• Ebook Bình Định chân truyền (Tập 2): Phần 1 - Nguyễn Văn Ngọc

  Ebook Bình Định chân truyền (Tập 2): Phần 1 - Nguyễn Văn Ngọc

  "Ebook Bình Định chân truyền (Tập 2): Phần 1" giới thiệu tới người đọc bài võ "Song tô phượng dực" bao gồm: Hồi đầu bái tổ, phượng hoàng xuyên vân thủ, khấu địa nhất thức phi, nhị biên liên đông thủ,... Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai muốn tìm hiểu và tự tập luyện các thế võ Bình Định cổ truyền. Mời các...

   39 p cdsphue 29/05/2015 0 0

 • Ebook Bình định chân truyền (Tập 2): Phần 2 - Nguyễn Văn Ngọc

  Ebook Bình định chân truyền (Tập 2): Phần 2 - Nguyễn Văn Ngọc

  "Ebook Bình định chân truyền (Tập 2): Phần 2" nối tiếp phần 1 trình bày các nội dung của bài võ "Thảo bộ tứ hải" bao gồm:Tả hữu thiết, trảo dương nai, ngũ thống khước liên Quan Âm đồng tử, thiết đảo mã phục hổ triển thân, hạc cấp xả thân liên hoàn phóng tiễn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 2 của Ebook.

   41 p cdsphue 29/05/2015 0 0

 • Ebook Bình Định chân truyền (Tập 3): Phần 1 - Nguyễn Văn Ngọc

  Ebook Bình Định chân truyền (Tập 3): Phần 1 - Nguyễn Văn Ngọc

  "Ebook Bình Định chân truyền (Tập 3): Phần 1" hướng dẫn cho người tập phần 1 - Phương pháp tập luyện bộ pháp như: Lập tấn, chảo mã tấn, đinh tấn, xã tấn,... Phần 2 - Phương pháp tập luyện cước pháp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 1 của ebook này.

   32 p cdsphue 29/05/2015 0 0

 • Ebook Bình Định chân truyền (Tập 3): Phần 2 - Nguyễn Văn Ngọc

  Ebook Bình Định chân truyền (Tập 3): Phần 2 - Nguyễn Văn Ngọc

  "Ebook Bình Định chân truyền (Tập 3): Phần 2" nối tiếp phần 1 giới thiệu tới người đọc nội dung: Phân thế và các thế tự vệ cơ bản, tự vệ tay không. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai muốn tìm hiểu và tự tập luyện các thế võ Bình Định cổ truyền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết cuốn sách này.

   66 p cdsphue 29/05/2015 0 0

 • Ebook Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam: Phần 1 – Chu Quang Trữ

  Ebook Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam: Phần 1 – Chu Quang Trữ

  Phần 1 cuốn sách “Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam” trình bày các nội dung: Những giá trị tinh thần của tôn giáo từ trong tín ngưỡng dân gian đến những tôn giáo du nhập được người Việt chấp nhận, lễ hội với văn hóa tâm linh người Việt,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p cdsphue 29/05/2015 0 0

 • Ebook Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam: Phần 2 – Chu Quang Trữ

  Ebook Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam: Phần 2 – Chu Quang Trữ

  Nối tiếp phần 1 cuốn sách “Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam”, phần 2 trình bày các nội dung: Kiến trúc tôn giáo là đỉnh cao của kiến trúc dân tộc, trọng tâm của văn hóa tông giáo là nghệ thuật tạo hình. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai muốn tìm hiểu về những di sản văn hóa của dân tộc. Mời...

