Áp dụng phương pháp tích cực hóa trong giảng dạy môn học Cờ Vua cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Bài nghiên cứu này xây dựng nội dung PP tích cực hóa trong dạy học môn Cờ vua cho sinh viên (SV) Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế. Bước đầu kiểm nghiệm cho thấy tính hiệu quả của PP trong việc nâng cao kết quả học tập của đối tượng nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo!