• Giáo trình môn Quản trị sản xuất đại cương

  Giáo trình môn Quản trị sản xuất đại cương

  Giáo trình Quản trị sản xuất đại cương này có kết cấu nội dung gồm 7 chương học: Chương 1 Giới thiệu về quản trị sản xuất, chương 2 dự báo, chương 3 hoạch định năng lực sản xuất, chương 4 xác định địa điểm nhà máy, chương 5 bố trí mặt bằng sản xuất và dịch vụ, chương 6 hoạch định tổng hợp, chương 7 hoạch định tồn kho. Ngoài ra,...

   158 p cdsphue 31/07/2017 54 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế

  Đến với "Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế" các bạn sẽ được tìm hiểu tổng quan về kinh doanh quốc tế; lý thuyết thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế; liên kết kinh tế quốc tế; môi trường văn hóa; môi trường thương mại quốc tế;...

   40 p cdsphue 31/07/2017 49 2

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 1 - Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 1 - Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng "Văn hóa doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về văn hóa kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, quá trình phát triển của văn hóa, phân loại văn hóa, đặc trưng của văn hóa, vai trò của văn hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p cdsphue 25/06/2017 51 1

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 3 - Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 3 - Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng "Văn hóa doanh nghiệp - Chương 3: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp" giới thiệu tới người học các kiến thức: Các yếu tố ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp, sự đối lập giữa chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể, sự phân cấp quyền lực, nam quyền và nữ quyền, nhà lãnh đạo, sáng lập viên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p cdsphue 25/06/2017 44 1

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 4 - Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 4 - Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng "Văn hóa doanh nghiệp - Chương 4: Văn hóa trong hoạt động kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Ứng xử trong nội bộ, tác động của văn hóa ứng xử, những điều cần tránh, chinh phục tình cảm và niềm tin khách hàng, văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p cdsphue 25/06/2017 48 1

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 2 - Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 2 - Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng "Văn hóa doanh nghiệp - Chương 2: Tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, các cấp độ văn hóa doanh nghiệp, tác động văn hóa doanh nghiệp, vai trò và lợi ích của văn hóa doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p cdsphue 25/06/2017 47 1

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 5 - Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 5 - Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng "Văn hóa doanh nghiệp - Chương 5: Văn hóa và hội nhập toàn cầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, tìm hiểu về văn hóa, những rào cản, tìm hiểu và phân tích văn hóa, nhận ra những kiểu mẫu văn hóa, thích nghi với những khác biệt văn hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p cdsphue 25/06/2017 54 1

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 1 - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 1 - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

  Chương 1 - Tổng quan kinh doanh điện tử. Chương này sẽ giải thích khái niệm kinh doanh điện tử và các vấn đề liên quan, phân tích sự khác biệt giữa thương mại điện tử và kinh doanh điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   16 p cdsphue 25/06/2017 47 1

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 2 - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 2 - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng Kinh doanh điện tử - Chương 2 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về mua hàng trực tuyến. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học mô tả được các hoạt động của mua hàng trực tuyến, giải thích được các mô hình mua hàng trực tuyến, trình bày được hoạt động của hệ thống mua hàng điện tử, phân tích một số vấn...

   15 p cdsphue 25/06/2017 40 1

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 3 - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 3 - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng Kinh doanh điện tử - Chương 3: Marketing điện tử. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Con đường phát triển marketing cá nhân, so sách các phương tiện truyền thông, mô hình phát triển khách hàng trực tuyến, hoạt động xúc tiến trên mạng Internet, triển vọng của marketing trực tuyến.

   11 p cdsphue 25/06/2017 50 1

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 5 - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 5 - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

  Chương 5 - Quản trị chuỗi cung ứng điện tử. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các thành phần của hệ thống phân phối, loại hình Logistics cho kênh phân phối, quản lý chuỗi cung ứng, phân phối phần mềm điện tử, bảo mật bằng kỹ thuật thủy ấn.

   13 p cdsphue 25/06/2017 49 1

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 6 - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 6 - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng Kinh doanh điện tử - Chương 6: Thanh toán điện tử. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tổng quan về thanh toán điện tử, hệ thống thanh toán điện tử B2C, hệ thống thanh toán điện tử B2B, hệ thống thanh toán di động.

   17 p cdsphue 25/06/2017 46 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số