• Ngân hàng đề thi tiếng Anh chuyên ngành CNTT

  Ngân hàng đề thi tiếng Anh chuyên ngành CNTT

  Most input/output devices reside the computer case. These devices communicate with what is inside the computer case through cables attached to the case at a connection called a port, sending data and/or instructions to the computer and receiving them from the computer. Most computers have their ports located on the back of the case, but some models put the ports on the front of the case for easy access. The most popular input devices are...

   30 p cdsphue 17/01/2012 666 4

 • Thực hành Tin học đại cương

  Thực hành Tin học đại cương

  Toàn bộ lý thuyết của chương 3 (Hệ điều hành), chương 4 (Quản lý dữ liệu bằng Windows Explorer) và chương 5 (Sử dụng tiếng Việt trong Windows).

   68 p cdsphue 17/01/2012 37 1

 • Bài tập Pascal

  Bài tập Pascal

  Một số bài tập Pascal

   13 p cdsphue 17/01/2012 33 2

 • Bài giảng Microsoft Excel

  Bài giảng Microsoft Excel

  Tài liệu tham khảo về microsoft excel

   16 p cdsphue 17/01/2012 131 1

 • Linux căn bản

  Linux căn bản

  Linux là một hệ điều hành . Về mặt nguyên tắc , hệ điều hành cũng là một ứng dụng máy tính , nhưng đây là một ứng dụng đặc biệt

   23 p cdsphue 17/01/2012 130 1

 • Tiếng anh chuyên ngành tài chính tiền tệ

  Tiếng anh chuyên ngành tài chính tiền tệ

  Động từ và tính từ thổi hồn sống cho câu văn và biến những câu văn đơn giản thành những tuyên bố đầy sức mạnh và có sự cuốn hút. Tuy nhiên, nếu được sử dụng quá mức, động từ và tính từ có thể làm cho bài văn của bạn trở nên nặng nề và phản tác dụng.

   155 p cdsphue 17/01/2012 153 3

 • Vocabulary for MBA

  Vocabulary for MBA

  This work in process contains all sorts of expressions, from formal to slang, gathered from all kinds of speakers, from Dean Sullivan to students to businesspeople. Most quotes are from real situations here at the Business School, and I do not necessarily endorse the views of the speaker. Thanks to Mike Allen, MBA ’01, and Ernesto Oechler, MBA '00, for reviewing, organizing, and editing this version, and to Mike for some of the entries....

   53 p cdsphue 17/01/2012 32548 2

 • Thuật ngữ kinh tế thương mại 5

  Thuật ngữ kinh tế thương mại 5

  Tài liệu tham khảo về các thuật ngữ thường dùng trong kinh tế thương mại. Tài liệu tổng hợp các tình huống, các câu thường gặp trong kianh doanh thương mại rất phong phú và chi tiết để bạn tham khảo.

   10 p cdsphue 17/01/2012 157 2

 • Thuật ngữ kinh tế thương mại 4

  Thuật ngữ kinh tế thương mại 4

  Tài liệu tham khảo về các thuật ngữ thường dùng trong kinh tế thương mại. Tài liệu tổng hợp các tình huống, các câu thường gặp trong kinh doanh thương mại rất phong phú và chi tiết để bạn tham khảo.

   10 p cdsphue 17/01/2012 173 2

 • BẢY BƯỚC THIẾT KẾ TRANG WEB ẤN TƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ Mặc dù việc thiết kế

  BẢY BƯỚC THIẾT KẾ TRANG WEB ẤN TƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ Mặc dù việc thiết kế

  Mặc dù việc thiết kế trang web đòi hỏi phải có nhiều khả năng về mỹ thuật, tuy nhiên vẫn có thể đưa ra một quá trình thiết kế để có thể giúp bạn tăng khả năng tạo ra các trang web hiệu quả và ấn tượng. Có thể nhiều người sẽ cho rằng việc đưa ra các bước trong quá trình thiết kế sẽ làm mất đi quá trình sáng tạo, điều này có lẽ đúng...

   25 p cdsphue 17/01/2012 46 1

 • Giáo trình “Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  Giáo trình “Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  TỔNG QUAN CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS 1. GIỚI THIỆU MICROSOFT ACCESS Microsoft Access là một Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (QTCSDL) tương tác người sử dụng chạy trong môi trường Windows. Microsoft Access cho chúng ta một công cụ hiệu lực và đầy sức mạnh trong công tác tổ chức, tìm kiếm và biểu diễn thông tin. Microsoft Access cho ta các khả năng thao tác dữ liệu,...

   112 p cdsphue 17/01/2012 150 3

 • Hướng dẫn sử dụng Microsoft Project 2003 Mục Lục MỤC

  Hướng dẫn sử dụng Microsoft Project 2003 Mục Lục MỤC

  Tài liệu hướng dẫn sử dụng Microsoft Project 2003

   78 p cdsphue 17/01/2012 150 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số