• Kinh Điển Về Khởi Nghiệp: 24 bước khởi sự kinh doanh thành công

  Kinh Điển Về Khởi Nghiệp: 24 bước khởi sự kinh doanh thành công

  Kinh điển về Khởi nghiệp ra đời từ chính kinh nghiệm kinh doanh và những bài giảng của tác giả Bill Aulet ở Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và các hội thảo ở khắp nơi trên thế giới. Tổng hợp các vấn đề của khởi nghiệp thành 24 bước, nội dung chính của cuốn sách có thể chia thành 6 chủ đề dễ hiểu và dễ áp dụng với môi trường kinh...

   272 p cdsphue 08/10/2018 50 3

 • Ebook Nghĩ như tỷ phú: Phần 2 - NXB Trẻ

  Ebook Nghĩ như tỷ phú: Phần 2 - NXB Trẻ

  Tiếp nối phần 1, phần 2 xin giới thiệu xin giới thiệu đến bạn đọc cuộc sống kinh doanh và cuộc sống của nhà tỷ phú. Tác giả thật tinh tế khi đưa ra những lời khuyên về cách nghĩ như một tỷ phú thông qua những ví dụ tuyệt vời về suy nghĩ của một nhà tỷ phú tại nơi làm việc. Những bài học của ông của ông được đúc kết từ những kinh...

   150 p cdsphue 26/09/2018 26 0

 • Ebook Nghĩ như tỷ phú: Phần 1 - NXB Trẻ

  Ebook Nghĩ như tỷ phú: Phần 1 - NXB Trẻ

  Nôi dung của toàn bộ cuốn sách có thể được tóm gọn bằng hai từ “Nghĩ lớn”, đó cũng chính là triết lý mà Donald Trump cho là nền tảng cho sự thành công vượt bậc của ông. Trong phần 1 ebook, tác giả đã đưa ra những lời khuyên rất bổ ích về việc đầu tư bất động sản, quản lý và chi tiêu tiền bạc. Cuốn sách đã đưa ra một vài lời mách...

   98 p cdsphue 26/09/2018 33 1

 • Ba tiếp cận giải thích lợi thế cạnh tranh của công ty

  Ba tiếp cận giải thích lợi thế cạnh tranh của công ty

  Sự tồn tại, phát triển hay vượt trội của công ty trong môi trường ngành quyết định bởi lợi thế cạnh tranh mà công ty có được so với các đối thủ. Bài viết này lược khảo các lý thuyết nhằm làm rõ định nghĩa lợi thế cạnh tranh và nguồn tạo ra các lợi thế cạnh tranh đó. Trong đó, ba tiếp cận giải thích lợi thế cạnh tranh công ty gồm: (1)...

   18 p cdsphue 26/09/2018 21 0

 • Hiệu quả đầu tư theo ngành tại Việt Nam

  Hiệu quả đầu tư theo ngành tại Việt Nam

  Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả hoạt động của 9 ngành phân theo chuẩn ICB (Industry Classification Benchmark)2 từ cơ sở dữ liệu Datastream sử dụng cùng lúc 3 thước đo phổ biến: tỷ số Sharpe (1994), hệ số alpha theo CAPM (Sharpe, 1964;Lintner, 1965) và Fama và French (1993).

   6 p cdsphue 26/09/2018 22 0

 • Mối quan hệ giữa khoảng cách văn hóa và xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam

  Mối quan hệ giữa khoảng cách văn hóa và xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam

  Mục tiêu của bài viết này là nghiên cứu mối quan hệ giữa khoảng cách văn hóa và xuất khẩu của các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Dựa vào “Lý thuyết chi phí giao dịch” của Hennart (1991), nghiên cứu này giả thuyết rằng, khi khoảng cách văn hóa giữa Việt Nam và các nước nhập khẩu càng lớn thì xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam sẽ...

   12 p cdsphue 26/09/2018 20 0

 • Lecture Human resource management: Chapter 2 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture Human resource management: Chapter 2 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture "Human resource management - Chapter 2: Analyzing work and designing jobs" presentation of content: Summarize the elements of workflow analysis, describe how  work flow  is   related to an organization’s structure organization's structure, define the elements of a job analysis, and discuss their significance in human resource discuss their significance in human resource.

   38 p cdsphue 26/09/2018 29 0

 • Lecture Human resource management: Chapter 7 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture Human resource management: Chapter 7 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture "Human resource management - Chapter 7: Establishing a pay structure" presentation of content: Identify the kinds of decisions involved in establishing a pay structure, summarize legal requirements for pay policies, discuss how economic forces influence decisions about pay,... Invite reference.

   40 p cdsphue 26/09/2018 11 0

 • Lecture Human resource management: Chapter 1 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture Human resource management: Chapter 1 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture "Human resource management - Chapter 1: Managing human resources" presentation of content: Define human resource management and explain how HRM contributes to anorganization’s performance, identify the responsibilities of human resource departments... Invite reference.

   19 p cdsphue 26/09/2018 17 0

 • Lecture Human resource management: Chapter 3 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture Human resource management: Chapter 3 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture "Human resource management - Chapter 3: planning for and recruiting human resources" presentation of content: Discuss how to plan for human resources needed to carry out the organization’s strategy, determine the labor demand for workers in various job categories.

   36 p cdsphue 26/09/2018 19 0

 • Lecture Human resource management: Chapter 4 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture Human resource management: Chapter 4 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture "Human resource management - Chapter 4: Selecting employees and placing selecting employees and placing them in jobs" presentation of content: Identify the elements of the selection process, define ways to measure the success of the selection method,... Invite reference.

   31 p cdsphue 26/09/2018 16 0

 • Lecture Human resource management: Chapter 5 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture Human resource management: Chapter 5 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture "Human resource management - Chapter 5: Training employees" presentation of content: Discuss how to link training programs to organizational needs, explain how to assess the need for training, explain how to assess employees’ readiness f ii for training,... Invite reference.

   40 p cdsphue 26/09/2018 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số