• Chuyên đề 07: Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục

  Chuyên đề 07: Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục

  Yêu cầu cần đạt: Phân tích được các đặc điểm tâm lý của các đối tượng học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, vận dụng các quy định về công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh để thực hiện hiệu quả các biện pháp tư vấn và hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, hỗ trợ đồng nghiệp triển...

   1 p cdsphue 08/04/2022 217 22

 • Mô đun: GVPT 02 - Xây dựng phong cách của Giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay

  Mô đun: GVPT 02 - Xây dựng phong cách của Giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay

  Mô đun gồm 2 nội dung về lý thuyết và nội dung thực hành. Trong đó nội dung lý thuyết nhằm đánh giá thông qua hệ thống trắc nghiệm khách quan: tối thiểu 05 câu hoặc trắc nghiệm tự luận: 02 câu; nội dung thực hành nhằm đánh giá bằng 01 bài thu hoạch (tối thiểu 01 câu).

   1 p cdsphue 08/04/2022 134 4

 • Bài giảng Trường điện từ: Chương 1 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 1 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

  Bài giảng "Trường điện từ - Chương 1: Mở đầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Giải tích vectơ, khái niệm, các đại lượng đặc trưng, các định luật cơ bản của trường điện từ, hệ phương trình Maxwell,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p cdsphue 26/04/2021 117 1

 • Bài giảng Trường điện từ: Chương 2 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 2 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

  Bài giảng "Trường điện từ - Chương 2: Trường điện từ tĩnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, các định luật cơ bản của trường điện tĩnh, phương trình Laplace-Poisson và các ĐK bờ, điện dung của tụ, năng lượng điện trường,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p cdsphue 26/04/2021 116 0

 • Bài giảng Trường điện từ: Chương 4 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 4 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

  Bài giảng "Trường điện từ - Chương 4: Trường điện từ biến thiên" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, các phương trình TĐTBT dạng phức, sóng ĐTPĐS truyền trong MTĐM lý tưởng, sóng ĐTPĐS truyền trong MTVD lý tưởng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p cdsphue 26/04/2021 107 0

 • Bài giảng Trường điện từ: Chương 3 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 3 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

  Bài giảng "Trường điện từ - Chương 3: Trường điện từ dừng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm trường điện từ dừng, trường điện dừng trong MTVD, trường từ dừng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p cdsphue 26/04/2021 111 0

 • Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Chương 3 - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Chương 3 - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình C - Chương 3: Windows Form" cung cấp cho người họ các kiến thức: Khái niệm và ứng dụng của Windows Form, môi trường thiết kế và xử lý sự kiện của Form, các control phổ biến trong Form. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   47 p cdsphue 27/01/2021 116 0

 • Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Chương 1 - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Chương 1 - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình C - Chương 1: Tổng quan về lập trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến và khai báo biến, các phép toán, các hàm có sẵn của C, phát biểu điều kiện Phát biểu lặp, hàm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p cdsphue 27/01/2021 111 0

 • Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Giới thiệu môn học - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Giới thiệu môn học - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng giúp người họ có thể nắm vững kiến thức cơ bản về lập trình (biến, hàm, cấu trúc rẽ nhánh, các kiểu dữ liệu…), trang bị kiến thức lập trình ứng dụng trên windows form, nắm vững kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p cdsphue 27/01/2021 102 0

 • Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Chương 2 - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Chương 2 - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình C - Chương 2: Xử lý mảng và chuỗi" cung cấp cho người học các kiến thức: Mảng, các thao tác trên mảng, chuỗi, các thao tác trên chuỗi. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   55 p cdsphue 27/01/2021 109 0

 • Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Chương 4 - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Chương 4 - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình C - Chương 4: Lớp và đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình truyền thống và lập trình hướng đối tượng, các khái niệm liên quan tới Lớp và Đối tượng, các mức truy xuất, các thành phần của lớp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p cdsphue 27/01/2021 107 0

 • Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Chương 5 - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Chương 5 - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình C - Chương 5: Kế thừa và đa hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kế thừa, khái niệm đa hình, giao diện (interface). Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   34 p cdsphue 27/01/2021 101 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số