Nghiên cứu giải pháp nâng cao thể lực cho sinh viên Trường đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên

Đề tài lựa chọn được 05 giải pháp (GP) nâng cao thể lực (NCTL) cho sinh viên (SV) Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên (ĐH CNTT&TT - ĐHTN). Bước đầu ứng dụng các GP đã lựa chọn trong thực tế và đánh giá kết quả các GP lựa chọn đã có hiệu quả cao trong việc NCTL cho đối tượng nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo!