• NGÂN HÀNG ĐỀ THI MẠNG MÁY TÍNH

  NGÂN HÀNG ĐỀ THI MẠNG MÁY TÍNH

  ðánh dâu tât c& các câu có noi dung ñúng: A. M.ng máy tính (Computer Network) - là mot he thông các máy tính kêt nôi vi nhau ñe th@c hien các công viec chung. B. M.ng máy tính là quá trình ñi dây cáp m.ng, và cài ñat máy chG. C. M.ng máy tính là he thông máy tính phân tán (Distributed System).

   8 p cdsphue 17/01/2012 120 1

 • Làm Blog dựa trên mã nguồn mở và Freehost

  Làm Blog dựa trên mã nguồn mở và Freehost

  Làm 1 blog thì cũng không có gì là khó lắm. Hãy làm 1 blog cá nhân cho riêng mình bạn nhé.

   8 p cdsphue 17/01/2012 124 1

 • Chương I Mạng máy tính

  Chương I Mạng máy tính

  Mạng máy tính là mạng bao gồm ít nhất hai máy tính kết nối với nhau thông qua đường truyền vật lí cho phép chúng chia xẻ dữ liệu và tài nguyên .

   97 p cdsphue 17/01/2012 130 1

 • Backup phục hồi dữ liệu và phục hồi hệ thống trong Windows XP Pro/ Server 2003

  Backup phục hồi dữ liệu và phục hồi hệ thống trong Windows XP Pro/ Server 2003

  Backup phục hồi dữ liệu và phục hồi hệ thống trong Windows XP Pro/ Server 2003

   43 p cdsphue 17/01/2012 153 1

 • CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH

  CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH

  Chúng ta có thể tạo ra một hệ thống lớn và phức tạp như hệ điều hành chỉ khi phân chia hệ điều hành thành những phần nhỏ hơn. Mỗi phần nên là một thành phần được mô tả rõ ràng của hệ thống, với xuất, nhập và các chức năng được định nghĩa cẩn thận. Tuy nhiên, nhiều hệ thống hiện đại chia sẻ mục tiêu hỗ trợ các thành phần hệ...

   16 p cdsphue 17/01/2012 117 1

 • Tổng quan về Microsoft SQL Server 2008

  Tổng quan về Microsoft SQL Server 2008

  Tài liệu này cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về các lợi ích và tính năng mới được đưa ra trong sản phẩm SQL Server 2008

   18 p cdsphue 17/01/2012 142 1

 • Sử dụng Linux Shell

  Sử dụng Linux Shell

  Vào năm 1991 tại Phần Lan, Linus B. Torvalds lúc đó là sinh viên ở trường Đại học tổng hợp Hensinki đã dùng một máy tính cá nhân có trang bị bộ xử lí 386 để nghiên cứu cách làm việc của nó

   35 p cdsphue 17/01/2012 33 1

 • Quản trị hệ điều hành Linux

  Quản trị hệ điều hành Linux

  Linux là hệ điều hành mô phỏng Unix được xây dựng trên phần nhân (kernel)

   113 p cdsphue 17/01/2012 140 1

 • Những câu hỏi thường gặp về linux

  Những câu hỏi thường gặp về linux

  Danh sách các câu hỏi thường gặp trong Linux

   77 p cdsphue 17/01/2012 42 1

 • Linux toàn tập

  Linux toàn tập

  Linux là miễn phí (free). Đối với chúng ta hôm nay không quan trọng vì ngay WindowsNT server cũng “free”. Nhưng trong tương lai, khi chúng ta muốn hòa nhập vào thế giới, khi chúng ta muốn có một thu nhập chính đáng cho người lập trình, hiện tượng sao chép trộm phần mềm cần phải chấm dứt.

   80 p cdsphue 17/01/2012 31 1

 • Lập trình di động

  Lập trình di động

  Công nghệ Java cho công nghiệp di động (Java Technology Wireless Industry - JTWI) ngày càng phát triển và thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhằm đáp ứng nhu cầu này, TinCNTT mở chuyên mục J2ME Tutorial cố gắng đề cập đầy đủ nhiều khía cạnh của công nghệ Java cho di động.

   43 p cdsphue 17/01/2012 104 1

 • Kiến trúc Unix.Linux

  Kiến trúc Unix.Linux

  Phần mềm máy tính chia ra làm hai loại: các phần mềm hệ thống, quản lí hoạt động của bản thân máy tính, và các chương trình ứng dụng, giải quyết các yêu cầu của người dùng.

   214 p cdsphue 17/01/2012 46 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số