Sự cần thiết của giáo dục hướng nghiệp cho trẻ trong trường mầm non

Bài viết phân tích về vai trò, nhiệm vụ của GDHN cho trẻ mầm non, một số hoạt động GDHN trong trường mầm non ở Việt Nam hiện nay, nguyên tắc giáo dục hướng nghiệp cho trẻ mầm non. Đặc biệt, tác giả còn đề cập đến một số hình thức GDHN đã thực hiện cho trẻ mầm non hiện nay trên thực tế như: Tham quan thực tế, trải nghiệm hướng nghiệp, vui chơi hướng nghiệp.