Giáo trình Tiếng việt dành cho người nước ngoài trình độ trung cấp (Bậc 4)

Giáo trình Tiếng Việt dành cho người nước ngoài (trình độ Trung cấp, Bậc 4) được biên soạn bám sát yêu cầu kiến thức, kỹ năng, năng lực cần đạt của người học ở trình độ Bậc 4 theo quy định của Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về tiếng Việt, nhất là các kiến thức kỹ năng liên quan đến tiếp nhận và tạo lập văn bản.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.