Ebook Sống với sách: Phần 1 - Alan Powers

Sách là sản vật thông dụng nhất trong những đồ vật trong nhà và cũng là tài sản quý giá nhất được lưu trữ trong gia đình của chúng ta. Sống với sách chính là một nghệ thuật, điều quan trọng nhất là làm sao phối hợp nhịp nhàng giữa sách với chức năng của gia đình. Cuốn "Sống với sách" tìm tòi và khám phá những phương cách khác nhau để sách không những được lưu trữ một cách hợp lý mà còn có vai trò hoàn hảo trong việc tạo cá tính cho ngôi nhà hay căn hộ của chúng ta. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

Từ khóa: Phương pháp sắp xếp sách

42 p tailieu_cdsphue 30/09/2015 572 10