Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Phần 2

Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổ chức cuộc họp hội nghị, tổ chức phòng làm việc và bố trí các trang thiết bị trong văn phòng giám đốc, tổ chức các chuyến đi công tác cho lãnh đạo và hoạt động của thư ký khi lãnh đạo đi vắng, kỹ năng giao tiếp công sở. Mời các bạn cùng tham khảo.