• Tổng quan về thực hành quản lý và ứng dụng ở Việt Nam

  Tổng quan về thực hành quản lý và ứng dụng ở Việt Nam

  Bài viết cung cấp bài học thực tiễn cho các nhà quản lý doanh nghiệp trong nước áp dụng thực hành quản lý vào hoạt động quản lý thực tiễn hàng ngày để nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt quan trọng với doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Bài viết có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn trong việc nâng cao năng lực...

   8 p cdsphue 27/06/2020 4 0

 • Tác động của truyền miệng điện tử đến ý định mua hàng của người tiêu dùng trên nền tảng thương mại trực tuyến tại thị trường Việt Nam

  Tác động của truyền miệng điện tử đến ý định mua hàng của người tiêu dùng trên nền tảng thương mại trực tuyến tại thị trường Việt Nam

  Bài viết nghiên cứu những tác động của truyền miệng điện tử đến ý định mua hàng của người tiêu dùng trên nền tảng thương mại trực tuyến. Trong đó, nghiên cứu kiểm định tác động trực tiếp từ sự chấp nhận eWOM, thái độ, chuẩn chủ quan và nhận thức kiểm soát hành vi đến ý định mua.

   10 p cdsphue 27/06/2020 3 0

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến triển khai E-CRM thành công tại hãng hàng không quốc gia Việt Nam

  Các nhân tố ảnh hưởng đến triển khai E-CRM thành công tại hãng hàng không quốc gia Việt Nam

  Nhằm nghiên cứu việc thực hiện quản trị quan hệ khách hàng điện tử (e-CRM) của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), bài viết tập trung xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị quan hệ khách hàng điện tử.

   8 p cdsphue 27/06/2020 3 0

 • Tạo động lực lao động để tăng năng suất lao động

  Tạo động lực lao động để tăng năng suất lao động

  Để nâng cao năng suất lao động thì công tác tạo động lực làm việc cho người lao động trong doanh nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng, nó là một đòn bẩy mạnh mẽ thúc đẩy người lao động tích cực làm việc, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

   6 p cdsphue 27/06/2020 4 0

 • Bản mô tả công việc – công cụ quản trị hữu hiệu

  Bản mô tả công việc – công cụ quản trị hữu hiệu

  Bản mô tả công việc là một tài liệu nhằm giải thích và mô tả: Tại sao công việc này tồn tại; những trách nhiệm và nhiệm vụ chính của người đảm nhận công việc; phương pháp và tiêu chuẩn để đánh giá kết quả đạt được; những năng lực và tính cách cần có để đảm nhiệm công việc; phạm vi trách nhiệm và quyền hạn trong công việc như...

   4 p cdsphue 27/06/2020 4 0

 • Đẩy mạnh ứng dụng bảng cân bằng điểm trong thực hiện chiến lược hoạt động doanh nghiệp

  Đẩy mạnh ứng dụng bảng cân bằng điểm trong thực hiện chiến lược hoạt động doanh nghiệp

  Bảng cân bằng điểm (BSC) là một hệ thống đo lường, chuyển tầm nhìn và chiến lược của một doanh nghiệp thành những mục tiêu và thước đo cụ thể trên phương diện tài chính và phi tài chính, giúp các nhà lãnh đạo hướng con người, nguồn lực về một chiến lược thống nhất.

   8 p cdsphue 27/06/2020 3 0

 • Phương pháp xác định các chỉ tiêu tài chính trong hợp đồng mua bán hàng trả góp

  Phương pháp xác định các chỉ tiêu tài chính trong hợp đồng mua bán hàng trả góp

  Bài viết trình bày kinh nghiệm cũng như thuật toán xác định các chỉ tiêu tài chính trong hợp đồng mua bán trả góp với sự trợ giúp của phần mềm Microsoft Excel.

   7 p cdsphue 27/06/2020 4 0

 • Ebook Quản trị nguồn nhân lực (Tập 2): Phần 2

  Ebook Quản trị nguồn nhân lực (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Quản trị nguồn nhân lực" cung cấp cho người học các kiến thức: Trả công theo hiệu suất, quản lý mối quan hệ thuê mướn lao động, quan hệ lao động và thương lượng tập thể, an toàn lao động và sức khỏe nhân viên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   338 p cdsphue 27/05/2020 27 0

 • Ebook Quản trị nguồn nhân lực (Tập 2): Phần 1

  Ebook Quản trị nguồn nhân lực (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn "Quản trị nguồn nhân lực" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quản lý và đánh giá kết quả, đào tạo và phát triển, phát triển nghề nghiệp, lương căn bản và các phúc lợi phụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   317 p cdsphue 27/05/2020 35 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Nguyễn Đại Lương

  Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Nguyễn Đại Lương

  Bài giảng Quản trị học: Chương 3 do Nguyễn Đại Lương biên soạn trình bày về "Chức năng hoạch định". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm, qui trình hoạch định, quản trị bằng mục tiêu.

   23 p cdsphue 26/05/2020 15 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Nguyễn Đại Lương

  Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Nguyễn Đại Lương

  Bài giảng Quản trị học: Chương 4 do Nguyễn Đại Lương biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về chức năng tổ chức, xây dựng cơ cấu tổ chức, các nguyên tắc cơ bản của tổ chức quản trị, sự phân chia quyền lực,...

   30 p cdsphue 26/05/2020 16 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Nguyễn Đại Lương

  Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Nguyễn Đại Lương

  Bài giảng Quản trị học: Chương 5 Chức năng điều khiển do Nguyễn Đại Lương biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm, tuyển dụng và đào tạo nhân viên, lãnh đạo, động viên, thông tin, quản trị xung đột.

   48 p cdsphue 26/05/2020 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số