• Bài giảng Kỹ năng thuyết trình và thuyết phục

  Bài giảng Kỹ năng thuyết trình và thuyết phục

  Bài giảng Kỹ năng thuyết trình và thuyết phục trình bày các nội dung về việc chuẩn bị thuyết trình, cấu trúc bài thuyết trình, giao tiếp phi ngôn từ, xác định mục tiêu thuyết trình, thu thập thông tin,.... Tham khảo tài liệu này để nắm nội dung chi tiết.

   42 p cdsphue 29/06/2015 675 7

 • Chương VII: Công cụ tra tìm tài liệu lưu trữ

  Chương VII: Công cụ tra tìm tài liệu lưu trữ

  Công cụ tra tìm tài liệu lưu trữ là phương tiện tra tìm tài liệu và thông tin tài liệu trong các lưu trữ lịch sử và lưu trữ hiện hành.

   48 p cdsphue 19/11/2013 448 7

 • Kỹ năng Giao tiếp và Ứng xử

  Kỹ năng Giao tiếp và Ứng xử

  Các kênh giao tiếp chính thức Nguyên tắc ứng xử Một số cách ứng xử Những điều nên tránh Chia sẻ Nguồn tham khảo .Các kênh giao tiếp chính thức g p Từ cấp trên xuống (d ấ ê ố (downward) d) • Hướng dẫn, quy trình, phản hồi… Báo cáo, đề nghị… Từ cấp dưới lê ( ấ d ới lên (upward) d) • Giữa á đồ Giữ các đồng nghiệp (h i hiệ...

   22 p cdsphue 09/12/2014 372 2

 • ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG OPEN UNIVERSITY

  ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG OPEN UNIVERSITY

  Cần thiết phải có một hệ thống quản lý thư viện. Nhằm giúp cho quá trình mượn được nhanh chóng, dễ dàng. Xử lý, lưu trữ các thông tin nhanh chóng và hiệu quả.Hiện nay, thư viện của các trường cao đẳng và trung cấp ở Hưng Yên (Cao đẳng Cơ Điện và Thuỷ Lợi, Trung cấp Kinh tế Kỹ Thuật Tô Hiệu) chưa có một hệ thống nào chuyên biệt để lưu...

   18 p cdsphue 19/11/2013 350 7

 • Bài giảng kỹ năng làm việc nhóm

  Bài  giảng kỹ năng làm việc nhóm

  Một nhóm người làm việc trong cùng một văn phòng hay thậm chí một dự án chung không phải lúc nào cũng tiến hành công việc của một nhóm làm việc. Một nhóm gười làm việc trong cùng một văn phòng hay một dự án chung không phải lúc nào cũng tiến hành công việc của một nhóm làm việc.

   72 p cdsphue 09/12/2014 333 3

 • Phát triển tài nguyên thư viện số

  Phát triển tài nguyên thư viện số

  Phát triển tài nguyên thư viện số là nghiệp vụ cơ bản trong việc xây dựng thư viện số. Đây cũng là một học phần quan trọng trong chương trình đào tạo ngành thông tin thư viện đổi mới

   3 p cdsphue 22/01/2013 331 50

 • Nghiệp vụ công tác lưu trữ - Xác định giá trị tài liệu

  Nghiệp vụ công tác lưu trữ - Xác định giá trị tài liệu

  XĐGTTL là dựa trên những nguyên tắc, tiêu chuẩn và phương pháp của lưu trữ học để: quy định THBQ cho từng loại TL hình thành trong quá trình h/động của CQ, tổ chức, cá nhân theo giá trị của chúng về các mặt k.tế, chính trị, kh, ls… lựa chọn, bổ sung những TL có giá trị đưa vào bảo quản và loại ra những TL đã hết giá trị để tiêu huỷ.

   57 p cdsphue 19/11/2013 328 11

 • Bài thuyết trình: Thông tin bất đối xứng trên thị trường chứng khoán

  Bài thuyết trình: Thông tin bất đối xứng trên thị trường chứng khoán

  Bài thuyết trình: Thông tin bất đối xứng trên thị trường chứng khoán nhằm trình bày về khung phân tích thất bại của thị trường, tầm quan trọng của thông tin đối với quyết định nhà đầu tư và thông tin bất đối xứng, tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam, các kênh thông tin thị trường chứng khoán ở Việt Nam.

   16 p cdsphue 17/07/2014 321 1

 • THỐNG KÊ TÀI LIỆU LƯU TRỮ

  THỐNG KÊ TÀI LIỆU LƯU TRỮ

  Thống kê TLLT là việc áp dụng các phương pháp, công cụ chuyên môn để xác định rõ ràng, chính xác số lượng, chất lượng, thành phần, nội dung, tình hình tài liệu và hệ thống TTB bảo quản tài liệu trong các kho LT.Giúp các CQ quản lý LT và KLT xây dựng được kế hoạch cho công tác LT: TTBS, chỉnh lý, XĐGTTL

   37 p cdsphue 19/11/2013 319 8

 • Chương IV: Thu thập, bổ sung tài liệu vào lưu trữ

  Chương IV: Thu thập, bổ sung tài liệu vào lưu trữ

  TTBS tài liệu là quá trình thực hiện các biện pháp có liên quan tới việc xác định nguồn và thành phần tài liệuthuộc lưu trữ cơ quan và PLTQG để từ đó lựa chọn và chuyển giao TL vào các kho lưu trữ theo quy định của Nhà nước.

   27 p cdsphue 19/11/2013 317 7

 • Công tác văn thư lưu trữ

  Công tác văn thư lưu trữ

  Công tác văn thư và công tác lưu trữ là hai công tác có nội dung nghiệp vụ khác nhau nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau và đều không thể thiếu được trong hoạt động của mỗi cơ quan. Vì vậy các cơ quan cần phải quan tâm tổ chức tốt để phục vụ cho công tác hàng ngày và lâu dài về sau.

   20 p cdsphue 19/11/2013 296 7

 • Bài giảng điều khiển số (Digital Control Systems) - Phần 4.4. Thực hiện kỹ

  Bài giảng điều khiển số (Digital Control Systems) - Phần 4.4. Thực hiện kỹ

  Bài giảng điều khiển số (Digital Control Systems) - Phần 4 4. Thực hiện kỹ thuật hệ thống ĐK số 4.1 Ảnh hưởng của số hóa (lượng tử hóa) biên độ 4.1.1 Nguyên nhân gây sai số lượng tử hóa Lượng tử hóa biên độ: 1. Có thể xuất hiện trong: khâu ADC, đơn vị xử lý trung tâm (CPU), khâu DAC. 2. Có thể gây nên: sai lệch tĩnh, dao động giá trị...

   31 p cdsphue 25/10/2012 295 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số