bộ Thông tin Thư viện hướng tưới xã hội của nền văn minh thông tin

  Đào tạo cán bộ Thông tin Thư viện hướng tưới xã hội của nền văn minh thông tin

  Bài viết trình bày những mục tiêu cần hướng tới trong vấn đề đào tạo nguồn nhân lực thông tin thư viện của một xã hội thông tin; phương pháp lựa chọn để đào tạo nguồn nhân lực thông tin thư viện cho một xã hội thông tin.

   6 p cdsphue 28/09/2020 14 0

 • Tài liệu học tập Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành

  Tài liệu học tập Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành

  Nhóm tác giả đã kế thừa và vận dụng những kết quả các tác giả nghiên cứu trước đây đồng thời cập nhật và phát triển nội dung để phù hợp với hệ thống quy định mới quản lý giáo dục và yêu cầu của chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp hiện nay. Nhóm tác giả mong muốn tài liệu này có ý nghĩa thiết thực cho công tác dạy và học...

   129 p cdsphue 09/09/2020 49 0

 • Biện pháp nâng cao chất lượng quản lý hồ sơ viên chức tại trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

  Biện pháp nâng cao chất lượng quản lý hồ sơ viên chức tại trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

  Đề tài nghiên cứu nhằm chỉ ra các thực trạng về công tác quản lý hồ sơ viên chức và các biện pháp quản lý hồ sơ viên chức của trường như lập hồ sơ, xác định thành phần hồ sơ viên chức; bổ sung, sửa chữa hồ sơ, chuyển giao tiếp nhận hồ sơ; nghiên cứu, khác thác hồ sơ; lưu giữ, bảo quản, bảo mật hồ sơ; báo cáo công tác quản lý hồ...

   87 p cdsphue 08/09/2020 29 0

 • Ebook Latex - Tra cứu và soạn thảo: Phần 2

  Ebook Latex - Tra cứu và soạn thảo: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Latex - Tra cứu và soạn thảo" cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật tự tạo lệnh, trích dẫn và tra cứu thông tin, đồ họa, tiếng Việt trong Latex. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p cdsphue 26/05/2020 69 1

 • Ebook Latex - Tra cứu và soạn thảo: Phần 1

  Ebook Latex - Tra cứu và soạn thảo: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Latex - Tra cứu và soạn thảo" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc của văn bản Latex, xếp chữ trong văn bản, môi trường văn bản, môi trường toán học, công thức nhiều dòng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   140 p cdsphue 26/05/2020 73 1

 • Tạo lập bảng tra thuật ngữ trong các tác phẩm phi hư cấu: Thực trạng và các yếu tố tác động

  Tạo lập bảng tra thuật ngữ trong các tác phẩm phi hư cấu: Thực trạng và các yếu tố tác động

  Bài viết này làm rõ thực trạng xây dựng và sử dụng index trong các sách phi hư cấu xuất bản tại Việt Nam. Trên cơ sở nhận diện và đánh giá các yếu tố tác động đến hoạt động tạo lập và sử dụng index, nghiên cứu đưa ra một số kiến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động biên soạn, xuất bản và sử dụng index tại Việt Nam.

   9 p cdsphue 26/05/2020 41 1

 • Chuyển đổi số trong phát triển tài nguyên thông tin khoa học, công nghệ số

  Chuyển đổi số trong phát triển tài nguyên thông tin khoa học, công nghệ số

  Giới thiệu khái niệm chuyển đổi số và một số khía cạnh chuyển đổi số trong phát triển, chia sẻ tài nguyên thông tin số khoa học và công nghệ.

   15 p cdsphue 26/05/2020 41 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số