Giáo trình Phương pháp giáo dục tình cảm kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non

Giáo trình Phương pháp giáo dục tình cảm kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non được biên soạn xuất phát từ nhu cầu thực tiễn giảng dạy và học các học phần liên quan đến giáo dục tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non tại các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non hiện nay.