Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Phần 1

Cuốn “Nghiệp vụ thư ký văn phòng” ra mắt bạn đọc với mục đích cung cấp tương đối đầy đủ những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết cho người làm công tác thư ký, giúp những người thư ký nắm vững nghiệp vụ và nâng cao trình độ của mình. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.