   45 p cdsphue 29/05/2015 0 0

 • Ebook Nam Bộ dân tộc và tôn giáo: Phần 1 – Viện khoa học xã hội Việt Nam

  Ebook Nam Bộ dân tộc và tôn giáo: Phần 1 – Viện khoa học xã hội Việt Nam

  Phần 1 của cuốn sách “Nam Bộ dân tộc và tôn giáo” trình bày các nội dung: Mười năm nghiên cứu dân tộc và tôn giáo, cơ chế quản lý xã hội truyền thống của người Khmer với việc thực hiện dân chủ cơ sở ở nông thôn Khmer Nam Bộ, thuật diễn xướng Khmer Nam Bộ, tìm hiểu họ và tên của người Khmer… Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   206 p cdsphue 29/05/2015 0 0

 • Ebook Nam Bộ dân tộc và tôn giáo: Phần 2 – Viện khoa học xã hội Việt Nam

  Ebook Nam Bộ dân tộc và tôn giáo: Phần 2 – Viện khoa học xã hội Việt Nam

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách “Nam Bộ dân tộc và tôn giáo” trình bày các nội dung:Vấn đề dân tộc ở Lâm Đồng và một số giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, nghi lễ “Bòng đời người” của người Cơ Ho Srê, Cồng chiêng Tây Nguyên quá hứ và hiện tại,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   222 p cdsphue 29/05/2015 0 0

 • Ebook Theo dòng lịch sử - những vùng đất, thần và tâm thức người Việt: Phần 1 – GS. Trần Quốc Vượng

  Ebook Theo dòng lịch sử - những vùng đất, thần và tâm thức người Việt: Phần 1 – GS. Trần Quốc Vượng

  Phần 1 của cuốn sách “Theo dòng lịch sử - những vùng đất, thần và tâm thức người Việt” trình bày các nội dung: Nhớ về đất tổ; nghĩ về đất tổ đền Hùng, đất tổ: huyền thoại và lịch sử; vài suy nghĩ tản mạn về trống Đồng; mấy ý kiến về trống Đồng và tâm thức Việt cổ,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   255 p cdsphue 29/05/2015 0 0

 • Ebook Theo dòng lịch sử - những vùng đất, thần và tâm thức người Việt: Phần 2 – GS. Trần Quốc Vượng

  Ebook Theo dòng lịch sử - những vùng đất, thần và tâm thức người Việt: Phần 2 – GS. Trần Quốc Vượng

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách “Theo dòng lịch sử - những vùng đất, thần và tâm thức người Việt “ trình bày các nội dung: Xứ Đông - Hải Hưng nhìn từ kẻ chợ, đôi bờ ngũ huyện Khê, khu danh thắng và di tích Tử Trầm chùaTrầm, Hải Phòng nhìn từ thủ đô Hà Nội,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   310 p cdsphue 29/05/2015 0 0

 • Ebook Lịch sử Nhà - Nguyễn Một cách tiếp cận mới: Phần 2 - NXB Đại học Sư phạm

  Ebook Lịch sử Nhà - Nguyễn Một cách tiếp cận mới: Phần 2 - NXB Đại học Sư phạm

  Ebook Lịch sử Nhà Nguyễn - Một cách tiếp cận mới: Phần 2 trình bày các nội dung của phần 3 - "Về phương pháp dạy học lịch sử thời Nguyễn" gồm: Mấy suy nghĩ qua việc giảng dạy về triều Nguyễn, mấy vấn đề vè giảng dạy lịch sử triều Nguyễn ở các trường đại học, chính sách cấm đạo,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết...

   227 p cdsphue 29/05/2015 0 0

 • Ebook Lịch sử Nhà Nguyễn - Một cách tiếp cận mới: Phần 1 - NXB Đại học Sư phạm

  Ebook Lịch sử Nhà Nguyễn - Một cách tiếp cận mới: Phần 1 - NXB Đại học Sư phạm

  Ebook Lịch sử Nhà Nguyễn - Một cách tiếp cận mới: Phần 1 trình bày các nội dung phần 1 và 2 của cuốn sách gồm: Một số yêu cầu về phương pháp nghiên cứu và dạy học lịch sử thời Nguyễn, một số vấn đề lịch sử thời Nguyễn. Mời các bạn cùng tham khảo dể nắm bắt nội dung chi tiết.

   492 p cdsphue 29/05/2015 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số