Video Hướng dẫn sử dụng phân hệ thư viện - Bài 15: Báo cáo thống kê ấn phẩm

Video "Hướng dẫn sử dụng phân hệ thư viện - Bài 15: Báo cáo thống kê ấn phẩm" giới thiệu tới người xem các thao tác báo cáo thống kê ấn phẩm, các loại báo cáo thông kê. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung video này.