• Bài giảng Hệ điều hành: Chương 9 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 9 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 9: I/O System" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết bị phần cứng I/O, giao diện I/O cung cấp ứng dụng, các dịch vụ của OS, hiệu suất I/O. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p cdsphue 25/11/2020 0 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 7: Virtual memory" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ chế phân trang và phân đoạn, cơ chế bộ nhớ ảo, các chiến lược quản lý, cấp phát frame cho process, Thrashing.

   29 p cdsphue 25/11/2020 0 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 4: Deadlock" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hệ thống, resource allocation graph (RAG), phương pháp giải quyết deadlock. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p cdsphue 25/11/2020 1 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 5: Định thời CPU" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ bản, các bộ định thời, các tiêu chuẩn định thời CPU, các giải thuật định thời,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p cdsphue 25/11/2020 0 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa hệ điều hành (operating system), cấu trúc hệ thống máy tính, các chức năng chính của OS, mainframe systems, desktop systems,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p cdsphue 25/11/2020 0 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 2: Khái niệm về quá trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ bản, định thời process, các tác vụ trên process, sự cộng tác giữa các process, interprocess communication,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p cdsphue 25/11/2020 1 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 3: Đồng bộ và giải quyết tranh chấp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ bản, bài toán Critical-Section, các giải pháp phần mềm, đồng bộ bằng hardware, semaphore,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p cdsphue 25/11/2020 1 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 6: Memory management" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ sở, các kiểu địa chỉ nhớ, chuyển đổi địa chỉ nhớ, Overlay và swapping, mô hình quản lý bộ nhớ đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p cdsphue 25/11/2020 0 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 8 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 8 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 8: File-System interface" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ sở, các phương thức truy cập, cấu trúc thư mục, File-System mounting, chia sẻ file,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p cdsphue 25/11/2020 1 0

 • Bài giảng Kiến trúc phần mềm: Chương 1 - Nguyễn Trung Hiệp

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm: Chương 1 - Nguyễn Trung Hiệp

  Bài giảng trình bày các nội dung: Vài ý ban đầu, định nghĩa SA, một số thuật ngữ về SA, kiến trúc và các thuộc tính chất lượng, các thuộc tính chất lượng, tính sẵn sàng để dùng được, tính dễ sử dụng, tính có thể hiệu chỉnh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p cdsphue 25/11/2020 1 0

 • Bài giảng Kiến trúc phần mềm: Chương 2 - Nguyễn Trung Hiệp

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm: Chương 2 - Nguyễn Trung Hiệp

  Chương 2 - Các Tactic gồm 8 phần trình bày các nội dung: Định nghĩa thuật ngữ, các tactics giải quyết tính sẵn sàng để dùng, các tactics giải quyết tính dễ sử dụng (Usability), các tactic về tính thay đổi được (Modifiability), các tactic giải quyết hiệu suất, các tactic giải quyết an ninh, các tactic giải quyết tính có thể kiểm thử được. Mời các bạn...

   32 p cdsphue 25/11/2020 0 0

 • Bài giảng Kiến trúc phần mềm: Chương 3 - Nguyễn Trung Hiệp

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm: Chương 3 - Nguyễn Trung Hiệp

  Bài giảng "Kiến trúc phần mềm - Chương 3: Các mẫu kiến trúc phổ dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiến trúc trong các hệ thống phần mềm, các mẫu kiến trúc phổ dụng, kết chương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p cdsphue 25/11/2020 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số