• Kinh Điển Về Khởi Nghiệp: 24 bước khởi sự kinh doanh thành công

  Kinh Điển Về Khởi Nghiệp: 24 bước khởi sự kinh doanh thành công

  Kinh điển về Khởi nghiệp ra đời từ chính kinh nghiệm kinh doanh và những bài giảng của tác giả Bill Aulet ở Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và các hội thảo ở khắp nơi trên thế giới. Tổng hợp các vấn đề của khởi nghiệp thành 24 bước, nội dung chính của cuốn sách có thể chia thành 6 chủ đề dễ hiểu và dễ áp dụng với môi trường kinh...

   272 p cdsphue 08/10/2018 10 0

 • Lecture Human resource management: Chapter 2 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture Human resource management: Chapter 2 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture "Human resource management - Chapter 2: Analyzing work and designing jobs" presentation of content: Summarize the elements of workflow analysis, describe how  work flow  is   related to an organization’s structure organization's structure, define the elements of a job analysis, and discuss their significance in human resource discuss their significance in human resource.

   38 p cdsphue 26/09/2018 8 0

 • Lecture Human resource management: Chapter 7 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture Human resource management: Chapter 7 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture "Human resource management - Chapter 7: Establishing a pay structure" presentation of content: Identify the kinds of decisions involved in establishing a pay structure, summarize legal requirements for pay policies, discuss how economic forces influence decisions about pay,... Invite reference.

   40 p cdsphue 26/09/2018 1 0

 • Lecture Human resource management: Chapter 1 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture Human resource management: Chapter 1 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture "Human resource management - Chapter 1: Managing human resources" presentation of content: Define human resource management and explain how HRM contributes to anorganization’s performance, identify the responsibilities of human resource departments... Invite reference.

   19 p cdsphue 26/09/2018 5 0

 • Lecture Human resource management: Chapter 3 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture Human resource management: Chapter 3 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture "Human resource management - Chapter 3: planning for and recruiting human resources" presentation of content: Discuss how to plan for human resources needed to carry out the organization’s strategy, determine the labor demand for workers in various job categories.

   36 p cdsphue 26/09/2018 4 0

 • Lecture Human resource management: Chapter 4 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture Human resource management: Chapter 4 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture "Human resource management - Chapter 4: Selecting employees and placing selecting employees and placing them in jobs" presentation of content: Identify the elements of the selection process, define ways to measure the success of the selection method,... Invite reference.

   31 p cdsphue 26/09/2018 3 0

 • Lecture Human resource management: Chapter 5 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture Human resource management: Chapter 5 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture "Human resource management - Chapter 5: Training employees" presentation of content: Discuss how to link training programs to organizational needs, explain how to assess the need for training, explain how to assess employees’ readiness f ii for training,... Invite reference.

   40 p cdsphue 26/09/2018 4 0

 • Lecture Human resource management: Chapter 6 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture Human resource management: Chapter 6 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture "Human resource management - Chapter 6: Managingemployees’ performance" presentation of content: Identify the activities involved in performance management, discuss the purposes of performance management systems,... Invite reference.

   39 p cdsphue 26/09/2018 4 0

 • Lecture Human resource management: Chapter 8 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture Human resource management: Chapter 8 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture "Human resource management - Chapter 7: Recognizing employee contributions recognizing employee contributions with pay" presentation of content: Discuss the connection between incentive pay and employee performance, describe how organizations recognize individual performance,... Invite reference.

   37 p cdsphue 26/09/2018 3 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 2: Phân tích báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm phân tích tài chính, nhận dạng vàphân tích các hoạt động của DN, phân tích các chỉ số tài chính, các rủi ro tiềm ẩn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p cdsphue 26/09/2018 4 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 1: Tổng quan về về quản trị tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của quản trị tài chính, tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, lợi nhuận và giá trị doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p cdsphue 26/09/2018 3 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 3: Quản trị vốn lưu chuyển" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị vốn lưu chuyển, chính sách vốn lưu chuyển, giảm nhu cầu vốn lưu chuyển,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p cdsphue 26/09/2018 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số