Việt Nam môi trường và cuộc sống - Phần 5

Một số vấn đề thời sự về tài nguyên và môi trường ở nước ta
Lũ lụt ở nước ta có xu thế diễn biến như thế nào trong thời gian tới? Có xu thế tăng về tần số, về cường độ cũng như về quy mô. Về tần số, lũ lớn xuất hiện trên Đồng bằng sông Cửu Long ngày một dày hơn.