• Ứng dụng mô hình Skip - thought giải quyết bài toán tìm kiếm câu đồng nghĩa trong văn bản

  Ứng dụng mô hình Skip - thought giải quyết bài toán tìm kiếm câu đồng nghĩa trong văn bản

  Đánh giá mức độ đồng nghĩa giữa các câu là nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện mục tiêu hiểu ngôn ngữ tự nhiên - một trong những thách thức lớn trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Sử dụng Deep Learning cho bài toán so khớp ngữ nghĩa của câu đã thay đổi cách tiếp cận, khắc phục được những khó khăn mà các phương pháp truyền thống trước đây gặp...

   11 p cdsphue 30/01/2020 8 0

 • Phương pháp đánh giá độ tương tự ngữ nghĩa giữa các văn bản tiếng Việt dựa trên mô hình Word2Vec

  Phương pháp đánh giá độ tương tự ngữ nghĩa giữa các văn bản tiếng Việt dựa trên mô hình Word2Vec

  Đánh giá độ tương tự ngữ nghĩa giữa các văn bản được sử dụng trong nhiều ứng dụng như tìm kiếm thông tin, tóm tắt văn bản,và dịch máy. Với văn bản tiếng Việt, một trong các hướng tiếp cận là dựa trên việc so khớp từ bởi vì đơn giản, và dễ cài đặt. Bài viết trình bày việc tích hợp mô hình Word2Vec vào phương pháp trên nhằm bổ sung...

   9 p cdsphue 30/01/2020 8 0

 • Tinh thần từ bi trong truyện cổ Quan Âm Thị Kính

  Tinh thần từ bi trong truyện cổ Quan Âm Thị Kính

  Bài viết phân tích quan niệm từ bi nhìn từ góc độ Phật giáo; sự thể hiện tinh thần từ bi trong truyện; sự ảnh hưởng của nhân vật mang tính từ bi trong truyện và trong cuộc sống đời thường. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chắc các nội dung bài viết.

   13 p cdsphue 30/01/2020 7 0

 • Các bình diện khám phá con người trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975

  Các bình diện khám phá con người trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975

  Bài viết phân tích các bình diện khám phá con người, hình ảnh, tinh thần và tâm lý con người thông qua các tiểu thuyết Việt Nam sau 1975. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để hiểu chi tiết nội dung.

   6 p cdsphue 30/01/2020 7 0

 • Con người Nguyễn Phi Khanh qua thơ ca

  Con người Nguyễn Phi Khanh qua thơ ca

  Nguyễn Phi Khanh là thân phụ của đại thi hào Nguyễn Trãi. Sống ở thời Trần, Nguyễn Phi Khanh là nhà thơ lớn, một con người tài cao phận thấp, thân thế long đong, một con người kiên nhẫn chờ thời, có niềm tin vào hiền thánh, nhưng rồi mộng vàng đổ vỡ. Nguyễn Phi Khanh mang nỗi đau thân phận, lỡ thời. Cuộc đời bi kịch của ông là sản phẩm của...

   10 p cdsphue 30/01/2020 6 0

 • Thơ Miên Di - nhìn từ cái biểu đạt

  Thơ Miên Di - nhìn từ cái biểu đạt

  Bắt nhịp với dòng chảy của nền thơ Việt Nam hiện đại, thơ đương đại đã có những kiến tạo và sớm khẳng định vị trí, vai trò của mình trong sự vận động và phát triển của thời đại mới. Trong rất nhiều gương mặt thơ mang phong cách riêng không dễ lẫn thì bút danh miên di của “chàng thi sĩ phố núi” – Lê Xuân Hòa đã không còn xa lạ với...

   6 p cdsphue 30/01/2020 7 0

 • Tín hiệu thẩm mỹ “trăng” trong thơ Trần Đăng Khoa

  Tín hiệu thẩm mỹ “trăng” trong thơ Trần Đăng Khoa

  Tín hiệu thẩm mỹ “trăng” trong thơ Trần Đăng Khoa được nhà thơ sử dụng khá thành công trong việc biểu đạt nội dung, nghệ thuật của tác phẩm; qua đó, thể hiện được tư tưởng của nhà thơ. Kết quả khảo sát cho thấy tín hiệu thẩm mỹ “trăng” được Trần Đăng Khoa sử dụng trong biến thể kết hợp (kết hợp trước và sau danh từ, động...

   9 p cdsphue 30/01/2020 9 0

 • Kết cấu cốt truyện và motif cấu thành cốt truyện của truyện thơ Ú thêm

  Kết cấu cốt truyện và motif cấu thành cốt truyện của truyện thơ Ú thêm

  Trong hệ thống truyện thơ các dân tộc thiểu số Việt Nam, truyện thơ Ú Thêm là một trong những truyện thơ có giá trị độc đáo. Giá trị độc đáo của truyện thơ không chỉ thể hiện ở đề tài, chủ đề của truyện, ở cách xây dựng nhân vật, ở việc sử dụng ngôn ngữ, mà còn thể hiện ở kết cấu cốt truyện. Cốt truyện của truyện thơ được...

   9 p cdsphue 30/01/2020 7 0

 • Chính sách phát triển ngôn ngữ của dân tộc thiểu số tại chỗ hiện nay

  Chính sách phát triển ngôn ngữ của dân tộc thiểu số tại chỗ hiện nay

  Chính sách đối với ngôn ngữ các dân tộc thiểu số là một trong những chính sách lớn và quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, trong điều kiện một nước đa dân tộc như nước ta. Trong những năm qua, chính sách này đã đáp ứng được các vấn đề về dân tộc và ngôn ngữ các dân tộc ở Việt Nam, góp phần thiết thực vào thực hiện chính sách đại...

   7 p cdsphue 30/01/2020 11 0

 • Phát triển năng lực thẩm mĩ cho học sinh trong dạy học thơ hiện đại Việt Nam sau cách mạng tháng tám 1945 ở trường phổ thông

  Phát triển năng lực thẩm mĩ cho học sinh trong dạy học thơ hiện đại Việt Nam sau cách mạng tháng tám 1945 ở trường phổ thông

  Bài viết tập trung phân tích các dạng biểu hiện năng lực thẩm mỹ của học sinh trong dạy học thơ hiện đại Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945 và đề xuất các biện pháp phát triển năng lực. Những kiến giải trình bày trong bài viết là con đường dạy học thơ được kì vọng dẫn truyền cái đẹp và các giá trị nhân văn nuôi dưỡng tâm hồn học...

   6 p cdsphue 30/01/2020 9 0

 • Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học bài tập đọc “người gác rừng tí hon” cho học sinh lớp 5

  Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học bài tập đọc “người gác rừng tí hon” cho học sinh lớp 5

  Bài viết trình bày thực trạng dạy học bài “Người gác rừng tí hon”, yêu cầu cần đạt và cách thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong dạy học Tập đọc bài “Người gác rừng tí hon” nhằm giúp học sinh lớp 5 nhanh chóng nắm được nội dung văn bản và phát huy hiệu quả năng lực của các em.

   6 p cdsphue 30/01/2020 9 0

 • Phân lớp văn bản tiếng Việt tự động theo chủ đề

  Phân lớp văn bản tiếng Việt tự động theo chủ đề

  Bài viết trình bày việc sử dụng các thuật toán như Naive Bayes, SVM và K-NN để thực nghiệm phân lớp văn bản tiếng Việt trên 05 bộ dữ liệu thuộc 04 chủ đề khác nhau: Du lịch, giải trí, giáo dục và pháp luật.

   11 p cdsphue 30/01/2020 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số