• Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C: Phần 2

  Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Ngôn ngữ lập trình C" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: hàm và tổ chức chương trình về mặt cấu trúc, tệp và các thao tác vào ra, đồ họa, bài toán mô phỏng, bài toán vẽ đồ thị hàm số, bài toán Đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   79 p cdsphue 27/01/2021 21 1

 • Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C: Phần 1

  Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C: Phần 1

  Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C, các toán tử trong ngôn ngữ lập trình C, tổ chức chương trình về mặt dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   123 p cdsphue 27/01/2021 6 0

 • Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Chương 3 - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Chương 3 - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình C - Chương 3: Windows Form" cung cấp cho người họ các kiến thức: Khái niệm và ứng dụng của Windows Form, môi trường thiết kế và xử lý sự kiện của Form, các control phổ biến trong Form. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   47 p cdsphue 27/01/2021 6 0

 • Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Chương 1 - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Chương 1 - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình C - Chương 1: Tổng quan về lập trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến và khai báo biến, các phép toán, các hàm có sẵn của C, phát biểu điều kiện Phát biểu lặp, hàm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p cdsphue 27/01/2021 4 0

 • Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Giới thiệu môn học - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Giới thiệu môn học - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng giúp người họ có thể nắm vững kiến thức cơ bản về lập trình (biến, hàm, cấu trúc rẽ nhánh, các kiểu dữ liệu…), trang bị kiến thức lập trình ứng dụng trên windows form, nắm vững kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p cdsphue 27/01/2021 6 0

 • Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Chương 2 - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Chương 2 - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình C - Chương 2: Xử lý mảng và chuỗi" cung cấp cho người học các kiến thức: Mảng, các thao tác trên mảng, chuỗi, các thao tác trên chuỗi. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   55 p cdsphue 27/01/2021 4 0

 • Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Chương 4 - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Chương 4 - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình C - Chương 4: Lớp và đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình truyền thống và lập trình hướng đối tượng, các khái niệm liên quan tới Lớp và Đối tượng, các mức truy xuất, các thành phần của lớp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p cdsphue 27/01/2021 5 0

 • Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Chương 5 - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Chương 5 - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình C - Chương 5: Kế thừa và đa hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kế thừa, khái niệm đa hình, giao diện (interface). Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   34 p cdsphue 27/01/2021 4 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 9 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 9 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 9: I/O System" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết bị phần cứng I/O, giao diện I/O cung cấp ứng dụng, các dịch vụ của OS, hiệu suất I/O. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p cdsphue 25/11/2020 14 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 7: Virtual memory" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ chế phân trang và phân đoạn, cơ chế bộ nhớ ảo, các chiến lược quản lý, cấp phát frame cho process, Thrashing.

   29 p cdsphue 25/11/2020 13 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 4: Deadlock" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hệ thống, resource allocation graph (RAG), phương pháp giải quyết deadlock. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p cdsphue 25/11/2020 15 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 5: Định thời CPU" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ bản, các bộ định thời, các tiêu chuẩn định thời CPU, các giải thuật định thời,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p cdsphue 25/11/2020 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số