• Ebook Mô hình V-3T chiến lược phát triển con người: Phần 1

  Ebook Mô hình V-3T chiến lược phát triển con người: Phần 1

  Mô hình V-3T là mô hình đầu tiên tích hợp ba yếu tố tâm - trí - tài trong khoa học phát triển con người chiến lược. Phần 1 của tài liệu sẽ giới thiệu đến các bạn bức tranh tổng thể về mô hình V-3T cụ thể là: Định nghĩa tâm, trí, tài, từ Tâm năng đến Tâm lược, từ Trí năng đến Trí lược, chiến lược phát triển con người, những yêu cầu...

   118 p cdsphue 25/12/2019 38 0

 • Ebook Mô hình V-3T chiến lược phát triển con người: Phần 2

  Ebook Mô hình V-3T chiến lược phát triển con người: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của tài liệu Chiến lược phát triển con người với mô hình V-3T, phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về trí lược và tài lược thông qua các nội dung cụ thể sau: Thông minh hay không thông minh, sức mạnh của trí năng, sơ lược về cấu trúc não bộ của con người, quy trình luyện trí, tài năng trong cuộc sống, quy trình rèn tài, chiến...

   125 p cdsphue 25/12/2019 41 0

 • Ebook Internet mạng lưới xã hội và sự thể hiện bản sắc: Phần 1

  Ebook Internet mạng lưới xã hội và sự thể hiện bản sắc: Phần 1

  Trong tài liệu này, tác giả tham khảo và đưa ra cách tiếp cận mới, đặt trọng tâm tìm hiểu những vấn đề mang tính trải nghiệm cá nhân của những người sử dụng internet và mạng lưới xã hội cũng như sự thể hiện bản sắc của giới trẻ hiện nay qua internet. Nội dung tài liệu được chia thành 5 chương, phần 1 tài liệu gồm 3 chương đầu với nội...

   187 p cdsphue 25/12/2019 40 0

 • Ebook Internet mạng lưới xã hội và sự thể hiện bản sắc: Phần 2

  Ebook Internet mạng lưới xã hội và sự thể hiện bản sắc: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 tài liệu tiếp tục chia sẻ với bạn đọc về 2 chương 4,5: Internet và sự thể hiện bản sắc, những vấn đề đặt ra từ sự kết nối mạng lưới xã hội và thể hiện bản sắc của giới trẻ hiện này trong không gian internet. Hy vọng nội dung của tài liệu sẽ đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu về internet và mạng lưới xã hội...

   138 p cdsphue 25/12/2019 33 0

 • Ebook Khu vực học và nhập môn Việt Nam học: Phần 1

  Ebook Khu vực học và nhập môn Việt Nam học: Phần 1

  Ebook Khu vực học và nhập môn Việt Nam học: Phần 1 tài liệu gồm 2 nội dung chính như sau: Những vấn đề khái quát về khu vực học và Việt Nam học; Việt Nam học trong tiến trình lịch sử. Mục đích của nghiên cứu khu vực cũng nhằm đạt tới những nhận thức tổng hợp, đa dạng, những quy luật vận động với những quan hệ nhiều chiều của những chủ...

   74 p cdsphue 25/12/2019 37 0

 • Ebook Khu vực học và nhập môn Việt Nam học: Phần 2

  Ebook Khu vực học và nhập môn Việt Nam học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 tài liệu gồm 2 nội dung sau: Việt Nam học trong con mắt người nước ngoài và Những gợi ý tổ chức học tập. Tác giả dựa trên cơ sở nhu cầu thực tiễn giảng dạy và nghiên cứu, với tinh thần thực sự cầu thị tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, tài liệu học tập với nội dung về khu vực học và nhập môn Việt Nam học...

   88 p cdsphue 25/12/2019 34 0

 • Giáo trình Xã hội học đại cương - Phần 1

  Giáo trình Xã hội học đại cương - Phần 1

  Nội dung Giáo trình Xã hội học đại cương - Phần 1 cung cấp những kiến thức cơ bản như: Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của xã hội học, đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu xã hội học, các khái niệm cơ bản của xã hội học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   90 p cdsphue 25/12/2019 46 0

 • Giáo trình Xã hội học đại cương - Phần 2

  Giáo trình Xã hội học đại cương - Phần 2

  Tiếp theo nội dung phần 1 Giáo trình Xã hội học đại cương - Phần 2 giới thiệu đến các bạn nội dung về: Xã hội hóa, xã hội học về bất bình đẳng và phân tầng xã hội, xã hội học về dư luận xã hội và truyền thông đại chúng, xã hội học đô thị và xã hội học nông thôn, xã hội học gia đình, xã hội học tội phạm và xã hội học pháp...

   150 p cdsphue 25/12/2019 36 0

 • Giáo trình Nhân trắc học Ergonomi: Phần 1

  Giáo trình Nhân trắc học Ergonomi: Phần 1

  Môn học "Nhân trắc học Ergonomi" nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức chung về khoa học Ergonomi, chuyên sâu về kỹ năng nhân trắc và biết áp dụng các dẫn liệu nhân trắc vào thực tiễn đời sống và sản xuất. Giáo trình gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của giáo trình.

   59 p cdsphue 25/12/2019 36 0

 • Giáo trình Nhân trắc học Ergonomi: Phần 2

  Giáo trình Nhân trắc học Ergonomi: Phần 2

  Giáo trình Nhân trắc học Ergonomi - Phần 2 đưa ra các kết quả nghiên cứu một số dấu hiệu nhân trắc Ergonomi chủ yếu, bao gồm các dấu hiệu nhân trắc tĩnh, tầm hoạt động tay, tầm hoạt động khớp, và những nhận xét tổng quát về các đặc điểm nhân trắc của người Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   127 p cdsphue 25/12/2019 54 0

 • Một số tác động của kinh tế thị trường đến văn hóa gia đình truyền thống ở Việt Nam hiện nay

  Một số tác động của kinh tế thị trường đến văn hóa gia đình truyền thống ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết trình bày các nội dung về văn hóa gia đình truyền thống ở Việt Nam, tác động tích cực và tiêu cực của kinh tế thị trường tới văn hóa gia đình truyền thống ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời đề xuất biện pháp để có thể phát huy những giá trị truyền thống của các gia đình Việt Nam.

   8 p cdsphue 25/12/2019 9 0

 • Văn hóa và sự phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh biến đổi toàn cầu

  Văn hóa và sự phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh biến đổi toàn cầu

  Văn hóa không những là nền tảng tinh thần của xã hội, quan trọng hơn, văn hóa còn có vai trò điều tiết sự vận động của xã hội và như một động lực trực tiếp thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Cần đặc biệt nhấn mạnh điều này để khắc phục quan điểm sai lầm đã từng ngự trị trong tư duy của nhiều người khi họ chỉ...

   7 p cdsphue 25/12/2019 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số