• Ebook Việt Nam phong tục: Phần 1

  Ebook Việt Nam phong tục: Phần 1

  Ebook Việt Nam phong tục: Phần 1 sẽ trình bày các nội dung về phong tục Việt Nam thông qua các phong tục trong gia tộc, phong tục hương đảng như: Cha mẹ với con, đạo làm con, tử thời tiết lạp, lễ kỳ an, bầu cử lý dịch, lệ khánh điếu, hội chư bà,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   211 p cdsphue 25/06/2019 13 0

 • Ebook Việt Nam phong tục: Phần 2

  Ebook Việt Nam phong tục: Phần 2

  Ebook Việt Nam phong tục: Phần 2 tiếp tục trình bày các phong ục của Việt Nam trong xã hội như: Vua tôi, thầy trò, quan dân, dâu gia, nghề bách công, nhuộm răng, ăn trầu, xem ngày kén giờ, thanh âm ngôn ngữ, cách phục sức, các phương thuật,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   213 p cdsphue 25/06/2019 22 0

 • Ebook Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII: Phần 2

  Ebook Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bàn qua về Đàng Ngoài (Royaume de Tunquin), thổ sản xứ Đàng Ngoài, phê bình tập du ký của ông Tavernier về xứ Đông Kinh, các thổ sản của xứ Đông Kinh, tang lễ chúa Trịnh, hành trình của chiếc thuyền buôn Grol,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   110 p cdsphue 25/06/2019 13 0

 • Ebook Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII: Phần 1

  Ebook Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII: Phần 1

  Ebook Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII là những mẩu tư liệu sưu tầm từ những sách báo của người phương Tây viết về buổi tiếp xúc với đất nước và con người Việt Nam vào thế kỷ XVII. Phần 1 của ebook gồm các câu chuyện như: Lễ tịch điền về đời Lê, lễ tuyên thệ của binh lính, nền thương mại của xứ Đàng Ngoài ở đầu thế kỷ XVII, tính...

   83 p cdsphue 25/06/2019 9 0

 • Bài giảng Tăng trưởng và giảm nghèo - Châu Văn Thành

  Bài giảng Tăng trưởng và giảm nghèo - Châu Văn Thành

  Hiện nay vấn đề giảm nghèo đang là một trong những mục tiêu chính của chính sách phát triển. Xuất phát từ thực tế đó mà "Bài giảng Tăng trưởng và giảm nghèo" đã được biên soạn để phần nào nghiên cứu và giải quyết vấn đề trên.

   37 p cdsphue 25/06/2019 7 0

 • Bài giảng Tăng trưởng kinh tế và phân phối thu nhập - Châu Văn Thành

  Bài giảng Tăng trưởng kinh tế và phân phối thu nhập - Châu Văn Thành

  Bài giảng Tăng trưởng kinh tế và phân phối thu nhập - Châu Văn Thành tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về mối quan hệ tăng trưởng và nghèo phụ thuộc xu hướng bất bình đẳng, bất bình đẳng là gì, đo lường bất bình đẳng như thế nào,...

   36 p cdsphue 25/06/2019 7 0

 • Bài giảng Thoát nghèo - Châu Văn Thành

  Bài giảng Thoát nghèo - Châu Văn Thành

  Nghèo và vấn đề khi đo lường, nghèo tĩnh và nghèo động, nghiên cứu thực nghiệm, giải pháp thoát nghèo là những nội dung chính mà "Bài giảng Thoát nghèo" hướng đến trình bày. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   36 p cdsphue 25/06/2019 8 0

 • Một số vấn đề về đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực ở An Giang trong những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới (1986-1996)

  Một số vấn đề về đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực ở An Giang trong những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới (1986-1996)

  An Giang là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới, An Giang có chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, khả năng làm việc của người lao động chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển và đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh.

   8 p cdsphue 25/06/2019 6 0

 • Thực trạng huy động vốn cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Thực trạng huy động vốn cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Mục đích của bài viết nhằm đánh giá đúng thực trạng huy động các nguồn vốn cho phát triển Kinh tế - Xã hội (KT - XH) giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Sơn La, trên cơ sở đó đề xuất một vài giải pháp gắn với thực tiễn nhằm thu hút nguồn vốn huy động cho Tỉnh trong giai đoạn tới.

   9 p cdsphue 25/06/2019 7 0

 • Công tác xóa đói giảm nghèo ở Bình Dương nhìn từ góc độ tài chính vi mô

  Công tác xóa đói giảm nghèo ở Bình Dương nhìn từ góc độ tài chính vi mô

  Bài viết này nhằm khái quát công tác xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Bình Dương dưới góc độ hoạt động của tài chính vi mô. Bài viết cũng đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng cường và phát huy hoạt động này trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

   7 p cdsphue 25/06/2019 7 0

 • Đánh giá nguồn vốn tài nguyên thiên nhiên để phát triển sinh kế của người dân tái định cư xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

  Đánh giá nguồn vốn tài nguyên thiên nhiên để phát triển sinh kế của người dân tái định cư xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

  Tài nguyên thiên nhiên (TNTN) là vốn tự nhiên để phát triển sinh kế. Có 5 nguồn vốn để đánh giá sinh kế như vốn con người, vốn tự nhiên, vốn vật chất, vốn tài chính, vốn xã hội. Một trong những nguồn vốn để phát triển sinh kế ở xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai rất quan trọng là TNTN. TNTN có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có nhiều khó khăn.

   9 p cdsphue 25/06/2019 8 0

 • Thực trạng di cư tự phát của người Mông ở Đắk Lắk và những vấn đề đặt ra

  Thực trạng di cư tự phát của người Mông ở Đắk Lắk và những vấn đề đặt ra

  Nội dung bài viết trình bày tình trạng di cư tự phát của người Mông ở tỉnh Đắk Lắk từ năm 1975 đến nay đã và đang tác động, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, môi trường sinh thái, văn hoá, trật tự an ninh xã hội ở Đắk Lắk nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung. Nguyên nhân chính khiến người Mông di cư là vì đời sống kinh tế...

   7 p cdsphue 25/06/2019 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số