• Phần mềm mã nguồn mở Calibre 4.23.0 – giải pháp xây dựng thư viện ebook cá nhân

  Phần mềm mã nguồn mở Calibre 4.23.0 – giải pháp xây dựng thư viện ebook cá nhân

  Giới thiệu nguồn gốc, cùng các tính năng nổi bật của phần mềm mã nguồn mở “Calibre” phiên bản 4.23.0. Trên cơ sở nghiên cứu thực hành phần mềm, tác giả trình bày khái quát quá trình ứng dụng phần mềm để xây dựng thư viện ebook cá nhân trên máy tính, cũng như các thao tác thực hành quản trị phần mềm để quản lý và khai thác ebook hiệu quả.

   8 p cdsphue 26/05/2021 71 0

 • Mô hình tích hợp giải thích cho ý định đọc sách của sinh viên

  Mô hình tích hợp giải thích cho ý định đọc sách của sinh viên

  Bài viết nghiên cứu xây dựng mô hình tích hợp để giải thích cho ý định duy trì thói quen đọc sách của các sinh viên. Để kiểm định mô hình nghiên cứu, phương pháp định lượng được thực hiện, với bảng khảo sát được phát cho các đối tượng sinh viên như trên, số liệu được phân tích và xử lý thông qua phần mềm AMOS 21. Những cơ sở lý...

   13 p cdsphue 26/05/2021 45 0

 • Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong thư viện

  Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong thư viện

  Điện toán đám mây đã trở thành một trong những công nghệ được sử dụng nhiều nhất bởi rất nhiều các tổ chức trên toàn thế giới. Bài viết này sẽ cung cấp những hiểu biết về cách để các thư viện có thể tối ưu hóa các dịch vụ của mình với điện toán đám mây

   14 p cdsphue 29/03/2021 77 0

 • Xây dựng kho dữ liệu thư viện trong kỷ nguyên khoa học dữ liệu

  Xây dựng kho dữ liệu thư viện trong kỷ nguyên khoa học dữ liệu

  Khoa học dữ liệu là lĩnh vực không thể thiếu cho nhu cầu phát triển của xã hội trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, được sử dụng nhằm mục đích hỗ trợ việc đưa ra quyết định hoặc dự đoán. Kho dữ liệu cho phép tích hợp các siêu dữ liệu từ các nguồn mang lại tiềm năng khai thác thông tin cho người sử dụng.

   10 p cdsphue 29/03/2021 66 0

 • Năng lực thông tin của cán bộ thư viện trong cuộc cách mạng 4.0

  Năng lực thông tin của cán bộ thư viện trong cuộc cách mạng 4.0

  Các thư viện Việt Nam đã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Việc ứng dụng các thành tựu của khoa học và công nghệ đã làm thay đổi phương thức hoạt động trong thư viện. Bài viết phân tích cơ hội và thách thức của các thư viện trong bối cảnh cách mạng 4.0 và năng lực thông tin của cán bộ thư viện trong môi trường số.

   12 p cdsphue 29/03/2021 74 0

 • Nền tảng internet kết nối vạn vật (IoT), ứng dụng trong các cơ quan thông tin - thư viện hiện đại

  Nền tảng internet kết nối vạn vật (IoT), ứng dụng trong các cơ quan thông tin - thư viện hiện đại

  Mục đích chung của bài báo là cung cấp cái nhìn tổng quát với những đặc tính nổi bật về một số nền tảng công nghệ Internet kết nối vạn vật (Internet of Things: IoT) có thể phát triển cho các cơ quan thông tin (Information Agencies: IA) như thư viện, kho lưu trữ, viện bảo tàng, v.v.

   14 p cdsphue 29/03/2021 78 0

 • Tiêu chuẩn siêu dữ liệu áp dụng tổ chức tri thức ở thư viện số

  Tiêu chuẩn siêu dữ liệu áp dụng tổ chức tri thức ở thư viện số

  Bài viết trình bày các khái niệm, vai trò của tiêu chuẩn hóa nói chung và tiêu chuẩn hóa hoạt động thư viện nói riêng, đồng thời tập trung phân tích các tiêu chuẩn siêu dữ liệu trong tổ chức tri thức ở thư viện số.

   13 p cdsphue 29/03/2021 66 0

 • Đạo văn trong quản trị tri thức số tại Việt Nam

  Đạo văn trong quản trị tri thức số tại Việt Nam

  Bài viết Đề cập đến các khái niệm liên quan đến quản trị tri thức số và vấn đề quản lý chất lượng nguồn tri thức được tạo mới trong chu trình quản trị tri thức số. Phân tích các yếu tố có tác động tích cực và tiêu cực tới vấn đề đạo văn và kiểm soát đạo văn trong môi trường tri thức số. Đưa ra một số giải pháp tăng cường...

   12 p cdsphue 29/03/2021 70 0

 • Quản trị nhân lực trong kỷ nguyên số và vai trò của quản trị tri thức

  Quản trị nhân lực trong kỷ nguyên số và vai trò của quản trị tri thức

  Nghiên cứu này phân tích những mô hình, xu hướng và yêu cầu của quản trị nhân lực trong kỷ nguyên số, đồng thời xem xét vai trò của quản trị tri thức đối với các chức năng cơ bản của quản trị nhân lực như thu hút, đào tạo và phát triển, duy trì nguồn nhân lực.

   19 p cdsphue 29/03/2021 72 0

 • Tác động của chuyển đổi số trong quản trị tri thức - xu thế phát triển của trung tâm tri thức số

  Tác động của chuyển đổi số trong quản trị tri thức - xu thế phát triển của trung tâm tri thức số

  Quản trị tri thức là quản lý hệ thống tài sản trí tuệ của một tổ chức, là sự phối hợp có chủ đích và có hệ thống của con người với công nghệ và những quy trình quản lý nhằm thúc đẩy việc nắm bắt, sáng tạo, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả các tri thức cá nhân cũng như tri thức của tổ chức.

   14 p cdsphue 29/03/2021 73 0

 • Ứng dụng quản trị tri thức số vào các cơ quan và tổ chức thông tin tại Việt Nam: Một số khó khăn, thách thức và cơ hội

  Ứng dụng quản trị tri thức số vào các cơ quan và tổ chức thông tin tại Việt Nam: Một số khó khăn, thách thức và cơ hội

  Cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 đã thay đổi cách thức mà từng cá nhân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đang hoạt động. Điều này hướng tới một sự biến chuyển hoạt động trong xã hội, không còn hoạt động theo chuỗi các giá trị mà hoạt động theo một tổ chức hệ sinh thái được tạo ra để kiểm soát toàn bộ hoạt động đó nhằm tạo...

   13 p cdsphue 29/03/2021 74 0

 • Phát triển nguồn lực trí thức nữ trong bối cảnh công nghiệp 4.0 tại Việt Nam

  Phát triển nguồn lực trí thức nữ trong bối cảnh công nghiệp 4.0 tại Việt Nam

  Nguồn lực trí thức nói chung và nguồn lực trí thức nữ nói riêng là nguồn nhân lực có đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Bài viết này nghiên cứu làm rõ đặc điểm, vai trò của nguồn lực trí thức nữ và kiến nghị các giải pháp phát triển nguồn lực trí thức nữ trong bối cảnh công nghiệp 4.0.

   13 p cdsphue 29/03/2021 56 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số