• Luận văn: Phần mềm quản lý Thư viện

  Luận văn: Phần mềm quản lý Thư viện

  Theo ý nghĩa truyền thống, một thư viện là kho sưu tập sách, báo và tạp chí. Tuy nó có thể chỉ đến kho sưu tập cá nhân của người riêng, nhưng nó thường chỉ đến nhà lớn sưu tập sách báo xuất bản được bảo quản bởi thành phố hay học viện hay nhận tiền góp của họ. Những nhà sưu tập này thường được sử dụng bởi những người không muốn...

   97 p cdsphue 20/09/2012 379 34

 • Ứng dụng các tiêu chí trong quản trị nhân sự hiện đại vào các khâu nhân sự của doanh nghiệp

  Ứng dụng các tiêu chí trong quản trị nhân sự hiện đại vào các khâu nhân sự của doanh nghiệp

  PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN I. KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP: 1. Khái niệm quản trị nhân sự: Quản trị nhân sự hay còn gọi là quản trị tài nguyên nhân sự là một lĩnh vực cơ bản của công tác quản trị nhân sự nói chung, đó là một quá trình...

   20 p cdsphue 17/01/2012 288 3

 • Hòan thiện công tác quản lý nhân công ứng dụng các công cụ hiện đại nhằm công nghệ hóa dữ liệu nhân sự

  Hòan thiện công tác quản lý nhân công ứng dụng các công cụ hiện đại nhằm công nghệ hóa dữ liệu nhân sự

  PHẦN I : TÌNH HÌNH THỰC TẾ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY GỐM VÀ THUỶ TINH TẠI ĐÀ NẴNG VIGLACERA I. Qúa trình hình thành của Chi nhánh Công ty Gốm và Thuỷ tinh tại Đà Nẵng Viglacera : Cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu của con người cũng không ngừng tăng lên, con người luôn đòi hỏi về nhiều mặt, về những nhu cầu trong cuộc sống như: ăn, mặc, đi lại......

   32 p cdsphue 17/01/2012 211 3

 • Đưa các chương trình đào tạo phù hợp năng lực nhân viên để khuyến khích phát triển

  Đưa các chương trình đào tạo phù hợp năng lực nhân viên để khuyến khích phát triển

  PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN I. KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP: 1. Khái niệm quản trị nhân sự: Quản trị nhân sự hay còn gọi là quản trị tài nguyên nhân sự là một lĩnh vực cơ bản của công tác quản trị nhân sự nói chung, đó là một quá trình...

   20 p cdsphue 17/01/2012 117 3

 • Quản trị nguồn nhân lực và ứng dụng trong công tác tuyển dụng và đào tạo

  Quản trị nguồn nhân lực và ứng dụng trong công tác tuyển dụng và đào tạo

  PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN I. KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP: 1. Khái niệm quản trị nhân sự: Quản trị nhân sự hay còn gọi là quản trị tài nguyên nhân sự là một lĩnh vực cơ bản của công tác quản trị nhân sự nói chung, đó là một quá trình...

   20 p cdsphue 17/01/2012 267 2

 • Đưa các chương trình đào tạo phù hợp năng lực nhân viên để khuyến khích phát triển

  Đưa các chương trình đào tạo phù hợp năng lực nhân viên để khuyến khích phát triển

  PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN I. KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP: 1. Khái niệm quản trị nhân sự: Quản trị nhân sự hay còn gọi là quản trị tài nguyên nhân sự là một lĩnh vực cơ bản của công tác quản trị nhân sự nói chung, đó là một quá trình...

   20 p cdsphue 17/01/2012 138 2

 • Thực trạng và giải pháp quản trị nhân sự tại các nhà hàng – 1

  Thực trạng và giải pháp quản trị nhân sự tại các nhà hàng – 1

  Ngành kinh doanh khách sạn đã đảm bảo hiệu quả kinh tế, xã hội, an ninh,đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước Tuy nhiên, với chính sách mở cửa trong nền kinh tế thị trường đã đặt ngành du lịch đứng trước một cuộc cạnh tranh gay gắt, kinh doanh khách sạn bị một sức ép lớn từ nhiều phía trên thị trường. Muốn tồn tại và...

   19 p cdsphue 17/01/2012 225 2

 • Thực trạng và giải pháp quản trị nhân sự tại các nhà hàng – 2

  Thực trạng và giải pháp quản trị nhân sự tại các nhà hàng – 2

  Khách sạn có tổng 78 phòng ở các khu nhà A, B, chúng được phân chia thành 3 hạng với cơ cấu sau: Biểu 1: Cơ cấu loại phòng ngủ trong khách sạn. Loại phòng Khu nhà A Khu nhà B Tổng số Đặc biệt 0 2 2 Sang trọng 0 4 4 Tiêu chuẩn 60 12 72 Ngoài những phòng ngủ được trang bị đầy đủ với những tiện nghi theo đúng tiêu chuẩn . Khách sạn còn có những cơ sở...

   19 p cdsphue 17/01/2012 183 2

 • Thực trạng và giải pháp quản trị nhân sự tại các nhà hàng – 3

  Thực trạng và giải pháp quản trị nhân sự tại các nhà hàng – 3

  Mỗi tổ làm những công việc khác nhau tuỳ theo tính chất của từng nghiệp vụ. Việc quản lý nhân sự có phó giám đốc và trưởng phòng nhân sự. Riêng các bộ phận mỗi tổ thì có tổ trưởng mỗi tổ. Những bộ phận không phải trực tiếp tiếp xúc với khách thì làm việc theo giờ hành chính. Còn những bộ phận trực tiếp thì chia làm ba ca. Nói chung,...

   19 p cdsphue 17/01/2012 220 2

 • Chương 1: Khái quát chung về QTNL - Quản trị nhân lực 1 (ULSA)

  Chương 1: Khái quát chung về QTNL - Quản trị nhân lực 1 (ULSA)

  I. BẢN CHẤT, NỘI DUNG, VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA QTNL. 1. Khái niệm và bản chất của quản trị nhân lực * Nhân sự: là thuật ngữ được sử dụng để chỉ cán bộ, công nhân viên trong một tổ chức * Nhân lưc/Nguồn nhân lực: là nguồn lực trong mỗi con người, bao gồm cả thể lực và trí lực, thể hiện ra bên ngoài bởi khả năng làm việc. Bao gồm cả sức...

   25 p cdsphue 17/01/2012 569 2

 • Ứng dụng các tiêu chí trong quản trị nhân sự hiện đại vào các khâu nhân sự của doanh nghiệp

  Ứng dụng các tiêu chí trong quản trị nhân sự hiện đại vào các khâu nhân sự của doanh nghiệp

  PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN I. KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP: 1. Khái niệm quản trị nhân sự: Quản trị nhân sự hay còn gọi là quản trị tài nguyên nhân sự là một lĩnh vực cơ bản của công tác quản trị nhân sự nói chung, đó là một quá trình...

   20 p cdsphue 17/01/2012 261 2

 • Hòan thiện hệ thông đánh giá,xét khen thưởng cho người lao động tại các doanh nghiệp quốc doanh - 2

  Hòan thiện hệ thông đánh giá,xét khen thưởng cho người lao động tại các doanh nghiệp quốc doanh - 2

  Bộ phận tổ chức: Làm nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc về tình hình tổ chức nhân sự, tuyển chọn lao động, đáp ứng với điều kiện sản xuất trong thời kỳ theo yêu cầu hoạt động sản xuất; phòng có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các chế độ, chính sách, công tác Đoàn, Đảng; quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên và các hoạt động...

   32 p cdsphue 17/01/2012 307 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số