• Ebook Phân loại và tổ chức mục lục phân loại: Phần 1

  Ebook Phân loại và tổ chức mục lục phân loại: Phần 1

  Ebook Phân loại và tổ chức mục lục phân loại: Phần 1 trình bày các nội dung lý luận chung về phân loại, nêu những nguyên tắc và những phạm trù phân loại, sơ lược lịch sử phân loại thư viện và phân loại tài liệu nói chung, các khung phân loại tiêu biểu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   122 p cdsphue 25/06/2019 222 1

 • Ebook Phân loại và tổ chức mục lục phân loại: Phần 2

  Ebook Phân loại và tổ chức mục lục phân loại: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Phân loại và tổ chức mục lục phân loại" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về yêu cầu và phương pháp phân loại tài liệu, quy trình phân loại tài liệu, đặc điểm phân loại tài liệu chuyên ngành và tài liệu liên ngành, tổ chức mục lục phân loại truyền thống, các bài tập thực hành theo các khung phân loại,... Mời...

   132 p cdsphue 25/06/2019 188 1

 • Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng (In lần thứ 4): Phần 1

  Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng (In lần thứ 4): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Nghiệp vụ thư ký văn phòng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nhiệm vụ, vị trí và năng lực, phẩm chất của người thư ký văn phòng, nghiệp vụ chuẩn bị và cung cấp thông tin cho hoạt động quản lý và lãnh đạo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   92 p cdsphue 25/05/2019 298 1

 • Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Phần 1

  Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Phần 1

  Cuốn “Nghiệp vụ thư ký văn phòng” ra mắt bạn đọc với mục đích cung cấp tương đối đầy đủ những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết cho người làm công tác thư ký, giúp những người thư ký nắm vững nghiệp vụ và nâng cao trình độ của mình. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   147 p cdsphue 25/05/2019 287 2

 • Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng (In lần thứ 4): Phần 2

  Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng (In lần thứ 4): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Nghiệp vụ thư ký văn phòng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nghiệp vụ giao tiếp hành chính, nghiệp vụ biên tập văn bản và lưu trữ hồ sơ tài liệu, quan hệ của người thư ký văn phòng với lãnh đạo và đồng nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo

   20 p cdsphue 25/05/2019 281 2

 • Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Phần 2

  Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổ chức cuộc họp hội nghị, tổ chức phòng làm việc và bố trí các trang thiết bị trong văn phòng giám đốc, tổ chức các chuyến đi công tác cho lãnh đạo và hoạt động của thư ký khi lãnh đạo đi vắng, kỹ năng giao tiếp công sở. Mời các bạn cùng tham khảo.

   81 p cdsphue 25/05/2019 333 2

 • Ebook Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người: Phần 1

  Ebook Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người: Phần 1

  Ebook Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người: Phần 1 trình bày những nội dung chính sau: Các thế hệ thư viện thông minh (1990-2025), công nghệ RFID trong thư viện tiền đề cho dịch vụ tự phục vụ, tổng quan về Semantic web và ứng dụng, mô hình ứng dụng dịch vụ web ngữ nghĩa tìm kiếm tài liệu điện tử trong thư viện điện tử, phát...

   306 p cdsphue 25/05/2019 259 1

 • Ebook Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người: Phần 2

  Ebook Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu phát triển của web cùng các “thế hệ thư viện” và đề xuất mô hình thư viện đại học Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, internet vạn vật và ứng dụng trong thư viện, hệ thống quản lý tài...

   311 p cdsphue 25/05/2019 252 1

 • Ebook Cẩm nang nghề thư viện: Phần 1

  Ebook Cẩm nang nghề thư viện: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách “Cẩm nang nghề thư viện” cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bản chất của thư viện, lược sử quá trình phát triển thư viện, tổ chức sự nghiệp thư viện ở Việt Nam, tin học hóa công tác thư viện,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   179 p cdsphue 22/04/2019 297 2

 • Ebook Cẩm nang nghề thư viện: Phần 2

  Ebook Cẩm nang nghề thư viện: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Xử lý phân tích-tổng hợp tài liệu, thiết kế các ngôi nhà thư viện, thiết kế nội thất thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   479 p cdsphue 22/04/2019 218 1

 • Ebook Thông tin học: Phần 1

  Ebook Thông tin học: Phần 1

  Cuốn sách "Thông tin học" trình bày những quy luật, phương pháp, phương tiện, giải quyết nhiệm vụ nâng cao hiệu quả tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất, quản lý, khoa học và công nghệ, văn hóa, trong đó có các hoạt động thông tin thư viện, thư mục ở trình độ khoa học, kỹ thuật cao hơn.

   80 p cdsphue 22/04/2019 234 1

 • Ebook Thông tin học: Phần 2

  Ebook Thông tin học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thông tin học" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phục vụ thông tin và thông tin học, hiệu quả các hệ thống tự động hóa thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   60 p cdsphue 22/04/2019 224 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số