• Chuyên đề 9: Kĩ năng biên soạn tài liệu bồi dưỡng về giáo dục mầm non

  Chuyên đề 9: Kĩ năng biên soạn tài liệu bồi dưỡng về giáo dục mầm non

  Chuyên đề đề cập đến các nội dung chính gồm: Những vấn đề chung về bồi dưỡng giáo viên mầm non và tài liệu bồi dưỡng giáo viên mầm non; Các kiểu xây dựng tài liệu bồi dưỡng; Thực hành xây dựng tài liệu bồi dưỡng giáo viên mầm non.

   14 p cdsphue 18/01/2021 156 0

 • Chuyên đề 8: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giáo dục mầm non

  Chuyên đề 8: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giáo dục mầm non

  Chuyên đề cung cấp những thông tin cốt lõi về lập kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm, quy trình tiến hành nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến kinh nghiệm tại trường mầm non.

   23 p cdsphue 18/01/2021 96 0

 • Chuyên đề 7: Kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá ngoài trường mầm non

  Chuyên đề 7: Kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá ngoài trường mầm non

  Chuyên đề "Kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá ngoài trường mầm non" cung cấp những thông tin cốt lõi về đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, hướng dẫn học viên biết quản lí chỉ đạo, triển khai, kiểm soát hoạt động tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non.

   33 p cdsphue 18/01/2021 86 0

 • Chuyên đề 6: Xây dựng nhà trường thành cộng đồng học tập

  Chuyên đề 6: Xây dựng nhà trường thành cộng đồng học tập

  Chuyên đề đề cập đến các nội dung: Khái niệm cộng đồng học tập, xây dựng nhà trường thành cộng đồng học tập; Ý nghĩa của xây dựng nhà trường mầm non thành cộng đồng học tập; Cách thức xây dựng nhà trường thành cộng đồng học tập; Biện pháp xây dựng nhà trường thành cộng đồng học tập.

   26 p cdsphue 18/01/2021 91 1

 • Chuyên đề 5: Quản lí phát triển chương trình giáo dục nhà trường

  Chuyên đề 5: Quản lí phát triển chương trình giáo dục nhà trường

  Chuyên đề đề cập đến các yêu cầu cơ bản đối với quản lí phát triển chương trình giáo dục, nhà trường và các nội dung cũng như hoạt động cụ thể của quản lí phát triển chương trình giáo dục nhà trường ở trường mầm non.

   16 p cdsphue 18/01/2021 86 0

 • Chuyên đề 4: Kĩ năng quản lí xung đột

  Chuyên đề 4: Kĩ năng quản lí xung đột

  Chuyên đề "Kĩ năng quản lí xung đột" trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về xung đột ở trường mầm non và các bước quản lí xung đột ở trường mầm non.

   17 p cdsphue 18/01/2021 77 0

 • Chuyên đề 3: Kĩ năng tạo động lực làm việc cho giáo viên mầm non

  Chuyên đề 3: Kĩ năng tạo động lực làm việc cho giáo viên mầm non

  Chuyên đề trang bị cho học viên những kiến thức, kĩ năng về động lực làm việc và tạo động lực làm việc cho giáo viên mầm non, nhận biết được các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của giáo viên mầm non và xác định các bước, các biện pháp tạo động lực làm việc cho giáo viên mầm non.

   18 p cdsphue 18/01/2021 73 0

 • Chuyên đề 2: Giáo dục mầm non trong xu thế đổi mới

  Chuyên đề 2: Giáo dục mầm non trong xu thế đổi mới

  Chuyên đề giúp học viên hiểu về xu thế phát triển giáo dục mầm non trên thế giới, chủ trương, đường lối, chính sách phát triển giáo dục mầm non của việt Nam qua các thời kì và định hướng phát triển giáo dục mầm non hiện nay. Từ đó, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn giáo dục trẻ ở trường mầm non.

   20 p cdsphue 18/01/2021 100 0

 • Chuyên đề 1: Quyết định hành chính nhà nước

  Chuyên đề 1: Quyết định hành chính nhà nước

  Chuyên đề "Quyết định hành chính nhà nước" sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về khái niệm, đặc điểm của quyết định hành chính nhà nước; Các dấu hiệu để phân biệt giữa quyết định hành chính và các quyết định khác nói chung; Tầm quan trọng của các quyết định hành chính đối với xã hội và đời sống của mỗi chúng ta;...

   15 p cdsphue 18/01/2021 122 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số