Các bước nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên Đại học Điện lực thông qua thực hành Vlog

Bài viết này giới thiệu các bước thực hành mô hình Vlog trong phát triển kỹ năng nói với nhiều ưu thế nổi trội cho sinh viên và giảng viên tại trường Đại học Điện lực, đồng thời đưa ra một số đề xuất để nâng cao hiệu quả tự học, tự rèn luyện kỹ năng nói.