• Ebook Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm - Trần Quốc Vượng

  Ebook Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm - Trần Quốc Vượng

  Ebook Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm của Trần Quốc Vượng trình bày về những vấn đề chung của văn hóa Việt Nam; diễn trình văn hóa, văn hóa dân gian của nước ta. Cuốn sách là một tài liệu có giá trị giúp cho bạn đọc nhìn nhận được giá trị của nền văn hóa của dân tộc Việt Nam sâu sắc và thiết thực hơn. Hy vọng rằng cuốn sách Văn hóa...

   982 p cdsphue 25/05/2018 16 0

 • Ebook Có một nền Văn hóa Việt Nam

  Ebook Có một nền Văn hóa Việt Nam

  Ebook Có Một Nền Văn Hóa Việt Nam của Hoài Thanh trình bày những trăn trở và suy luận của ông cho câu hỏi về nền văn hóa Việt Nam ta từ xưa đến nay, đặt ra yêu cầu về việc tìm hiểu giá trị văn hóa Việt và những tinh hoa trong văn hóa của Việt Nam.

   30 p cdsphue 25/05/2018 15 0

 • Ebook Nguồn gốc văn hóa Việt Nam

  Ebook Nguồn gốc văn hóa Việt Nam

  Ebook Nguồn gốc văn hóa Việt Nam của Kim Định trình bày về nền móng Việt Nho, đóng góp của Lạc Việt, đóng góp của Hoa Tộc trong nền văn hóa Việt Nam, chân trời huyền sử, tinh túy Việt Nho và hướng vọng quê tố trong nguồn gốc văn hóa Việt.

   36 p cdsphue 25/05/2018 19 0

 • Ebook Văn hóa & con người: Phần 1

  Ebook Văn hóa & con người: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Văn hóa & con người" do Nguyễn Trần Bạt biên soạn giới thiệu về khái niệm, bản chất, cấu trúc của văn hóa và mối liên quan của văn hóa và lịch sử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   81 p cdsphue 25/05/2018 25 0

 • Ebook Văn hóa & con người: Phần 2

  Ebook Văn hóa & con người: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, nội dung phần 2 cuốn sách "văn hóa & con người" do Nguyễn Trần Bạt biên soạn gồm: Cấu trúc của chính trị, cơ chế quản lý của chính trị, nguyên tắc lãnh đạo, toàn câu hóa, văn hóa chính trị và dân chủ.

   56 p cdsphue 25/05/2018 21 0

 • Ebook Tương lai văn hóa Việt Nam - Hồ Hữu Tường

  Ebook Tương lai văn hóa Việt Nam - Hồ Hữu Tường

  Tương lai văn hóa Việt Nam là những lời tâm huyết của Hồ Hữu Tường về văn hóa Việt Nam và nhất là về tương lai văn hóa Việt Nam. Với bút pháp cực kỳ đơn giản, ngắn, gọn, với giọng văn hết sức bình dị, chân thành, lôi cuốn, Hồ Hữu Tường muốn cho mọi người cùng cảm nhận như ông đều nhận chân giá trị cao quý của nền văn hóa Việt Nam....

   56 p cdsphue 25/05/2018 15 0

 • Ebook 112 điều nên biết về phong tục Việt Nam: Phần 1 - NXB Văn hóa dân tộc

  Ebook 112 điều nên biết về phong tục Việt Nam: Phần 1 - NXB Văn hóa dân tộc

  Phần 1 ebook "112 điều nên biết về phong tục Việt Nam" gồm các nội dung chính: Cưới hỏi, sinh dưỡng, giao thiệp, đạo hiếu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   47 p cdsphue 25/05/2018 15 0

 • Ebook 112 điều nên biết về phong tục Việt Nam: Phần 2 - NXB Văn hóa dân tộc

  Ebook 112 điều nên biết về phong tục Việt Nam: Phần 2 - NXB Văn hóa dân tộc

  Phần 2 ebook "112 điều nên biết về phong tục Việt Nam" gồm các nội dung chính: Lễ tang, giỗ tết, tế lễ, vấn đề chọn ngày, giờ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   55 p cdsphue 25/05/2018 13 0

 • Giáo trình Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Trần Thị Tuyết Nhung

  Giáo trình Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Trần Thị Tuyết Nhung

  Tài liệu gồm 4 chương: Chương 1-Một số vấn đề chung về văn hóa và dân tộc; Chương 2-Miền núi Việt Nam: Thiên nhiên và con người; Chương 3-Đặc điểm văn hóa các dân tộc Việt Nam; Chương 4-Đặc trưng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   47 p cdsphue 25/05/2018 16 0

 • Lưu chiểu và hoạt động thư viện

  Lưu chiểu và hoạt động thư viện

  Làm rõ khái niệm về lưu chiểu xuất bản phẩm. Khái quát quá trình phát triển của công tác lưu chiểu ở Việt Nam. Phân tích vai trò của lưu chiểu trong hoạt động thư viện nói riêng và trong xã hội nói chung.

   5 p cdsphue 25/05/2018 16 0

 • Tăng cường áp dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước bằng giải pháp truy cập mở

  Tăng cường áp dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước bằng giải pháp truy cập mở

  Giới thiệu giải pháp pháp lý và kỹ thuật-công nghệ hiện hành về áp dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (KQNC) vào thực tiễn. Trình bày khái niệm truy cập mở và mô hình truy cập mở KQNC của Ủy ban châu Âu. Đề xuất các yêu cầu cơ bản, thành phần dữ liệu, mô hình truy cập mở KQNC. Phân tích hiện trạng bảo đảm dữ liệu và đề xuất các...

   8 p cdsphue 25/05/2018 16 0

 • Khai phá dữ liệu trong thư viện số

  Khai phá dữ liệu trong thư viện số

  Dựa trên những đặc trưng của kỹ thuật khai phá dữ liệu và tổ chức thư viện số, bài viết trình bày các khả năng khai thác của kỹ thuật khai phá dữ liệu trong thư viện số sau đó đề xuất các áp dụng của kỹ thuật khai phá dữ liệu trong thư viện số trên khía cạnh: Cải thiện tốc độ; nâng cấp chất lượng dịch vụ thông tin của thư viện;...

   6 p cdsphue 25/05/2018 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số