Ebook Thiết kế bài giảng Âm nhạc 8 - NXB Hà Nội

Ebook Thiết kế bài giảng Âm nhạc 8 được biên soạn dựa vào sách giáo khoa Âm nhạc 8 với mục đích giới thiệu một cách soạn bài và giảng dạy để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Cuốn sách là sự tiếp nối hai cuốn Thiết kế bài giảng Âm nhạc 6 và Thiết kế bài giảng Âm nhạc 7 về cấu trúc, với mục tiêu xây dựng đa dạng cách dạy học âm nhạc ở trường THCS.