BST Tài liệu khởi nghiệp

Bộ sưu tập tổng hợp những tài liệu hay về khởi nghiệp sẽ giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu tham khảo để hiểu rõ hơn về thuật ngữ khởi nghiệp cũng như các bước cần làm khi bắt đầu khởi nghiệp trong tương lai.