• Thực trạng tổ chức hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

  Thực trạng tổ chức hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

  Bài viết tìm hiểu quan điểm của giáo viên mầm non (GVMN) về vai trò, mục đích của giáo dục bảo vệ môi trường (GDBVMT), hình thức, phương pháp được sử dụng để triển khai cụ thể các nội dung, sự phối hợp với phụ huynh trong việc tiến hành tổ chức hoạt động GDBVMT cho trẻ và những thuận lợi, khó khăn của GVMN trong quá trình thực hiện.

   8 p cdsphue 27/12/2021 101 0

 • Tổng quan nghiên cứu về năng lực cảm xúc - xã hội của giáo viên mầm non

  Tổng quan nghiên cứu về năng lực cảm xúc - xã hội của giáo viên mầm non

  Mục đích của bài viết này nhằm giới thiệu khái niệm năng lực cảm xúc – xã hội của giáo viên mầm non, thu thập và hệ thống lại các bằng chứng nghiên cứu về tầm ảnh hưởng của năng lực cảm xúc – xã hội của giáo viên mầm non và biện pháp bồi dưỡng năng lực này từ 22 công trình nghiên cứu tiêu biểu tìm được trong cơ sở dữ liệu và...

   13 p cdsphue 27/12/2021 94 0

 • Vận dụng học thuyết gắn bó trong việc chuẩn bị cho trẻ chuyển tiếp từ nhà đến trường mầm non

  Vận dụng học thuyết gắn bó trong việc chuẩn bị cho trẻ chuyển tiếp từ nhà đến trường mầm non

  Dựa trên những phân tích, tổng hợp về mặt lí luận, bài viết hướng đến việc hỗ trợ các nhà giáo dục hiểu được các phản ứng của trẻ khi chuyển tiếp từ nhà đến trường mầm non. Trên cơ sở đó, một số vấn đề quan tâm khi chuẩn bị cho trẻ trong quá trình chuyển tiếp này dựa trên học thuyết gắn bó cũng được đề cập trong bài viết.

   10 p cdsphue 27/12/2021 85 0

 • Thực trạng nội dung giáo dục STEAM trong chương trình đào tạo cử nhân giáo dục mầm non

  Thực trạng nội dung giáo dục STEAM trong chương trình đào tạo cử nhân giáo dục mầm non

  Bài viết này đề cập đến thực trạng nhu cầu của các trường mầm non về nguồn nhân lực giáo viên tổ chức được hoạt động giáo dục STEAM, đồng thời khảo sát nội dung giáo dục STEAM cho trẻ mầm non trong chương trình đào tạo cử nhân các trường Cao đẳng, Đại học.

   10 p cdsphue 27/12/2021 83 0

 • Nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần liên quan đến nội dung chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội

  Nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần liên quan đến nội dung chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội

  Bài viết này sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp định tính thông qua phiếu điều tra và phỏng vấn sâu nhận thức của 9 giảng viên và 135 sinh viên năm thứ 3, năm thứ 4 hệ đại học ngành giáo dục mầm non trường Đại học Thủ đô Hà Nội để tìm hiểu những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động giảng dạy, học tập các học phần...

   11 p cdsphue 27/12/2021 82 0

 • Giải pháp nói không với bạo hành trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non

  Giải pháp nói không với bạo hành trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non

  Bài viết trình bày về vấn đề Bạo hành trẻ em tại các cơ sở Giáo dục mầm non trong những năm gần đây và xác định nguyên nhân dẫn đến bạo hành trẻ em, ảnh hưởng của Bạo hành trẻ em tới sự phát triển thể chất, tâm lý, tính cách, nhân cách của trẻ và tìm ra giải pháp mà các cơ quan quản lý, nhà trường, giáo viên, phụ huynh và xã hội cần...

   9 p cdsphue 29/11/2021 128 1

 • Xây dựng trường mầm non hạnh phúc

  Xây dựng trường mầm non hạnh phúc

  Bài nghiên cứu này nêu lên xây dựng trường mầm non (MN) hạnh phúc là từ khóa đang được quan tâm trong ngành giáo dục. Trường MN hạnh phúc thể hiện bằng các tiêu chí đó là nhà trường có một chương trình giáo dục chất lượng; Học sinh trong nhà trường là những đứa trẻ hạnh phúc; giáo viên hạnh phúc và môi trường đáp ứng được các tiêu chí cho...

   14 p cdsphue 29/11/2021 87 0

 • Giáo dục khoa học cho trẻ mẫu giáo thông qua các hoạt động thí nghiệm

  Giáo dục khoa học cho trẻ mẫu giáo thông qua các hoạt động thí nghiệm

  Đề tài này trình bày về việc giáo dục khoa học cho trẻ thông qua hoạt động thí nghiệm giúp trẻ mầm non có điều kiện thuận lợi để trẻ thể hiện hết những hiểu biết, kết hợp với khai thác các giác quan của cá nhân, rèn luyện hành vi của bản thân trẻ. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này.

   14 p cdsphue 29/11/2021 122 2

 • Thích ứng của giáo viên mầm non mới vào nghề tại thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương biểu hiện qua khía cạnh thái độ

  Thích ứng của giáo viên mầm non mới vào nghề tại thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương biểu hiện qua khía cạnh thái độ

  Bài viết này đề cập đến sự thích ứng của giáo viên mầm non (GVMN) mới vào nghề tại thành phố Thủ Dầu Một biểu hiện qua khía cạnh thái độ đối với hoạt động dạy học. Khách thể nghiên cứu gồm 100 giáo viên mầm non. Phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng trong nghiên cứu này là phương pháp điều tra bằng bảng hỏi. Kết quả nghiên cứu...

   6 p cdsphue 29/11/2021 112 0

 • Quản lí hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 3 - 4 tuổi ở các trường mầm non trong bối cảnh hiện nay

  Quản lí hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 3 - 4 tuổi ở các trường mầm non trong bối cảnh hiện nay

  Bài viết làm rõ những vấn đề lí luận cơ bản về quản lí hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 3 - 4 tuổi ở trường mầm non trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, bao gồm: những khái niệm có liên quan và nội dung chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 3 - 4 tuổi và công tác quản lí, các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí hoạt động này trong bối cảnh...

   6 p cdsphue 29/11/2021 90 0

 • Điều chỉnh cách hướng dẫn khi tổ chức trò chơi nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ tuổi mẫu giáo

  Điều chỉnh cách hướng dẫn khi tổ chức trò chơi nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ tuổi mẫu giáo

  Rối loạn phổ tự kỉ là một dạng khuyết tật phát triển được đặc trưng bởi những khiếm khuyết về tương tác xã hội, giao tiếp và những hành vi định hình lặp lại. Trong các khó khăn đó thì khó khăn về ngôn ngữ có ảnh hưởng đến giao tiếp, học tập, hành vi và hòa nhập xã hội của trẻ.

   6 p cdsphue 29/11/2021 94 0

 • Kết quả kiểm tra thể lực trọng tài các giải bóng đá năm 2021

  Kết quả kiểm tra thể lực trọng tài các giải bóng đá năm 2021

  Đề tài này chỉ ra kết quả kiểm tra, những bất cập và đề xuất khắc phục những hạn chế trong công tác tổ chức kiểm tra sức khỏe, thể lực trọng tài. Cân nhắc chọn đơn vị y tế có đủ năng lực để khám, cấp Giấy chứng nhận “đủ sức khỏe để tham gia hoạt động thể thao” cho TT, VĐV, HLV; Cần đảm bảo an toàn y tế khi tổ chức kiểm tra...

   5 p cdsphue 27/10/2021 79 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số