Bài giảng Tin học văn phòng 2: Chương 3.1 - Võ Văn Thanh

Bài giảng trình bày các nội dung bài 1 - Sử dụng Google Driver bao gồm: Khái niệm, một số tính năng của Google Driver, hướng dẫn sử dụng Google Driver và ứng dụng trong công việc văn phòng. Mời các bạn cùng tham khảo.