• Ebook Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đổi mới hoạt động thư viện: Phần 1

  Ebook Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đổi mới hoạt động thư viện: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đổi mới hoạt động thư viện" giới thiệu tới người đọc một số vấn đề chung như: tạo lập tài nguyên thông tin đặc thù, đa dạng hóa dịch vụ thư viện trong xã hội thông tin, hướng tới chuẩn hóa ngôn ngữ thông tin thư viện,... Mời các bạn tham khảo.

   114 p cdsphue 22/07/2016 2 2

 • Ebook Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đổi mới hoạt động thư viện: Phần 2

  Ebook Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đổi mới hoạt động thư viện: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đổi mới hoạt động thư viện" giới thiệu một số hoạt động cụ thể của việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đổi mới hoạt động thư viện ở nước ta hiện nay. Mời các bạn tham khảo.

   124 p cdsphue 22/07/2016 0 0

 • Ebook Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của hòa bình: Phần 1

  Ebook Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của hòa bình: Phần 1

  Cuốn sách do PGS. TSKH Bùi Loan Thùy làm chủ biên đã thu thập được 727 tài liệu đã được viết thành sách; các bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng những tài liệu viết về Đại tướng trong khoảng thời gian từ năm 1945 đến nay. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   812 p cdsphue 22/07/2016 0 0

 • Ebook Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của hòa bình: Phần 2

  Ebook Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của hòa bình: Phần 2

  Cuốn sách "Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của hòa bình" là một bộ sưu tập công phu, trong từng phần, tài liệu được sắp xếp theo các loại hình: Sách, bài viết trên báo, tạp chí… Đây sẽ là tài liệu tham khảo quý giá, bổ ích cho các nhà nghiên cứu lịch sử, góp phần không nhỏ phục vụ cho công tác nghiên cứu, giáo dục -...

   1439 p cdsphue 22/07/2016 0 0

 • Ebook Tổng mục lục 50 năm tạp chí nghiên cứu lịch sử (1954-2004): Phần 1

  Ebook Tổng mục lục 50 năm tạp chí nghiên cứu lịch sử (1954-2004): Phần 1

  "Tổng mục lục 50 năm tạp chí nghiên cứu lịch sử (1954-2004)" là sự kế thừa kết quả của các cuốn Tổng mục lục và sách dẫn các luận văn đã công bố trên Tập san Văn Sử Địa và Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (1954-1973) được xuất bản vào năm 1976 và Tổng mục lục Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (1954-1994) được xuất bản vào năm 1995. Ngoài ra bổ...

   190 p cdsphue 22/07/2016 0 0

 • Ebook Tổng mục lục 50 năm tạp chí nghiên cứu lịch sử (1954-2004): Phần 2

  Ebook Tổng mục lục 50 năm tạp chí nghiên cứu lịch sử (1954-2004): Phần 2

  Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm, tra cứu danh tính của các tác giả cũng như danh mục các công trình đã được công bố trên Tạp chí trong vòng 50 năm qua nhằm đáp ứng yêu cầu của bạn đọc, Viện Sử học và Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử tổ chức biên soạn công trình Tổng mục lục 50 năm Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (1954-2004). Mời...

   234 p cdsphue 22/07/2016 0 0

 • Ebook Phương pháp thiết lập biểu ghi March 21 cho tài liệu: Phần 1

  Ebook Phương pháp thiết lập biểu ghi March 21 cho tài liệu: Phần 1

  Cuốn sách "Phương pháp thiết lập biểu ghi March 21 cho tài liệu" được biên soạn dựa theo tài liệu "March 21 format for bibliographic" của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ngay sau đây.

   53 p cdsphue 22/07/2016 0 0

 • Ebook Phương pháp thiết lập biểu ghi March 21 cho tài liệu: Phần 2

  Ebook Phương pháp thiết lập biểu ghi March 21 cho tài liệu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Phương pháp thiết lập biểu ghi March 21 cho tài liệu" giới thiệu tới người đọc những thành phần và hướng dẫn nhập tin vào các trường bắt đầu từ trường 246. Mời các bạn cùng tham khảo.

   81 p cdsphue 22/07/2016 0 0

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về khái niệm, nguồn gốc quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo...

   257 p cdsphue 22/07/2016 0 0

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2

  Phần 2 giáo trình trình bày các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa;... Mời các bạn tham khảo.

   238 p cdsphue 22/07/2016 0 0

 • Ebook Văn học từ điển - Tiểu sử tác giả: Phần 1

  Ebook Văn học từ điển - Tiểu sử tác giả: Phần 1

  Bộ Văn học từ điển gồm bốn quyển: Quyển 1 phần tiểu sử tác giả, quyển 2 phần tác phẩm văn vần, quyển 3 và 4 phần tác phẩm văn xuôi. Trong quyển 1, đề cập tất cả các tác giả từ xưa đến giờ (1973), những người đã có công trước tác, sưu tập, biên khảo, dịch thuật... nghĩa là những người đã đóng góp, tô điểm cho nền văn học nước...

   219 p cdsphue 22/07/2016 0 0

 • Ebook Văn học từ điển - Tiểu sử tác giả: Phần 2

  Ebook Văn học từ điển - Tiểu sử tác giả: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách với các tác giả từ vần O trở đi. Ở mỗi tác giả được giới thiệu, bạn đọc sẽ được cung cấp thông tin về tiểu sử tác giả và những tác phẩm của họ. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai quan tâm đến nền văn học nước nhà.

   158 p cdsphue 22/07/2016 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số