• Hình tượng “tre”,“trúc” trong văn hóa Việt Nam và Trung Quốc

    Hình tượng “tre”,“trúc” trong văn hóa Việt Nam và Trung Quốc

    Bài viết tiến hành so sánh hình tượng tre – trúc trong 2 nền văn hóa Việt - Trung, từ đó chỉ ra những đặc điểm dị đồng về văn hóa trong hai ngôn ngữ. Trong tình hình giao lưu giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc đang ngày càng sôi động, bài viết này có ý nghĩa quan trọng trong giao lưu kinh tế, văn hóa của hai nước. Đồng thời có giá trị tham khảo...

     10 p cdsphue 25/10/2019 96 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số