Nghiên cứu, đề xuất đưa ca Huế vào nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông mới trường THCS

Nghiên cứu, đề xuất đưa ca Huế lồng ghép trong chương trình Giáo dục địa phương giúp các em biết trân trọng, yêu quý và hình thành niềm đam mê với ca Huế, có khả năng thực hành biểu diễn, cảm thụ những làn điệu ca Huế. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản ca Huế trong đời sống đương đại.