• Ebook Tuyển tập V.IA. Propp (Tập 2): Phần 1

  Ebook Tuyển tập V.IA. Propp (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tuyển tập V.IA. Propp (Tập 2)" giới thiệu tới người đọc những lễ hội nông nghiệp Nga bao gồm: Lễ tưởng niệm người chết, các món ăn nghi lễ, lễ đón xuân, những bài hát thần chú chúc mừng, tục thờ thực vật, cái chết và tiếng cười, trò diễn và trò chơi giải trí của lễ hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

   261 p cdsphue 26/10/2017 19 0

 • Ebook Tuyển tập V.IA. Propp (Tập 2): Phần 2

  Ebook Tuyển tập V.IA. Propp (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Tuyển tập V.IA. Propp (Tập 2)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung phần Foklore và thực tại (tuyển các bài viết) bao gồm: Đặc trưng của foklore, nguyên tắc phân loại foklore, cơ cấu thành phần các thể loại foklore Nga, foklore và thực tại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   632 p cdsphue 26/10/2017 16 0

 • Ebook Thái Đình Lan và tác phẩm Hải Nam Tạp Trứ: Phần 1

  Ebook Thái Đình Lan và tác phẩm Hải Nam Tạp Trứ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thái Đình Lan và tác phẩm Hải Nam Tạp Trứ" trình bày các nội dung: Sử liệu Thái Đình Lan và truyền thuyết Bành hồ thái tiến sĩ, các văn bản liên quan đến Thái Đình Lan ở Quỳnh Lâm huyện Kim Môn, hành trình của Thái Đình Lan trên đất Việt Nam và những ghi chép về phong tục người Việt. Mời các bạn tham khảo

   91 p cdsphue 26/10/2017 17 0

 • Ebook Thái Đình Lan và tác phẩm Hải Nam Tạp Trứ: Phần 2

  Ebook Thái Đình Lan và tác phẩm Hải Nam Tạp Trứ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Thái Đình Lan và tác phẩm Hải Nam Tạp Trứ", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Văn bản tác phẩm và dịch bản của Hải Nam Tạp Trứ, Hải Nam Tạp Trứ, Việt Nam kỷ lược. Mời các bạn cùng tham khảo.

   197 p cdsphue 26/10/2017 17 0

 • Ebook Cao Huy Đỉnh - Tuyển tập tác phẩm: Phần 2

  Ebook Cao Huy Đỉnh - Tuyển tập tác phẩm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Cao Huy Đỉnh - Tuyển tập tác phẩm", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam, những bài nghiên cứu khác, tiểu sử và quá trình hoạt động văn học nghệ thuật của Cao Huy Đỉnh,... Mời các bạn tham khảo.

   551 p cdsphue 26/10/2017 16 0

 • Ebook Cao Huy Đỉnh - Tuyển tập tác phẩm: Phần 1

  Ebook Cao Huy Đỉnh - Tuyển tập tác phẩm: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cao Huy Đỉnh - Tuyển tập tác phẩm" giới thiệu tới người đọc các nghiên cứu về văn hóa Ấn Độ của GS Cao Huy Đỉnh bao gồm: Tìm hiểu thần thoại Ấn Độ, văn học Ấn Độ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   473 p cdsphue 26/10/2017 17 0

 • Ebook Làng Việt Nam: Một số vấn đề kinh tế xã hội

  Ebook Làng Việt Nam: Một số vấn đề kinh tế xã hội

  Nội dung ebook của Phan Đại Doãn đề cập đến các vấn đề về quy mô làng xã, các loại hình làng trong từng khu vực Bắc Trung Nam, trung du đồng bằng, ven biển, làng công giáo, làng chiến đấu, những khác biệt và mâu thuẫn bên trong, phân tầng xã hội và giai cấp, so sánh loại hình làng Việt với các kiểu làng của các nước khác ở Đông Nam Á và phương...

   129 p cdsphue 26/10/2017 18 0

 • Ebook Tứ thư - Phần 2

  Ebook Tứ thư - Phần 2

  Trong lịch sử văn hóa, tư tưởng phương Đông, bộ sách Tứ Thư có một vai trò cực kỳ quan trọng giúp ta hiểu thấu đáo hơn nền tảng văn hóa truyền thống của dân tộc mình để rồi từ đó có những định hướng cho chặng đường phát triển tiếp theo. Phần 2 của ebook "Tứ thư" trình bày nội dung của 2 cuốn Luận ngữ và Mạnh Tử trong bộ "Tứ Thư".

   311 p cdsphue 26/10/2017 27 0

 • Ebook Tứ thư - Phần 1

  Ebook Tứ thư - Phần 1

  Trong lịch sử văn hóa, tư tưởng phương Đông, bộ sách Tứ Thư có một vai trò cực kỳ quan trọng giúp ta hiểu thấu đáo hơn nền tảng văn hóa truyền thống của dân tộc mình để rồi từ đó có những định hướng cho chặng đường phát triển tiếp theo. Phần 1 của ebook "Tứ thư" trình bày nội dung của 2 cuốn Đại học và Trung dung trong bộ "Tứ Thư".

   281 p cdsphue 26/10/2017 24 0

 • Có hay không “Xã hội học sáng tạo”? Tại sao không!

  Có hay không “Xã hội học sáng tạo”? Tại sao không!

  Bài viết tập trung phân tích các khái niệm “Sáng tạo” (Creation, Creativity), “Tư duy sáng tạo” (Creative thinking), và quan niệm về “Xã hội học sáng tạo” nhằm làm rõ vấn đề trên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p cdsphue 26/10/2017 16 0

 • Một số suy nghĩ ban đầu về nghiên cứu vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ Việt Nam hiện nay

  Một số suy nghĩ ban đầu về nghiên cứu vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ Việt Nam hiện nay

  Một số suy nghĩ ban đầu về nghiên cứu vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ Việt Nam hiện nay nêu lên tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực, vai trò của vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực, sự cần thiết phát triển nguồn nhân lực trẻ trong tiếp cận nghiên cứu vốn xã hội.

   5 p cdsphue 26/10/2017 14 0

 • Đào tạo ngành Công tác xã hội ở trường Đại học Khoa học Huế: Những vấn đề đặt ra

  Đào tạo ngành Công tác xã hội ở trường Đại học Khoa học Huế: Những vấn đề đặt ra

  Bài viết Đào tạo ngành Công tác xã hội ở trường Đại học Khoa học Huế: Những vấn đề đặt ra nêu lên nhu cầu của nhân viên xã hội hiện nay, tài liệu tham khảo, chương trình và nội dung đào tạo, cơ sở thực hành, cán bộ giảng dạy, việc làm sau khi ra trường.

   7 p cdsphue 26/10/2017 19 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số