• Bạo lực tinh thần từ mặt trái của mạng xã hội

  Bạo lực tinh thần từ mặt trái của mạng xã hội

  Bài viết này bàn về thực trạng, hậu quả, nguyên nhân của bạo lực tinh thần nhìn từ mặt trái của các trang mạng xã hội, từ đó đề xuất một số giải pháp hạn chế tình trạng đó, góp một tiếng nói vào việc giảm thiểu vấn nạn bạo lực học đường hiện nay.

   7 p cdsphue 25/08/2019 19 0

 • Gia tăng dân số cơ học và di cư ở thành phố Hà Nội: Xu hướng và những tác động kinh tế - xã hội

  Gia tăng dân số cơ học và di cư ở thành phố Hà Nội: Xu hướng và những tác động kinh tế - xã hội

  Những xu hướng mới trong nhập cư ngoại tỉnh liên quan đến những sự phát triển tăng tốc về đô thị hóa và công nghiệp hóa. Di cư góp phần cải thiện cấu trúc tuổi - giới tính của dân số, thúc đẩy đô thị hóa và công nghiệp hóa, nhất là ở phần phía tây và tây nam của thành phố, tăng cường nguồn nhân lực và tài chính cho sự phát triển kinh...

   12 p cdsphue 25/08/2019 21 0

 • Các nghiên cứu về chính sách dân tộc thành tựu và những vấn đề đang đặt ra

  Các nghiên cứu về chính sách dân tộc thành tựu và những vấn đề đang đặt ra

  Nghiên cứu về chính sách dân tộc có nội dung rất rộng lớn, đa dạng nhưng về cơ bản tập trung vào hai nội chính: Một là nghiên cứu những vấn đề lý luận về chính sách dân tộc. Hai là nghiên cứu những khía cạnh cụ thể liên quan đến vấn đề cấp bách vấn đề đặt ra trong chính sách để điều chỉnh và xây dựng chính sách dân tộc qua từng giai...

   6 p cdsphue 25/08/2019 27 0

 • Ebook Việt Nam phong tục: Phần 1

  Ebook Việt Nam phong tục: Phần 1

  Ebook Việt Nam phong tục: Phần 1 sẽ trình bày các nội dung về phong tục Việt Nam thông qua các phong tục trong gia tộc, phong tục hương đảng như: Cha mẹ với con, đạo làm con, tử thời tiết lạp, lễ kỳ an, bầu cử lý dịch, lệ khánh điếu, hội chư bà,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   211 p cdsphue 25/06/2019 38 0

 • Ebook Việt Nam phong tục: Phần 2

  Ebook Việt Nam phong tục: Phần 2

  Ebook Việt Nam phong tục: Phần 2 tiếp tục trình bày các phong ục của Việt Nam trong xã hội như: Vua tôi, thầy trò, quan dân, dâu gia, nghề bách công, nhuộm răng, ăn trầu, xem ngày kén giờ, thanh âm ngôn ngữ, cách phục sức, các phương thuật,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   213 p cdsphue 25/06/2019 54 0

 • Ebook Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII: Phần 2

  Ebook Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bàn qua về Đàng Ngoài (Royaume de Tunquin), thổ sản xứ Đàng Ngoài, phê bình tập du ký của ông Tavernier về xứ Đông Kinh, các thổ sản của xứ Đông Kinh, tang lễ chúa Trịnh, hành trình của chiếc thuyền buôn Grol,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   110 p cdsphue 25/06/2019 35 0

 • Ebook Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII: Phần 1

  Ebook Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII: Phần 1

  Ebook Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII là những mẩu tư liệu sưu tầm từ những sách báo của người phương Tây viết về buổi tiếp xúc với đất nước và con người Việt Nam vào thế kỷ XVII. Phần 1 của ebook gồm các câu chuyện như: Lễ tịch điền về đời Lê, lễ tuyên thệ của binh lính, nền thương mại của xứ Đàng Ngoài ở đầu thế kỷ XVII, tính...

   83 p cdsphue 25/06/2019 36 0

 • Bài giảng Tăng trưởng và giảm nghèo - Châu Văn Thành

  Bài giảng Tăng trưởng và giảm nghèo - Châu Văn Thành

  Hiện nay vấn đề giảm nghèo đang là một trong những mục tiêu chính của chính sách phát triển. Xuất phát từ thực tế đó mà "Bài giảng Tăng trưởng và giảm nghèo" đã được biên soạn để phần nào nghiên cứu và giải quyết vấn đề trên.

   37 p cdsphue 25/06/2019 39 0

 • Bài giảng Tăng trưởng kinh tế và phân phối thu nhập - Châu Văn Thành

  Bài giảng Tăng trưởng kinh tế và phân phối thu nhập - Châu Văn Thành

  Bài giảng Tăng trưởng kinh tế và phân phối thu nhập - Châu Văn Thành tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về mối quan hệ tăng trưởng và nghèo phụ thuộc xu hướng bất bình đẳng, bất bình đẳng là gì, đo lường bất bình đẳng như thế nào,...

   36 p cdsphue 25/06/2019 41 0

 • Bài giảng Thoát nghèo - Châu Văn Thành

  Bài giảng Thoát nghèo - Châu Văn Thành

  Nghèo và vấn đề khi đo lường, nghèo tĩnh và nghèo động, nghiên cứu thực nghiệm, giải pháp thoát nghèo là những nội dung chính mà "Bài giảng Thoát nghèo" hướng đến trình bày. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   36 p cdsphue 25/06/2019 36 0

 • Một số vấn đề về đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực ở An Giang trong những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới (1986-1996)

  Một số vấn đề về đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực ở An Giang trong những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới (1986-1996)

  An Giang là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới, An Giang có chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, khả năng làm việc của người lao động chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển và đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh.

   8 p cdsphue 25/06/2019 40 0

 • Thực trạng huy động vốn cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Thực trạng huy động vốn cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Mục đích của bài viết nhằm đánh giá đúng thực trạng huy động các nguồn vốn cho phát triển Kinh tế - Xã hội (KT - XH) giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Sơn La, trên cơ sở đó đề xuất một vài giải pháp gắn với thực tiễn nhằm thu hút nguồn vốn huy động cho Tỉnh trong giai đoạn tới.

   9 p cdsphue 25/06/2019 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số