• Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ Số 445 (Tháng 7/2014)

  Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ Số 445 (Tháng 7/2014)

  Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ Số 445 (Tháng 7/2014) gồm khoảng 30 bài viết trong các chuyên mục: Dành cho Trung học Cơ sở, phương pháp giải toán, sai lầm ở đâu? đề ra kì này, giải bài kì trước, bạn đọc tìm tòi, lịch sử toán học.

   34 p cdsphue 25/10/2019 37 0

 • Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ Số 446 (Tháng 8/2014)

  Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ Số 446 (Tháng 8/2014)

  Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ Số 446 (Tháng 8/2014) gồm khoảng 30 bài viết trong các chuyên mục: Dành cho Trung học Cơ sở, phương pháp giải toán, bạn có biết? đề ra kì này, giải bài kì trước, bạn đọc tìm tòi, toán học và đời sống.

   34 p cdsphue 25/10/2019 21 0

 • Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ Số 457 (Tháng 7/2015)

  Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ Số 457 (Tháng 7/2015)

  Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ Số 457 (Tháng 7/2015) gồm khoảng 28 bài viết trong các chuyên mục: Dành cho Trung học cơ sở, diễn đàn dạy học toán, diễn đàn phương pháp giải toán, đề ra kì này, giải bài kì trước, sai lầm ở đâu, Toán học và đời sống, tìm hiểu sâu hơn Toán học sơ cấp. Mời các bạn cùng đón đọc.

   36 p cdsphue 25/10/2019 37 0

 • Bài giảng Toán A1: Chương 2 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán A1: Chương 2 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Chương 2 trang bị cho người học những kiến thức về đạo hàm và vi phân. Các nội dung chính của chương này gồm: Đạo hàm và các tính chất, vi phân và tính gần đúng, quy tắc L’Hospital, định lý giá trị trung bình và ks hàm số, công thức Taylor - Mac Laurin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p cdsphue 25/10/2019 35 0

 • Bài giảng Toán A1: Chương 3 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán A1: Chương 3 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán A1 - Chương 3 trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản về tích phân. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Bài toán tính diện tích – định nghĩa tích phân, định lý cơ bản của vi tích phân, nguyên hàm, đổi biến và tích phân từng phần – tính tích phân, tích phân suy rộng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p cdsphue 25/10/2019 28 0

 • Bài giảng Toán A2: Chương 3 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán A2: Chương 3 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán A2 - Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức về không gian vector. Chương này gồm có những nội dung sau: Một số khái niệm cơ bản, cơ sở, số chiều, hạng của hệ vector, tọa độ, tích vô hướng, cơ sở trực chuẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p cdsphue 25/10/2019 47 0

 • Bài giảng Toán A2: Chương 1 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán A2: Chương 1 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán A2 - Chương 1 trang bị cho người học những kiến thức về ma trận và định thức. Các nội dung chính của chương này gồm: Định nghĩa, phân loại ma trận, các phép toán trên ma trận, chuyển vị ma trận, ma trận đối xứng, phép biến đổi sơ cấp trên dòng (cột), đưa ma trận về dạng bậc thang,...và các nội dung khác. Mời các bạn cùng tham...

   32 p cdsphue 25/10/2019 31 0

 • Bài giảng Toán A2: Chương 2 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán A2: Chương 2 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Chương 2 trình bày những kiến thức về hệ phương trình tuyến tính. Nội dung chính trong chương này gồm có: Các khái niệm chung, phương pháp Gauss, hệ thuần nhất, hệ Cramer. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   11 p cdsphue 25/10/2019 31 0

 • Bài giảng Toán A1: Chương 1 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán A1: Chương 1 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán A1 - Chương 1 cung cấp những kiến thức về giới hạn và liên tục. Nội dung chính trong chương này gồm có: Giới hạn dãy số, giới hạn hàm số, hàm số liên tục,...và một số nội dung chi tiết khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p cdsphue 25/10/2019 29 0

 • Bài giảng Toán A2: Chương 4 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán A2: Chương 4 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán A2 - Chương 4 trình bày các kiến thức về trị riêng, vector riêng & dạng toàn phương. Nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Đa thức đặc trưng, trị riêng, vector riêng, chéo hóa ma trận, dạng toàn phương, dạng chính tắc của dạng toàn phương, đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p cdsphue 25/10/2019 23 0

 • Bài giảng Tìm hiểu đại số quan hệ

  Bài giảng Tìm hiểu đại số quan hệ

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đại số quan hệ, cơ sở dữ liệu quan hệ, mô hình quan hệ, lược đồ quan hệ, tập hợp các thuộc tính,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   49 p cdsphue 25/10/2019 42 0

 • Bài giảng Toán cao cấp - Giải tích 1: Đạo hàm, vi phân

  Bài giảng Toán cao cấp - Giải tích 1: Đạo hàm, vi phân

  Bài giảng gồm các nội dung: Đạo hàm, vi phân, các phương pháp tính đạo hàm, đạo hàm các hàm sơ cấp cơ bản, đạo hàm của hàm ẩn và các bài toán ví dụ cụ thể. Để nắm chắc các kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   62 p cdsphue 25/10/2019 37 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số