• Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng (In lần thứ 4): Phần 1

  Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng (In lần thứ 4): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Nghiệp vụ thư ký văn phòng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nhiệm vụ, vị trí và năng lực, phẩm chất của người thư ký văn phòng, nghiệp vụ chuẩn bị và cung cấp thông tin cho hoạt động quản lý và lãnh đạo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   92 p cdsphue 25/05/2019 269 1

 • Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Phần 1

  Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Phần 1

  Cuốn “Nghiệp vụ thư ký văn phòng” ra mắt bạn đọc với mục đích cung cấp tương đối đầy đủ những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết cho người làm công tác thư ký, giúp những người thư ký nắm vững nghiệp vụ và nâng cao trình độ của mình. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   147 p cdsphue 25/05/2019 262 2

 • Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng (In lần thứ 4): Phần 2

  Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng (In lần thứ 4): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Nghiệp vụ thư ký văn phòng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nghiệp vụ giao tiếp hành chính, nghiệp vụ biên tập văn bản và lưu trữ hồ sơ tài liệu, quan hệ của người thư ký văn phòng với lãnh đạo và đồng nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo

   20 p cdsphue 25/05/2019 258 2

 • Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Phần 2

  Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổ chức cuộc họp hội nghị, tổ chức phòng làm việc và bố trí các trang thiết bị trong văn phòng giám đốc, tổ chức các chuyến đi công tác cho lãnh đạo và hoạt động của thư ký khi lãnh đạo đi vắng, kỹ năng giao tiếp công sở. Mời các bạn cùng tham khảo.

   81 p cdsphue 25/05/2019 309 2

 • Giáo trình Nghiệp vụ thư ký: Phần 2

  Giáo trình Nghiệp vụ thư ký: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình “Nghiệp vụ thư ký” cung cấp cho người học các kiến thức về một số nghiệp vụ cơ bản của nghề thư ký như: Nghiệp vụ tổ chức công tác thông tin phục vụ lãnh đạo, nghiệp vụ xử lý văn bản theo yêu cầu,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   85 p cdsphue 22/04/2019 235 2

 • Giáo trình Nghiệp vụ thư ký: Phần 1

  Giáo trình Nghiệp vụ thư ký: Phần 1

  Phần 1 giáo trình “Nghiệp vụ thư ký” cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về nghề thư ký, đặc điểm lao động và nhiệm vụ cụ thể của người thư ký. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   64 p cdsphue 22/04/2019 218 2

 • Nguyên tắc soạn thảo văn bản

  Nguyên tắc soạn thảo văn bản

  Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

   55 p cdsphue 17/01/2012 288 2

 • Giáo trình nghiệp vụ thư ký_6

  Giáo trình nghiệp vụ thư ký_6

  Trong cuộc đổi mới quản lý nhà nước hiện nay, vi trí, chức năng và vai trò của người thư ký văn phòng đang ngày càng được khẳng định. Thư ký kà một chức danh quan trọng trong công tác văn phòng. Nghiệp vụ thư ký đã trở thành một môn học không thể thiếu trong nội dung đào tạo các nhân viên công tác văn phòng.

   34 p cdsphue 17/01/2012 246 1

 • Giáo trình nghiệp vụ thư ký_5

  Giáo trình nghiệp vụ thư ký_5

  Trong cuộc đổi mới quản lý nhà nước hiện nay, vi trí, chức năng và vai trò của người thư ký văn phòng đang ngày càng được khẳng định. Thư ký kà một chức danh quan trọng trong công tác văn phòng. Nghiệp vụ thư ký đã trở thành một môn học không thể thiếu trong nội dung đào tạo các nhân viên công tác văn phòng.

   34 p cdsphue 17/01/2012 245 1

 • Giáo trình nghiệp vụ thư ký_4

  Giáo trình nghiệp vụ thư ký_4

  Trong cuộc đổi mới quản lý nhà nước hiện nay, vi trí, chức năng và vai trò của người thư ký văn phòng đang ngày càng được khẳng định. Thư ký kà một chức danh quan trọng trong công tác văn phòng. Nghiệp vụ thư ký đã trở thành một môn học không thể thiếu trong nội dung đào tạo các nhân viên công tác văn phòng.

   34 p cdsphue 17/01/2012 273 2

 • Giáo trình nghiệp vụ thư ký_3

  Giáo trình nghiệp vụ thư ký_3

  Trong cuộc đổi mới quản lý nhà nước hiện nay, vi trí, chức năng và vai trò của người thư ký văn phòng đang ngày càng được khẳng định. Thư ký kà một chức danh quan trọng trong công tác văn phòng. Nghiệp vụ thư ký đã trở thành một môn học không thể thiếu trong nội dung đào tạo các nhân viên công tác văn phòng.

   34 p cdsphue 17/01/2012 245 1

 • Giáo trình nghiệp vụ thư ký_2

  Giáo trình nghiệp vụ thư ký_2

  Trong cuộc đổi mới quản lý nhà nước hiện nay, vi trí, chức năng và vai trò của người thư ký văn phòng đang ngày càng được khẳng định. Thư ký kà một chức danh quan trọng trong công tác văn phòng. Nghiệp vụ thư ký đã trở thành một môn học không thể thiếu trong nội dung đào tạo các nhân viên công tác văn phòng.

   34 p cdsphue 17/01/2012 281 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số