• Ebook 30 ngày biết đệm Tây Ban Cầm: Phần 1

  Ebook 30 ngày biết đệm Tây Ban Cầm: Phần 1

  Sử dụng Tây Ban cầm không khó, nhưng chơi cho đúng điệu, cho hay, cho có nghệ thuật cũng là một công trình học tập. Dù học ở trường hay tự học, người học cũng cần phải có sách để tu bổ. Mời các bạn cùng tìm hiểu về cách chơi loại nhạc cụ này qua nội dung phần 1 cuốn sách.

   34 p cdsphue 25/05/2019 24 0

 • Ebook 30 ngày biết đệm Tây Ban Cầm: Phần 2

  Ebook 30 ngày biết đệm Tây Ban Cầm: Phần 2

  Sách 30 ngày biết đệm Tây Ban Cầm bao gồm các bài tập đơn giản, dễ hiểu, giúp người chơi mau tiến bộ chỉ với 30 ngày học. Các bài tập được sắp xếp một cách khoa học, có hệ thống, đặc biệt sử dụng rất nhiều hình ảnh minh họa để người chơi dễ hình dung. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   29 p cdsphue 25/05/2019 26 0

 • Ebook Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930-2007: Phần 1

  Ebook Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930-2007: Phần 1

  Ebook Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930-2007: Phần 1 trình bày những nội dung chính sau: Cơ sở hình thành quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương, hai dân tộc Việt Nam và Lào đấu tranh giành độc lập, tự do, liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong 30...

   104 p cdsphue 25/05/2019 11 0

 • Ebook Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930-2007: Phần 2

  Ebook Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930-2007: Phần 2

  Ebook Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930-2007: Phần 2 tiếp tục trình bày sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1976-2007), quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam bản chất, thành quả, bài học và triển vọng, phấn đấu đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam lên tầm cao mới. Mời các bạn...

   102 p cdsphue 25/05/2019 12 0

 • Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng (In lần thứ 4): Phần 1

  Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng (In lần thứ 4): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Nghiệp vụ thư ký văn phòng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nhiệm vụ, vị trí và năng lực, phẩm chất của người thư ký văn phòng, nghiệp vụ chuẩn bị và cung cấp thông tin cho hoạt động quản lý và lãnh đạo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   92 p cdsphue 25/05/2019 21 0

 • Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Phần 1

  Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Phần 1

  Cuốn “Nghiệp vụ thư ký văn phòng” ra mắt bạn đọc với mục đích cung cấp tương đối đầy đủ những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết cho người làm công tác thư ký, giúp những người thư ký nắm vững nghiệp vụ và nâng cao trình độ của mình. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   147 p cdsphue 25/05/2019 21 0

 • Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng (In lần thứ 4): Phần 2

  Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng (In lần thứ 4): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Nghiệp vụ thư ký văn phòng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nghiệp vụ giao tiếp hành chính, nghiệp vụ biên tập văn bản và lưu trữ hồ sơ tài liệu, quan hệ của người thư ký văn phòng với lãnh đạo và đồng nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo

   20 p cdsphue 25/05/2019 10 0

 • Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Phần 2

  Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổ chức cuộc họp hội nghị, tổ chức phòng làm việc và bố trí các trang thiết bị trong văn phòng giám đốc, tổ chức các chuyến đi công tác cho lãnh đạo và hoạt động của thư ký khi lãnh đạo đi vắng, kỹ năng giao tiếp công sở. Mời các bạn cùng tham khảo.

   81 p cdsphue 25/05/2019 19 0

 • Ebook Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người: Phần 1

  Ebook Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người: Phần 1

  Ebook Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người: Phần 1 trình bày những nội dung chính sau: Các thế hệ thư viện thông minh (1990-2025), công nghệ RFID trong thư viện tiền đề cho dịch vụ tự phục vụ, tổng quan về Semantic web và ứng dụng, mô hình ứng dụng dịch vụ web ngữ nghĩa tìm kiếm tài liệu điện tử trong thư viện điện tử, phát...

   306 p cdsphue 25/05/2019 21 0

 • Ebook Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người: Phần 2

  Ebook Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu phát triển của web cùng các “thế hệ thư viện” và đề xuất mô hình thư viện đại học Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, internet vạn vật và ứng dụng trong thư viện, hệ thống quản lý tài...

   311 p cdsphue 25/05/2019 11 0

 • Ebook Giáo dục và khoa cử Nho học thời Lê ở Việt Nam qua tài liệu Hán Nôm: Phần 1

  Ebook Giáo dục và khoa cử Nho học thời Lê ở Việt Nam qua tài liệu Hán Nôm: Phần 1

  Ebook Giáo dục và khoa cử Nho học thời Lê ở Việt Nam qua tài liệu Hán Nôm: Phần 1 trình bày tổng quan về giáo dục và khoa cử Nho học ở Việt Nam, nguồn tư liệu và việc nghiên cứu về giáo dục và khoa cử Nho học ở Việt Nam, giáo dục và khoa cử Nho học thời Lê, hệ thống trường học thời kỳ Lý - Trần, chương trình học tập và thi cử,... Mời các...

   110 p cdsphue 25/05/2019 24 0

 • Ebook Giáo dục và khoa cử Nho học thời Lê ở Việt Nam qua tài liệu Hán Nôm: Phần 2

  Ebook Giáo dục và khoa cử Nho học thời Lê ở Việt Nam qua tài liệu Hán Nôm: Phần 2

  Ebook Giáo dục và khoa cử Nho học thời Lê ở Việt Nam qua tài liệu Hán Nôm: Phần 2 trình bày nội dung của một số bài văn sách đình đối thời Lê, thư tịch Hán Nôm về giáo dục và khoa cử Nho học ở Việt Nam thời Lê,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   505 p cdsphue 25/05/2019 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số