• Giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại: Phần 2

  Giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Tâm lý học kinh doanh thương mại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Giao tiếp trong kinh doanh, quá trình mua bán theo quan điểm tâm lý học, những phẩm chất cần thiết đối với nhân viên thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   33 p cdsphue 25/11/2020 4 0

 • Giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại: Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại: Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề cơ bản của tâm lý học đại cương, tâm lý khách hàng, phân loại khách, quan sát và phán đoán tâm lý khách,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   46 p cdsphue 25/11/2020 3 0

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại (Tập 1): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về kinh doanh thương mại trong cơ chế thị trường, quản trị doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế Việt Nam, môi trường kinh doanh của doanh nghiệp thương mại, tổ chức bộ máy của các doanh nghiệp thương mại,... Mời các bạn cùng tham...

   149 p cdsphue 26/10/2020 13 0

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Quản trị doanh nghiệp thương mại (Tập 1)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chiến lược và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại, thị trường và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại, tạo nguồn và mua hàng ở doanh nghiệp thương mại, dự trữ hàng hóa và quản trị hàng tồn kho...

   204 p cdsphue 26/10/2020 13 0

 • Tác động của vốn xã hội đến tiền lương của người lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

  Tác động của vốn xã hội đến tiền lương của người lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

  Sử dụng các mô hình hồi quy đa biến, nghiên cứu này đánh giá tác động của vốn xã hội đến tiền lương của người lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Kết quả ước lượng chỉ ra rằng, những người lao động có sử dụng vốn xã hội cá nhân như các mối quan hệ bạn bè, họ hàng và đồng nghiệp để tìm việc làm thì có tiền...

   10 p cdsphue 26/10/2020 5 0

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội đến đổi mới và hiệu quả chuỗi cung ứng

  Nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội đến đổi mới và hiệu quả chuỗi cung ứng

  Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu tác động của các khía cạnh khác nhau của vốn xã hội (vốn cấu trúc, nhận thức và quan hệ) đến khả năng đổi mới và hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng. Nghiên cứu dựa trên dữ liệu khảo sát của 121 công ty tại Hà Nội và Bắc Ninh, giả thuyết nghiên cứu được kiểm định bằng mô hình phương...

   7 p cdsphue 26/10/2020 6 0

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam

  Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam

  Thuế thu nhập cá nhân xuất hiện từ hàng trăm năm trước đây và đã được áp dụng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Vai trò của chính sách thuế này cũng giống như nhiều loại thuế khác là công cụ quan trọng để nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế, tăng thu ngân sách và phân phối công bằng thu nhập xã hội. Mục đích của bài báo là...

   6 p cdsphue 26/10/2020 6 0

 • Khung đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp

  Khung đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp

  Nội dung chủ yếu tiếp theo của bài viết là đề xuất của tác giả về một Khung đánh giá chính sách thúc đẩy startup, từ tổng quát đến chi tiết. Những thành phần cốt lõi của Khung gồm: (i) Bộ tiêu chí đánh giá cấu thành bởi 5 nhóm tiêu chí, từ khích lệ tinh thần sáng tạo, tinh thần kinh thương; kết nối trong hệ sinh thái startup;...

   18 p cdsphue 26/10/2020 7 0

 • Khuyến công nghệ: Một cơ hội chính sách cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

  Khuyến công nghệ: Một cơ hội chính sách cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

  Bài viết cung cấp lý luận về khuyến công nghệ, một chính sách hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp để thúc đẩy hiện đại hóa và cải thiện về công nghệ, tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã định hình; xác định rõ phạm vi, đối tượng của khuyến công nghệ trong không gian chính sách, làm nổi bật cách tiếp cận “cầm tay chỉ việc”...

   20 p cdsphue 26/10/2020 6 0

 • Những thách thức trong quá trình áp dụng quản trị tinh gọn: Nghiên cứu tình huống tại một doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa Việt Nam

  Những thách thức trong quá trình áp dụng quản trị tinh gọn: Nghiên cứu tình huống tại một doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa Việt Nam

  Bài viết phân tích những thách thức trong quá trình áp dụng quản trị tinh gọn (QTTG) tại các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa (DNSXNVV) Việt Nam. Dựa trên những điểm tương đồng và khác biệt trong môi trường sản xuất cũng như những đặc điểm của cấu trúc quản lý giữa một doanh nghiệp sản xuất đồ nội thất của Việt Nam với trường hợp điển...

   8 p cdsphue 26/10/2020 5 0

 • Khung giải pháp cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam

  Khung giải pháp cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam

  Bài viết này phân tích các điểm mạnh, điểm yếu theo kết quả GII của Việt Nam và các giải pháp chính sách hiện hành, từ đó, đưa ra các gợi ý mang tính chất tổng thể để có thể cải thiện chỉ số GII theo mục tiêu mà Chính phủ đã đặt ra.

   16 p cdsphue 26/10/2020 7 0

 • Đổi mới mô hình kinh doanh và kết quả hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp: Bằng chứng tại Việt Nam

  Đổi mới mô hình kinh doanh và kết quả hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp: Bằng chứng tại Việt Nam

  Nghiên cứu này được thực hiện nhằm kiểm định mối quan hệ giữa đổi mới mô hình kinh doanh và kết quả hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp bằng phương pháp ước lượng mô hình cấu trúc tuyến tính tối thiểu từng phần (PLS-SEM) với cỡ mẫu là 150 doanh nghiệp khởi nghiệp.

   14 p cdsphue 26/10/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số