Thúc đẩy sự hứng thú của sinh viên khi tham gia học tiếng Anh trực tuyến

Bài viết nhằm mục đích tìm hiểu về sự hứng thú của sinh viên với phương pháp học tiếng Anh trực tuyến. Từ đó, tác giả đưa ra một số đề xuất để tăng sự hứng thú cho sinh viên, thúc đẩy hiệu quả của việc dạy tiếng Anh trực tuyến.