• Các nhân tố tác động đến hợp tác lâu dài của nhà bán lẻ với nhà cung cấp

  Các nhân tố tác động đến hợp tác lâu dài của nhà bán lẻ với nhà cung cấp

  Sử dụng dữ liệu thu thập từ các siêu thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu này đánh giá dịch vụ cung ứng dưới góc nhìn của các nhà bán lẻ. Nghiên cứu dẫn đến cái nhìn rõ hơn các nhà bán lẻ đánh giá nhà cung cấp mang lại các chiến lược quan trọng và hoạt động giá trị đến cho các nhà bán lẻ như thế nào.

   17 p cdsphue 26/11/2019 19 0

 • Đóng góp của tài sản trí tuệ đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

  Đóng góp của tài sản trí tuệ đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

  Trên cơ sở những bằng chứng thực tiễn của thế giới về lợi ích của tài sản trí tuệ (TSTT) đối với doanh nghiệp, bài viết phân tích thực trạng phát triển TSTT và đóng góp của loại tài sản này đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015. Kết quả phân tích cho thấy, TSTT có vai trò to lớn trong việc cải thiện vị...

   5 p cdsphue 26/11/2019 18 0

 • Đánh giá quản trị công ty trong làn sóng khởi nghiệp

  Đánh giá quản trị công ty trong làn sóng khởi nghiệp

  Chất lượng quản trị công ty (QTCT) đã được quan tâm và nghiên cứu nhiều hơn sau nhiều vụ sụp đổ lớn trên thế giới và tại Việt Nam như Enron, Worldcom, Vinashin có phần lớn nguyên nhân xuất phát từ QTCT. Vì vậy, QTCT được đánh giá tốt có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nên sự hài hòa các mối quan hệ giữa hội đồng quản trị (HĐQT), ban giám...

   6 p cdsphue 26/11/2019 15 0

 • Vai trò của đầu tư xanh đối với kết quả hoạt động các doanh nghiệp FDI

  Vai trò của đầu tư xanh đối với kết quả hoạt động các doanh nghiệp FDI

  Nghiên cứu này phân tích vai trò của đầu tư xanh đối với kết quả hoạt động của các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam từ năm 2006 -2009. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hoạt động đầu tư xanh của doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp FDI. Kết quả là bằng chứng thực nghiệm quan trọng để nhà quản lý có chiến...

   9 p cdsphue 26/11/2019 14 0

 • Doanh nghiệp xã hội - pháp nhân thương mại hay pháp nhân phi thương mại

  Doanh nghiệp xã hội - pháp nhân thương mại hay pháp nhân phi thương mại

  Nội dung bài viết trình bày doanh nghiệp xã hội là loại hình doanh nghiệp đang được quan tâm và phát triển của nhiều nước trên thế giới; để duy trì và thúc đẩy nền kinh tế phát triển và phát triển bền vững, cũng nhằm hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý Doanh nghiệp xã hội, Luật Doanh nghiệp 2014 lần đầu tiên công nhận về...

   14 p cdsphue 26/11/2019 14 0

 • Tìm hiểu những rào cản về tính an toàn và tính ổn định trong xu hướng khởi nghiệp của doanh nhân trẻ

  Tìm hiểu những rào cản về tính an toàn và tính ổn định trong xu hướng khởi nghiệp của doanh nhân trẻ

  Bài viết gợi ý những nguyên nhân dẫn đến sự lựa chọn ấy cùng những thách thức mà các doanh nhân trẻ gặp phải. Sự chọn lựa khởi nghiệp của doanh nhân trẻ không hẳn là một quyết định theo trào lưu mà là quá trình đấu tranh với nếp suy nghĩ truyền thống, với những bất trắc, rủi ro trong môi trường xung quanh để đi tìm đến công việc để...

   7 p cdsphue 26/11/2019 12 0

 • Phát triển hoạt động huy động vốn cộng đồng tại Việt Nam

  Phát triển hoạt động huy động vốn cộng đồng tại Việt Nam

  Bài viết phân tích một hình thức huy động vốn mới cho các dự án kinh doanh nhỏ cũng như các dự án khởi nghiệp tại Việt Nam, hình thức huy động vốn cộng đồng (Crowfunding). Bài viết tổng hợp các vấn đề lý thuyết cơ bản và quan trọng nhất về hình thức huy động vốn cộng đồng bao gồm khái niệm, các bên tham gia, động cơ và hai phương thức huy...

   12 p cdsphue 26/11/2019 12 0

 • Đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp: Bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp: Bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Bài viết thực hiện nghiên cứu cách thức đào tạo phát triển nhân lực tại một số doanh nghiệp điển hình qua đó đưa ra một số bài học giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thêm phương pháp, kinh nghiệm phát triển nhân lực trong giai đoạn hiện nay.

   5 p cdsphue 26/11/2019 16 0

 • Đảm bảo an toàn thông tin trong thương mại điện tử: Mô hình từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp ở Việt Nam

  Đảm bảo an toàn thông tin trong thương mại điện tử: Mô hình từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp ở Việt Nam

  Bài viết trình bày lý thuyết về an toàn thông tin trong thương mại điện tử B2B, thực trạng an toàn thông tin trong thương mại điện tử B2B và các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin nhằm phát triển hoạt động thương mại điện tử B2B ở Việt Nam trong thời gian tới.

   9 p cdsphue 26/11/2019 15 0

 • Nâng cao năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp logistics Việt Nam hiện nay

  Nâng cao năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp logistics Việt Nam hiện nay

  Ngành logistics của Việt Nam hiện là một ngành còn non trẻ, vì vậy ngành này hiện nay cần có sự chú trọng đầu tư, tìm cách nâng cao hiệu quả hoạt động hơn nữa để có thể cạnh tranh với các công ty logistics của nước ngoài đang mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Bài viết tập trung khái quát thực trạng cũng như đưa ra một số giải pháp cơ bản...

   8 p cdsphue 26/11/2019 14 0

 • Quản trị chiến lược nhân tài - ngành khoa học mới - hay là một nhánh của quản trị nguồn nhân lực

  Quản trị chiến lược nhân tài - ngành khoa học mới - hay là một nhánh của quản trị nguồn nhân lực

  Bài viết này sẽ đóng góp vào việc phát triển một khung lý thuyết cơ bản về quản trị chiến lược nhân tài. Bài viết cũng nhằm hỗ trợ các nghiên cứu trong tương lai về những vấn đề liên quan đến quản trị chiến lược nhân tài thông qua: (1) giúp các nhà nghiên cứu làm rõ ranh giới lý thuyết của quản trị nhân tài và quản trị nhân lực, (2) cung...

   5 p cdsphue 26/11/2019 18 0

 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, nhận dạng thương hiệu và ý định chuyển đổi thương hiệu ở Việt Nam

  Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, nhận dạng thương hiệu và ý định chuyển đổi thương hiệu ở Việt Nam

  Nghiên cứu này nhằm kiểm định và đánh giá tác động của trách xã hội của doanh nghiệp lên nhận dạng thương hiệu và ý định chuyển đổi thương hiệu ở Việt Nam.

   12 p cdsphue 26/11/2019 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số