Chuyên đề 6: Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên trung học cơ sở hạng III

Chuyên đề "Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên trung học cơ sở hạng III" đề cập tới một số vấn đề cơ bản về công tác đánh giá giáo viên, phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng chuẩn nghề nghiệp ở trường THCS đối với giáo viên THCS, cung cấp cho học viên kiến thức về những tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cũng như là yêu cầu đối với giáo viên THCS hạng III.