• Phát triển tài nguyên thư viện số

  Phát triển tài nguyên thư viện số

  Phát triển tài nguyên thư viện số là nghiệp vụ cơ bản trong việc xây dựng thư viện số. Đây cũng là một học phần quan trọng trong chương trình đào tạo ngành thông tin thư viện đổi mới

   3 p cdsphue 22/01/2013 330 50

 • Thư viện số và Lưu trữ truy cập mở

  Thư viện số và Lưu trữ truy cập mở

  không thực sự là một “thư viện số hoá … Các thư viện số được hiểu là các cách thức mới trong xử lý tri thức: bảo tồn, thu thập, tổ chức, truyền bá và truy cập nó-không có nghĩa là dẹp bỏ các thư viện hiện có và tập hợp chúng lại trong môi trường điện tử.” Họ định nghĩa thư viện số như một kho thông tin có tổ chức, kho vật thể...

   25 p cdsphue 19/11/2013 280 19

 • Nghiệp vụ lưu trữ

  Nghiệp vụ lưu trữ

  Tài liệu lưu trữ là bản gốc, bản chính (hoặc bản sao hợp pháp) của những tài liệu có giá trị được lựa chọn từ trong toàn bộ khối tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, được bảo quản trong các kho lưu trữ để khai thác, phục vụ các mục đích chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, lịch sử,...của...

   55 p cdsphue 19/11/2013 254 13

 • Nghiệp vụ công tác lưu trữ - Xác định giá trị tài liệu

  Nghiệp vụ công tác lưu trữ - Xác định giá trị tài liệu

  XĐGTTL là dựa trên những nguyên tắc, tiêu chuẩn và phương pháp của lưu trữ học để: quy định THBQ cho từng loại TL hình thành trong quá trình h/động của CQ, tổ chức, cá nhân theo giá trị của chúng về các mặt k.tế, chính trị, kh, ls… lựa chọn, bổ sung những TL có giá trị đưa vào bảo quản và loại ra những TL đã hết giá trị để tiêu huỷ.

   57 p cdsphue 19/11/2013 328 11

 • THỐNG KÊ TÀI LIỆU LƯU TRỮ

  THỐNG KÊ TÀI LIỆU LƯU TRỮ

  Thống kê TLLT là việc áp dụng các phương pháp, công cụ chuyên môn để xác định rõ ràng, chính xác số lượng, chất lượng, thành phần, nội dung, tình hình tài liệu và hệ thống TTB bảo quản tài liệu trong các kho LT.Giúp các CQ quản lý LT và KLT xây dựng được kế hoạch cho công tác LT: TTBS, chỉnh lý, XĐGTTL

   37 p cdsphue 19/11/2013 319 8

 • Bài giảng Kỹ năng thuyết trình và thuyết phục

  Bài giảng Kỹ năng thuyết trình và thuyết phục

  Bài giảng Kỹ năng thuyết trình và thuyết phục trình bày các nội dung về việc chuẩn bị thuyết trình, cấu trúc bài thuyết trình, giao tiếp phi ngôn từ, xác định mục tiêu thuyết trình, thu thập thông tin,.... Tham khảo tài liệu này để nắm nội dung chi tiết.

   42 p cdsphue 29/06/2015 674 7

 • First steps in academic writing

  First steps in academic writing

   223 p cdsphue 22/01/2013 113 7

 • Chương VII: Công cụ tra tìm tài liệu lưu trữ

  Chương VII: Công cụ tra tìm tài liệu lưu trữ

  Công cụ tra tìm tài liệu lưu trữ là phương tiện tra tìm tài liệu và thông tin tài liệu trong các lưu trữ lịch sử và lưu trữ hiện hành.

   48 p cdsphue 19/11/2013 448 7

 • Chương IV: Thu thập, bổ sung tài liệu vào lưu trữ

  Chương IV: Thu thập, bổ sung tài liệu vào lưu trữ

  TTBS tài liệu là quá trình thực hiện các biện pháp có liên quan tới việc xác định nguồn và thành phần tài liệuthuộc lưu trữ cơ quan và PLTQG để từ đó lựa chọn và chuyển giao TL vào các kho lưu trữ theo quy định của Nhà nước.

   27 p cdsphue 19/11/2013 314 7

 • ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG OPEN UNIVERSITY

  ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG OPEN UNIVERSITY

  Cần thiết phải có một hệ thống quản lý thư viện. Nhằm giúp cho quá trình mượn được nhanh chóng, dễ dàng. Xử lý, lưu trữ các thông tin nhanh chóng và hiệu quả.Hiện nay, thư viện của các trường cao đẳng và trung cấp ở Hưng Yên (Cao đẳng Cơ Điện và Thuỷ Lợi, Trung cấp Kinh tế Kỹ Thuật Tô Hiệu) chưa có một hệ thống nào chuyên biệt để lưu...

   18 p cdsphue 19/11/2013 349 7

 • Công tác văn thư lưu trữ

  Công tác văn thư lưu trữ

  Công tác văn thư và công tác lưu trữ là hai công tác có nội dung nghiệp vụ khác nhau nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau và đều không thể thiếu được trong hoạt động của mỗi cơ quan. Vì vậy các cơ quan cần phải quan tâm tổ chức tốt để phục vụ cho công tác hàng ngày và lâu dài về sau.

   20 p cdsphue 19/11/2013 295 7

 • Bài 10: QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT, PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN

  Bài 10: QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT, PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN

  Kiểm soát là gì và tại sao sự thành công của việc phát triển HTTT.  Những việc, các nhiệm vụ nào cần được thực hiện để triển khai kiểm soát được hiệu quả.

   31 p cdsphue 19/11/2013 254 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số