Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng (In lần thứ 4): Phần 2

Phần 2 cuốn sách "Nghiệp vụ thư ký văn phòng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nghiệp vụ giao tiếp hành chính, nghiệp vụ biên tập văn bản và lưu trữ hồ sơ tài liệu, quan hệ của người thư ký văn phòng với lãnh đạo và đồng nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo