Tác động của Internet và các trang mạng xã hội đến định hướng giá trị chính trị của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế

Đề tài khái quát được một cách khoa học những tác động của Internet và các trang MXH đến định hướng giá trị chính trị của sinh viên trường CĐSP Thừa Thiên Huế. Từ đó đề xuất được một số biện pháp cụ thể nhằm phát huy tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực Internet và các trang MXH đến định hướng giá trị chính trị của SV trường CĐSP Thừa Thiên Huế.