Một số lỗi thường gặp của sinh viên không chuyên tiếng Anh về thì của động từ tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

Bài viết trình bày một số lỗi thường gặp của sinh viên không chuyên tiếng Anh về thì của động từ tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây, gợi ý sửa những lỗi mà sinh viên mắc phải.