Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng (In lần thứ 4): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Nghiệp vụ thư ký văn phòng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nhiệm vụ, vị trí và năng lực, phẩm chất của người thư ký văn phòng, nghiệp vụ chuẩn bị và cung cấp thông tin cho hoạt động quản lý và lãnh đạo,... Mời các bạn cùng tham khảo.