• Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại: Phần 2

  Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại" phần 2 tiếp tục trình các nội dung về kế toán nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, kế toán chi phí hoạt động kinh doanh thương mại, kế toán kết quả hoạt động kinh doanh thương mại. Ngoài ra giáo trình còn cung cấp đến các bạn những dạng câu hỏi ôn tập cùng với...

   90 p cdsphue 22/07/2019 7 0

 • Bài giảng Giải tích 1: Chương 2 - TS. Đặng Văn Vinh (tt)

  Bài giảng Giải tích 1: Chương 2 - TS. Đặng Văn Vinh (tt)

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 2: Ứng dụng đạo hàm" cung cấp cho người học các kiến thức: Taylor Maclaurint, quy tắc Lôpital, khảo sát, vẽ đồ thị hàm số. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

   53 p cdsphue 22/07/2019 8 0

 • Bài giảng Giải tích 1: Chương 2 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Giải tích 1: Chương 2 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 2: Đạo hàm và vi phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Đạo hàm, vi phân, định lý giá trị trung bình, công thức Taylor, công thức Maclaurint. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p cdsphue 22/07/2019 10 0

 • Bài giảng Giải tích 1: Chương 1 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Giải tích 1: Chương 1 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 1: Giới hạn và liên tục" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới hạn của dãy số thực, giới hạn của hàm số, liên tục của hàm số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p cdsphue 22/07/2019 6 0

 • Bài giảng Giải tích 1: Chương 3 - TS. Đặng Văn Vinh (P1)

  Bài giảng Giải tích 1: Chương 3 - TS. Đặng Văn Vinh (P1)

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 3: Tích phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân bất định, tích phân xác định, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

   40 p cdsphue 22/07/2019 6 0

 • Bài giảng Giải tích 1: Chương 3 - TS. Đặng Văn Vinh (P2)

  Bài giảng Giải tích 1: Chương 3 - TS. Đặng Văn Vinh (P2)

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 3: Tích phân suy rộng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân suy rộng loại một, tích phân hàm không âm, hội tụ tuyệt đối, tích phân suy rộng loại hai, ... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p cdsphue 22/07/2019 7 0

 • Bài giảng Giải tích 1: Chương 3 - TS. Đặng Văn Vinh (P3)

  Bài giảng Giải tích 1: Chương 3 - TS. Đặng Văn Vinh (P3)

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 3: Tích phân (tt)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân xác định, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

   35 p cdsphue 22/07/2019 8 0

 • Bài giảng Giải tích B1 - ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

  Bài giảng Giải tích B1 - ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

  Bài giảng Giải tích B1 cung cấp cho người học các kiến thức: số thực, chuỗi số, hàm số liên tục, đạo hàm, tích phân, chuỗi Fourier. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   320 p cdsphue 22/07/2019 6 0

 • Bài giảng Giải tích B2 - ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

  Bài giảng Giải tích B2 - ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

  Bài giảng Giải tích B2 - Vi tích phân của hàm số nhiều biến cung cấp cho người học các kiến thức: Đường và mặt trong không gian, đạo hàm riêng và sự khả thi của hàm nhiều biến, tích phân bội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   253 p cdsphue 22/07/2019 8 0

 • Bài giảng Toán kinh tế - Chương 1: Ma trận - Định thức

  Bài giảng Toán kinh tế - Chương 1: Ma trận - Định thức

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Toán ma trận, ma trận vuông, ma trận tam giác trên, ma trận nghịch đảo, hạng của ma trận,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   42 p cdsphue 22/07/2019 7 0

 • Bài giảng Toán kinh tế - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

  Bài giảng Toán kinh tế - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ phương trình tuyến tính, các khái niệm cơ bản, hệ phương trình crame, phương pháp gauss,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   14 p cdsphue 22/07/2019 6 0

 • Bài giảng Toán kinh tế - Chương 3: Tìm hiểu hàm nhiều biến

  Bài giảng Toán kinh tế - Chương 3: Tìm hiểu hàm nhiều biến

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm nhiều biến, giới hạn và tính liên tục của hàm số, đạo hàm riêng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   18 p cdsphue 22/07/2019 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số