• QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

  QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành giúp sinh viên củng cô và nâng cao kiến thức của mình.

   42 p cdsphue 17/01/2012 236 6

 • quản trị hành chính văn phòng phần 7

  quản trị hành chính văn phòng phần 7

  . Sự cần thiết của công tác lưu trữ  Tài liệu lưu trữ chứa đựng những thông tin quá khứ thể hiện những sự kiện, những hoạt động của tổ chức, cá nhân.  Tài liệu lưu trữ là những bản chính, bản gốc thể hiện tính chính xác và tin cậy của những thông tin chứa đựng trong nó.  Tài liệu lưu trữ gắn liền với những đối tượng nhất...

   14 p cdsphue 17/01/2012 213 4

 • Nghiệp vụ hành chính - NCS.ThS. Nguyễn Nam Thắng

  Nghiệp vụ hành chính - NCS.ThS. Nguyễn Nam Thắng

  Tài liệu "Nghiệp vụ hành chính" trình bày với bạn đọc một số vấn đề cơ bản về nghiệp vụ và kỹ thuật hành chính, văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản, tổ chức công tác văn thư, lưu trữ trong cơ quan nhà nước, chương công tác văn phòng của ủy ban nhân dân cấp xã và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước.

   100 p cdsphue 05/09/2014 378 4

 • Vài nét về khái niệm tài liệu, tài liệu điện tử

  Vài nét về khái niệm tài liệu, tài liệu điện tử

  Về khái niệm tài liệu và tài liệu điện tử cũng còn nhiều điều cần được trao đổi thống nhất. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn đã sản sinh ra một loại hình tài liệu mới. Đó là tài liệu điện tử. Về khái niệm tài liệu và tài liệu điện...

   11 p cdsphue 17/01/2012 231 4

 • quản trị hành chính văn phòng phần 1

  quản trị hành chính văn phòng phần 1

  thông qua sự phối hợp hoạt động của các cá nhân và tổ chức.  Quản trị là nghệ thuật sử dụng nguồn lực nhằm đạt mục tiêu với hiệu quả mong muốn  Quản trị là quá trình hoạch định, tổ chức, điều hành và kiểm tra các nguồn lực nhằm đạt được mục tiêu chung.

   21 p cdsphue 17/01/2012 223 3

 • quản trị hành chính văn phòng phần 2

  quản trị hành chính văn phòng phần 2

  Khái niệm • Hoạch định : là quá trình xác định mục tiêu, chọn lựa giải pháp, công cụ, hình thành kế hoạch và chương trình hành động để thực hiện có hiệu quả những mục tiêu đã đề ra. • Hoạch định là chức năng đầu tiên của quá trình quản trị, ảnh hưởng đến các chức năng khác.

   24 p cdsphue 17/01/2012 248 3

 • quản trị hành chính văn phòng phần 3

  quản trị hành chính văn phòng phần 3

  Khái niệm  Chỉ huy : là quá trình động viên, đôn đốc và thúc đẩy nhân viên thực hiện đúng và có hiệu quả mục tiêu công việc được giao.  Quá trình chỉ huy luôn gắn liền với  Công việc  Khả năng  Lợi ích  Tình cảm

   22 p cdsphue 17/01/2012 198 3

 • quản trị hành chính văn phòng phần 4

  quản trị hành chính văn phòng phần 4

  các cơ sở hình thành và cải tiến thủ tục hành chính trong doanh nghiệp • Các luật lệ qui định của nhà nước, của các cơ quan cấp trên • Đặc thù hoạt động, tính chất và qui mô hoạt động của doanh nghiệp • Đơn giản, dễ hiểu và dễ

   20 p cdsphue 17/01/2012 325 3

 • quản trị hành chính văn phòng phần 5

  quản trị hành chính văn phòng phần 5

  Theo nghĩa rộng : văn bản là tất cả những vật mang tin, dùng để ghi chép, lưu trữ và truyền đạt thông tin giữa con người. Vật mang tin : khúc tre, mảnh da, tảng đá Theo nghĩa hẹp : văn bản hành chính là những giấy tờ thể hiện bằng chữ viết phát sinh trong hoạt động của tổ chức, nhằm ghi nhận, lưu trữ và truyền đạt những thông tin giữa tổ...

   18 p cdsphue 17/01/2012 262 3

 • quản trị hành chính văn phòng phần 6

  quản trị hành chính văn phòng phần 6

  cuộc tiếp xúc trên diện rộng với nhiều thành phần tham dự trong khoảng thời gian tương đối dài nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động hay trình bày và thảo luận những vấn đề sản xuất kinh doanh.

   16 p cdsphue 17/01/2012 198 3

 • Chuyên đề quản trị học và quản trị nguồn nhân lực - Chương 1

  Chuyên đề quản trị học và quản trị nguồn nhân lực - Chương 1

  Bài giảng Chuyên đề quản trị học và quản trị nguồn nhân lực - GV Ths Đỗ Phú Trần Tình CHUYÊN ĐỀ 1: QUẢN TRỊ HỌC PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ VÀ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP I. KHÁI NIỆM VÀ CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ 1. Khái niệm - Quản trị là những hoạt động cần thiết được thực hiện khi con...

   11 p cdsphue 17/01/2012 287 3

 • Đề cương ôn tập môn Luật Hành chính Việt Nam – Phần 5

  Đề cương ôn tập môn Luật Hành chính Việt Nam – Phần 5

  Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một nhà nước ở vùng Đông Nam Á. Từ năm 1945 đến năm 1954 nhà nước này có lãnh thổ danh nghĩa bao gồm toàn bộ nước Việt Nam hiện nay (dù nhiều vùng lãnh thổ bị Pháp chiếm đóng). Từ năm 1954 đến năm 1976 là một nhà nước độc lập theo chủ nghĩa xã hội có lãnh thổ là miền Bắc Việt Nam. Sau năm 1976, Việt Nam Dân chủ...

   32 p cdsphue 25/10/2012 220 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số