Ebook Con nghĩ đi, mẹ không biết: Phần 1

Ebook viết về những trải nghiệm hoàn toàn thật của Thu Hà (mẹ Xu-Sim) chia sẻ khoảnh khắc với bí mật hạnh phúc của quá trình nuôi con lớn lên. Những chia sẻ đời thường khi nuôi con qua 3 phần: Khi con chúng ta ăn, phần 2 khi con chúng ta học, phần 3 vui sống cùng con. Phần 1 ebook gồm 2 chương đầu với những câu chuyện thú vị: Con kém bạn có 2 ký sao phải "xoắn", đánh giá trẻ không chỉ bằng 1 cái cân, con còi mỗi ngày là một cuộc chiến... Mời các bạn tham khảo phần 1 ebook.