• Bài giảng Tin học văn phòng 2: Chương 3.2 - Võ Văn Thanh

  Bài giảng Tin học văn phòng 2: Chương 3.2 - Võ Văn Thanh

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức về Thiết kế Web bằng Google Site bao gồm: Giới thiệu, hướng dẫn tạo Google Site, quản lý trang web, hướng dẫn sử dụng Google Site. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p cdsphue 25/08/2019 49 0

 • Bài giảng Tin học văn phòng 2: Chương 3.1 - Võ Văn Thanh

  Bài giảng Tin học văn phòng 2: Chương 3.1 - Võ Văn Thanh

  Bài giảng trình bày các nội dung bài 1 - Sử dụng Google Driver bao gồm: Khái niệm, một số tính năng của Google Driver, hướng dẫn sử dụng Google Driver và ứng dụng trong công việc văn phòng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p cdsphue 25/08/2019 44 0

 • Bài giảng Tin học văn phòng 2: Chương 2 - Võ Văn Thanh

  Bài giảng Tin học văn phòng 2: Chương 2 - Võ Văn Thanh

  Bài giảng "Tin học văn phòng 2 - Chương 2: Các dịch vụ ứng dụng văn phòng trực tuyến" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu các dịch vụ văn phòng, sử dụng Email, duyệt mail bằng Microsoft Outlook, một số dịch vụ mail đặc biệt, dịch vụ RSS. Mời các bạn cùng tham khảo.

   83 p cdsphue 25/08/2019 44 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng 2: Chương 1 - Võ Văn Thanh (tt)

  Bài giảng Tin học văn phòng 2: Chương 1 - Võ Văn Thanh (tt)

  Bài giảng "Tin học văn phòng 2 - Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính và internet" phần tiếp theo cung cấp các kiến thức giúp người học có thể biết cách tìm kiếm thông tin hiệu quả nhất trên mạng internet. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p cdsphue 25/08/2019 43 4

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1b - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1b - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 1a: Tổng quan về môn học" phần tiếp giúp người học Tìm hiểu bên trong máy tính, tìm hiểu bên trong bộ vi xử lý, tìm hiểu chương trình thực thi trên máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p cdsphue 25/08/2019 39 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 2: Kiến trúc tập lệnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Biên dịch mã máy (các định dạng lệnh, các hằng số lớn), các thủ tục gọi (Tập các thanh ghi, bộ nhớ ngăn xếp), các ISA khác.

   25 p cdsphue 25/08/2019 38 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - ĐH Bách khoa Hà Nội (tt)

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - ĐH Bách khoa Hà Nội (tt)

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 3: Bộ xử lý - Khối điều khiển và đường dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Thành phần cơ bản của bộ xử lý, kết nối các thành phần. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p cdsphue 25/08/2019 46 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 4: Processor pipelining" cung cấp cho người học các kiến thức: Tốc độ xử lý, kỹ thuật đường ống, xây dựng bộ xử lý đường ống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p cdsphue 25/08/2019 48 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 3: Binary numbers" cung cấp cho người học các kiến thức: Tại sao sử dụng hệ nhị phân, hệ cơ số hai, làm thế nào để biểu diễn số có dấu, một số vấn đề về số có dấu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p cdsphue 25/08/2019 40 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1a - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1a - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 1a: Tổng quan về môn học" cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về môn học, lịch sử phát triển của máy tính, khái niệm cơ bản về kiến trúc máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p cdsphue 25/08/2019 42 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 5: Bộ nhớ đệm (Caches)" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân cấp bộ nhớ, caching, bộ nhớ cache làm việc như thế nào, thực thi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   70 p cdsphue 25/08/2019 34 1

 • Bài giảng Môn Đồ họa và hiện thực ảo - Bài 1: Kỹ thuật đồ họa và Hiện thực ảo (Computer graphics and virtual reality)

  Bài giảng Môn Đồ họa và hiện thực ảo - Bài 1: Kỹ thuật đồ họa và Hiện thực ảo (Computer graphics and virtual reality)

  Bài 1 - Kỹ thuật đồ họa và Hiện thực ảo (Computer graphics and virtual reality). Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Lịch sử phát triển của kỹ thuật đồ họa trong giai đoạn 1970 - 1980, kỹ thuật đồ họa vi tính, phân loại và các ứng dụng tiêu biểu của kỹ thuật đồ họa, mô hình hệ đồ họa, các chuẩn giao diện đồ...

   12 p cdsphue 22/04/2019 61 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số