Ebook 18 phút: Phần 1 - Peter Bregman

TaiLieu.VN xin gửi đến các bạn “Ebook 18 phút: Phần 1 - Peter Bregman” dưới đây là tài liệu mang đến cách thức làm chủ một năm, một ngày và cả một thời điểm ngắn ngủi toàn diện, để chúng ta có thể tập trung thực hiện những gì chúng ta cho là quan trọng nhất. Đó là bước tiên quyết để giành lại cuộc đời mình. Đồng thời nó sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định thông minh và đúng đắn về những gì đáng và không đáng làm.