Tăng cường khả năng tiếp cận của sinh viên với tài nguyên số hóa của trung tâm thông tin thư viện thông qua mạng xã hội facebook

Bài viết sau đây sẽ phân tích rõ hơn vai trò của hoạt động truyền thông trong công tác tăng cường khả năng tiếp cận của sinh viên với tài nguyên số hóa của Trung tâm Thông tin – Thư viện thông qua mạng xã hội Facebook.