• Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về an sinh xã hội đối với vấn đề phát triển bền vững ở Việt Nam

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về an sinh xã hội đối với vấn đề phát triển bền vững ở Việt Nam

  Bài viết góp phần làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về an sinh xã hội và vấn đề vận dụng tư tưởng đối với vấn đề phát triển bền vững ở Việt Nam, qua đó góp phần cung cấp thêm các căn cứ khoa học cho những quyết sách nhằm hoàn thiện an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay.

   6 p cdsphue 27/10/2021 9 0

 • Tích hợp văn hóa trong giảng dạy học phần văn học Việt Nam cho sinh viên ngành Việt Nam học

  Tích hợp văn hóa trong giảng dạy học phần văn học Việt Nam cho sinh viên ngành Việt Nam học

  Bài viết đề cập đến vấn đề tích hợp văn hóa trong dạy học học phần Văn học Việt Nam cho sinh viên ngành Việt Nam học. Đặt trong mối tương quan với các phương pháp dạy học khác, dạy học theo hướng tích hợp văn hóa tỏ ra ưu trội và phù hợp với mục tiêu đào tạo, mục tiêu giáo dục chung của chương trình đào tạo chuyên ngành Việt Nam học.

   9 p cdsphue 28/09/2021 13 0

 • Lật mở những bí ẩn dưới lòng đất chùa Am Các

  Lật mở những bí ẩn dưới lòng đất chùa Am Các

  Thực hiện một trong những nội dung quan trọng của đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu giá trị lịch sử - văn hóa và đề xuất giải pháp bảo tồn, tôn tạo, phát huy di tích chùa Am Các trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa” vào cuối năm 2018, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (tổ chức Chủ trì đề tài)...

   12 p cdsphue 28/09/2021 16 0

 • Vẻ đẹp quê hương đất nước và phong tục tập quán qua tản văn Việt Nam hiện đại

  Vẻ đẹp quê hương đất nước và phong tục tập quán qua tản văn Việt Nam hiện đại

  Tản văn Việt Nam hiện đại (tính từ thế kỷ 20 cho đến nay) đã đạt được những thành tựu nhất định và có thể khái quát tập trung với các xu hướng như sau: 1- Tản văn ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước; 2- Tản văn đi vào phong tục tập quán, bản sắc văn hóa của dân tộc; 3- Tản văn khai thác các vấn đề mang tính xã hội, chính trị, an ninh,...

   8 p cdsphue 28/09/2021 18 0

 • Hình ảnh con gà trong văn hóa tâm linh

  Hình ảnh con gà trong văn hóa tâm linh

  Trong nền chung của văn hóa thế giới, hình ảnh con gà hàm chứa những ý nghĩa tâm linh sâu xa, biểu tượng cho mặt trời, khí dương, sự mạnh mẽ, phát triển và phồn thịnh. Đồng thời, nó cũng là trung gian giữa thần linh và con người, có nhiều khả năng gắn với ma thuật như diệt trừ các thế lực của đêm tối, dẫn dắt linh hồn và khả năng tiên tri.

   9 p cdsphue 28/09/2021 13 0

 • Vài nét về đồ gốm nghi lễ trong văn hóa Champa

  Vài nét về đồ gốm nghi lễ trong văn hóa Champa

  Dựa vào những kết quả nghiên cứu về đồ gốm từ các cuộc thám sát và khai quật khảo cổ học tại miền Trung Việt Nam có niên đại trong khoảng 10 thế kỷ đầu Công nguyên, bài viết trình bày khái quát về đồ gốm nghi lễ trong văn hóa Champa trên các phương diện loại hình, chất liệu, kỹ thuật sản xuất và hoa văn trang trí, niên đại.

   8 p cdsphue 28/09/2021 13 0

 • Các giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề thủ công tại Quảng Nam

  Các giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề thủ công tại Quảng Nam

  Bài viết trên cơ sở khảo sát, thống kê các làng nghề thủ công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, bài viết khái quát thực trạng, đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển các làng nghề thủ công trên vùng đất này.

   8 p cdsphue 28/09/2021 12 0

 • Quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam hiện nay

  Quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam hiện nay

  Nội dung bài viết đề cập tới các vấn đề: Nhận diện di sản văn hóa phi vật thể; thực trạng quản lý di sản văn hóa phi vật thể; trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam hiện nay.

   7 p cdsphue 28/09/2021 16 0

 • Sự dung hợp tín ngưỡng thờ Mẫu trong chùa Việt ở Khánh Hòa

  Sự dung hợp tín ngưỡng thờ Mẫu trong chùa Việt ở Khánh Hòa

  Từ xưa đến nay, chùa Việt ở Khánh Hòa không chỉ đóng vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh, mà nó còn dung hợp với tín ngưỡng, tôn giáo truyền thống như tín ngưỡng sùng bái tự nhiên, tín ngưỡng thờ tổ tiên, tín ngưỡng thờ Mẫu, thờ danh nhân, thờ anh hùng liệt sĩ, Đạo giáo, Nho giáo.

   7 p cdsphue 28/09/2021 16 0

 • Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc trong xu thế hội nhập

  Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc trong xu thế hội nhập

  Bài viết trình bày khái quát chung về miền núi phía Bắc và hoạt động bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc, những vấn đề nảy sinh trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc miền núi phía Bắc, một số khuyến nghị trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc trong xu thế hội nhập hiện nay.

   6 p cdsphue 28/09/2021 12 0

 • Nhận diện làng nghề, phố nghề Thăng Long - Hà Nội

  Nhận diện làng nghề, phố nghề Thăng Long - Hà Nội

  Bài viết trình bày sự hình thành làng nghề/ phố nghề Thăng Long - Hà Nội qua khảo cứu tư liệu lịch sử và những nghiên cứu đương đại, một số làng nghề/ phố nghề tiêu biểu ở Thăng Long - Hà Nội, sự dịch chuyển không gian làng nghề/ phố nghề Thăng Long - Hà Nội.

   6 p cdsphue 28/09/2021 12 0

 • Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa làng Thổ Hà dưới hình thức bảo tàng hóa

  Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa làng Thổ Hà dưới hình thức bảo tàng hóa

  Thổ Hà là một ngôi làng cổ, lưu giữ nhiều giá trị văn hóa tiêu biểu. Trước đây, làng Thổ Hà có nghề gốm nổi tiếng, tạo nên sự thịnh vượng cho cư dân địa phương cả về vật chất lẫn tinh thần. Hiện nay, nghề gốm xưa không còn nhưng Thổ Hà vẫn còn hệ thống các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng, phong phú mang nhiều nét tiêu...

   6 p cdsphue 28/09/2021 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số