• Ebook Ngôn ngữ và sự phát triển văn hóa xã hội: Phần 2

  Ebook Ngôn ngữ và sự phát triển văn hóa xã hội: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Ngôn ngữ và sự phát triển văn hóa xã hội" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu về chữ Lai Pao của người Thái, kiểu chữ Thái cổ ở Việt Nam, phương ngữ Quảng Nam, thanh điệu tiếng Việt ở Cửa Lò,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   130 p cdsphue 25/11/2020 4 0

 • Ebook Ngôn ngữ và sự phát triển văn hóa xã hội: Phần 1

  Ebook Ngôn ngữ và sự phát triển văn hóa xã hội: Phần 1

  Ngôn ngữ và sự phát triển văn hóa xã hội của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trí Dõi là một cuốn sách giới thiệu những nghiên cứu của ông về những vấn đề ngôn ngữ, đặc biệt là đối với ngôn ngữ của các dân tộc anh em. Phần 1 sẽ mang đến các nội dung chính sau: Không gian ngôn ngữ và tính kế thừa đa chiều của địa danh, tình hình một số ngôn...

   135 p cdsphue 25/11/2020 6 0

 • Những thách thức trong bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Chứt

  Những thách thức trong bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Chứt

  Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thực địa tại vùng miền núi của tỉnh Quảng Bình, nơi cư trú chủ yếu của dân tộc Chứt, bài viết này tập trung đề cập đến những nội dung sau: Các giá trị văn hóa truyền thống, những thách thức và giải pháp trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của dân tộc...

   8 p cdsphue 26/10/2020 5 0

 • Giáo dục phòng chống nạn tảo hôn cho vị thành niên dân tộc thiểu số

  Giáo dục phòng chống nạn tảo hôn cho vị thành niên dân tộc thiểu số

  Bài viết phân tích các quan niệm khác nhau về nạn tảo hôn và giáo dục phòng chống nạn tảo hôn. Từ đó, xác lập một định nghĩa về tảo hôn và giáo dục phòng chống nạn tảo hôn dựa trên lý thuyết giáo dục và phát triển cộng đồng.

   8 p cdsphue 26/10/2020 4 0

 • Nghiên cứu một số biến đổi của nữ phục Mông (ngành Mông Đen) tại bản Tà Xùa A, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

  Nghiên cứu một số biến đổi của nữ phục Mông (ngành Mông Đen) tại bản Tà Xùa A, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

  Bài viết tập trung phân tích về một số biến đổi của nữ phục Mông (ngành Mông Đen) tại bản Tà Xùa A, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La cụ thể trên các mặt nguyên liệu may mặc, kiểu dáng và cách sử dụng trang phục hiện nay.

   8 p cdsphue 26/10/2020 5 0

 • Giới thiệu chung về hệ thống giáo dục phật giáo của các nước Phật giáo ở Đông Nam Á

  Giới thiệu chung về hệ thống giáo dục phật giáo của các nước Phật giáo ở Đông Nam Á

  Tìm hiểu, giao lưu, hợp tác nghiên cứu và trao đổi giảng viên, sinh viên là những bước đi tất yếu trong quá trình hội nhập quốc tế về giáo dục - đào tạo hiện nay nhằm tăng cường sự hiểu biết nhau và cùng hợp tác, phát huy các giá trị đạo đức, nhân văn, nếp sống lành mạnh giữa các quốc gia láng giềng cũng như các cộng đồng dân tộc, tôn giáo.

   11 p cdsphue 26/10/2020 4 0

 • Hiện tượng xuống cấp đạo đức gia đình ở Phú Yên - nguyên nhân và giải pháp khắc phục

  Hiện tượng xuống cấp đạo đức gia đình ở Phú Yên - nguyên nhân và giải pháp khắc phục

  Gia đình có vai trò quan trọng trong giáo dục các thành viên trong gia đình, giúp hình thành nhân cách con người. Từ các vụ án hình sự do người chưa thành niên thực hiện ở Phú Yên mà bản thân người phạm tội và người bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong một vụ án đều là những thành viên trong một nhà để nhìn nhận một thực trạng...

   7 p cdsphue 26/10/2020 6 0

 • Những đặc điểm cơ bản trong xu hướng di cư tại Việt Nam

  Những đặc điểm cơ bản trong xu hướng di cư tại Việt Nam

  Bài viết đặt ra mục tiêu tìm hiểu các đặc điểm trong xu hướng di cư của người Việt từ thời kỳ phong kiến đến những năm gần đây. Để đạt được mục tiêu này, bài viết phân tích các số liệu thứ cấp trong lĩnh vực dân số, xã hội học, lịch sử, giáo dục quốc tế và một số chính sách phát triển kinh tế xã hội. Kết quả phân tích cho...

   10 p cdsphue 26/10/2020 4 0

 • Biến đổi trong sản xuất nông nghiệp của người Chil ở khu dự trữ sinh quyển Lang Biang

  Biến đổi trong sản xuất nông nghiệp của người Chil ở khu dự trữ sinh quyển Lang Biang

  Sản xuất nông nghiệp vẫn là hình thức sinh kế chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, người Chil nói riêng. Nó có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì đời sống và gìn giữ phong tục, tập quán, đặc trưng văn hóa của các dân tộc, đồng thời cũng có những đóng góp nhất định đối với đời sống kinh tế xã hội của cả nước....

   8 p cdsphue 26/10/2020 5 0

 • Nghiên cứu tác động của chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với thu nhập của hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam

  Nghiên cứu tác động của chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với thu nhập của hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam

  Nghiên cứu đã phân tích thực trạng tác động của chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với thu nhập của hộ gia đình ở nông thôn, từ đó kiến nghị một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện chính sách này trong thời gian tới.

   13 p cdsphue 26/10/2020 5 0

 • Nghiên cứu chính sách, xã hội vùng biển đảo Nam Trung Bộ - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  Nghiên cứu chính sách, xã hội vùng biển đảo Nam Trung Bộ - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  Bài viết trình bày nghiên cứu chính sách, xã hội vùng biển đảo Nam Trung Bộ chính là tiếp cận quá trình xây dựng và thực hiện chính sách quản lý phát triển xã hội vùng biển đảo trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng...

   9 p cdsphue 26/10/2020 6 0

 • Nghiên cứu về thực hiện các chính sách cho dân tộc thiểu số ở Singapore

  Nghiên cứu về thực hiện các chính sách cho dân tộc thiểu số ở Singapore

  Singapore được xem là một trong bốn con rồng Châu Á. Người dân Singapore được hưởng một môi trường kinh tế mở cửa đa dạng, lành mạnh, thu nhập bình quân đầu người vào hàng cao nhất thế giới. Bài viết trình bày khái niệm dân tộc thiểu số, lịch sử hình thành các dân tộc và đặc điểm dân tộc thiểu số ở Singapore, chính sách nhà nước Singapore...

   9 p cdsphue 26/10/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số