• Xây dựng và phát triển các bộ sưu tập số tại Thư viện quốc gia Việt Nam

  Xây dựng và phát triển các bộ sưu tập số tại Thư viện quốc gia Việt Nam

  Bài viết giới thiệu về quá trình ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ sử dụng trong công tác số hóa tại Thư viện Quốc gia Việt Nam; Một số bộ sưu tập số đang xây dựng, phát triển và các yếu tố tác động đến quá trình xây dựng bộ sưu tập số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

   17 p cdsphue 29/03/2021 79 0

 • Trung tâm tri thức số - bộ phận cấu thành của thư viện khoa học Việt Nam

  Trung tâm tri thức số - bộ phận cấu thành của thư viện khoa học Việt Nam

  Bài viết này cũng phác họa bước đầu về tổ chức và xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo đảm bảo xây dựng và phát triển bền vững mô hình Trung tâm Tri thức số cho các thư viện khoa học Việt Nam.

   12 p cdsphue 29/03/2021 81 0

 • Marketing 4.0 – xu hướng phát triển mới trong các thư viện đại học Việt Nam

  Marketing 4.0 – xu hướng phát triển mới trong các thư viện đại học Việt Nam

  Nội dung bài viết đề cấp đến các khái niệm liên quan đến Marketing, sự thay đổi từ Marketing 1.0 đến Marketing 4.0, vai trò của Marketing trong thư viện, xu hướng phát triển của Marketing 4.0 vào các Thư viện Đại học Việt Nam.

   14 p cdsphue 29/03/2021 64 0

 • Ứng dụng khai phá dữ liệu nâng cao dịch vụ thư viện số

  Ứng dụng khai phá dữ liệu nâng cao dịch vụ thư viện số

  Bài viết mô tả các kỹ thuật khai phá dữ liệu, giới thiệu quy trình khai phá dữ liệu, nghiên cứu kỹ thuật phân cụm và luật kết hợp trong khai phá dữ liệu để phân tích dữ liệu người dùng, tạo ra hệ thống khuyến nghị nhằm nâng cao dịch vụ thư viện số.

   16 p cdsphue 29/03/2021 59 0

 • Đặc điểm tính cách và hành vi tìm kiếm thông tin của giảng viên

  Đặc điểm tính cách và hành vi tìm kiếm thông tin của giảng viên

  Bài viết trình bày khái niệm cơ bản về hành vi tìm kiếm thông tin và nhận diện các xu hướng tính cách trong hoạt động tìm kiếm thông tin của giảng viên. Trên cơ sở này, một số giải pháp nhằm hoàn thiện hành vi tìm kiếm thông tin của giảng viên được đề xuất cụ thể.

   7 p cdsphue 25/02/2021 65 0

 • Hoạt động thư viện đại học Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

  Hoạt động thư viện đại học Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

  Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đang là một chủ đề lớn được nhiều đơn vị, tổ chức, trường đại học, thư viện,… quan tâm và thảo luận trong suốt thời gian qua. Theo đó, bài viết tổng quan về nguồn gốc, bản chất, các yếu tố cốt lõi của kỹ thuật số trong cuộc Cách mạng này. Bên cạnh đó, trình bày một số tác động của cuộc CMCN 4.0...

   6 p cdsphue 25/02/2021 81 0

 • Thư viện và văn hóa đọc ở Việt Nam trong kỷ nguyên số

  Thư viện và văn hóa đọc ở Việt Nam trong kỷ nguyên số

  Trên cơ sở nhận biết/nhận thức và nhận diện những thay đổi lớn của hoạt động thư viện và văn hóa đọc trong kỷ nguyên số trên thế giới cũng như ở Việt Nam trong tương lai, phác thảo đôi nét về những thách thức của thư viện nước ta trong kỷ nguyên số, đồng thời đề xuất một số nội dung cơ bản, những giải pháp khả thi để phát huy vai...

   5 p cdsphue 25/02/2021 75 0

 • Ứng dụng dữ liệu lớn trong cơ quan thông tin thư viện

  Ứng dụng dữ liệu lớn trong cơ quan thông tin thư viện

  Bài viết giới thiệu khái quát về dữ liệu lớn, những thách thức, cơ hội và những vấn đề cần giải quyết khi ứng dụng dữ liệu lớn trong cơ quan thông tin-thư viện.

   5 p cdsphue 25/02/2021 82 0

 • Nhân tố tác động đến sự phát triển kiến thức thông tin của học sinh

  Nhân tố tác động đến sự phát triển kiến thức thông tin của học sinh

  Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu khám phá những nhân tố tác động đến sự phát triển kiến thức thông tin (KTTT) của học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam. Các nhân tố này được chia thành hai nhóm bao gồm nội sinh và ngoại sinh. Bên cạnh đó, bài viết cũng chỉ ra phạm vi của KTTT, bối cảnh giáo dục Việt Nam và phương pháp được áp dụng...

   9 p cdsphue 25/02/2021 70 0

 • Công nghệ blockchain và tiềm năng ứng dụng vào lĩnh vực thông tin-thư viện

  Công nghệ blockchain và tiềm năng ứng dụng vào lĩnh vực thông tin-thư viện

  Giới thiệu sơ lược về những đặc trưng cơ bản của công nghệ Blockchain, những loại hình Blockchain và các giai đoạn phát triển của công nghệ này. Công nghệ Blockchain có thể ứng dụng trong lĩnh vực thông tin-thư viện như: Xây dựng những hệ thống siêu dữ liệu nâng cao, bảo vệ quyền Lần bán hàng đầu tiên kỹ thuật số,...

   9 p cdsphue 25/02/2021 78 0

 • Bồi dưỡng viên chức ngành thông tin thư viện theo vị trí việc làm trong kỷ nguyên số

  Bồi dưỡng viên chức ngành thông tin thư viện theo vị trí việc làm trong kỷ nguyên số

  Cơ quan thông tin-thư viện cần có sự chuyển đổi để đáp ứng xu thế chung. Để làm được điều đó, viên chức ngành thông tin-thư viện cần được trang bị và nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc. Bồi dưỡng theo vị trí việc làm của viên chức phát triển năng lực cho viên chức, nâng cao hiệu quả công việc, phát huy tốt nhất tiềm năng của viên...

   6 p cdsphue 25/02/2021 72 0

 • Thư viện đa điểm - Trung tâm tri thức 4.0 của một số trường đại học singapore: bài học kinh nghiệm để phát triển thư viện đại học Việt Nam

  Thư viện đa điểm - Trung tâm tri thức 4.0 của một số trường đại học singapore: bài học kinh nghiệm để phát triển thư viện đại học Việt Nam

  Trên cơ sở kết quả khảo sát mô hình tổ chức, quản lý, vận hành, kiến trúc, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ, tài nguyên thông tin, các dịch vụ thư viện của Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Công nghệ Nanyang, đề xuất xây dựng, phát triển Thư viện đa điểm - Trung tâm Tri thức 4.0 cho các thư viện đại học Việt Nam.

   6 p cdsphue 25/02/2021 61 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số