• Giáo trình Cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam: Phần 2

    Giáo trình Cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam: Phần 2

    Các phương pháp nghiên cứu của Xã hội học nông thôn được coi như là phần kiến thức quan trọng, không những giúp sinh viên có phương pháp tiếp cận, phương pháp nghiên cứu tốt và phù hợp, đồng thời còn trang bị một số kỹ năng trong việc phát hiện vấn đề nghiên cứu, hình thành khung ý tưởng nghiên cứu, thu thập và xử lý thông tin số liệu, tổng...

     123 p cdsphue 25/02/2021 2 0

  • Giáo trình Cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam: Phần 1

    Giáo trình Cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam: Phần 1

    Xã hội học nông thôn là môn khoa học cơ sở của các ngành Khuyến nông, Phát triển Nông thôn. Trong giáo trình này, các tác giả tập trung giới thiệu đối tượng, chức năng nhiệm vụ của môn học. Sách được chia thành 2 phần, mời các các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

     142 p cdsphue 25/02/2021 1 0

  • Khác biệt lối sống giữa các thế hệ trong gia đình: Sự đa dạng văn hóa trong bối cảnh hiện nay

    Khác biệt lối sống giữa các thế hệ trong gia đình: Sự đa dạng văn hóa trong bối cảnh hiện nay

    Vận dụng lý thuyết tương đối văn hóa (đặc thù lịch sử) do nhà nhân học Mỹ Franz Boas khởi xướng, bài viết không đánh giá hơn kém trong lối sống của các thế hệ mà lý giải sự khác biệt lối sống gắn với bối cảnh mà các thế hệ sống. Khác biệt lối sống giữa các thế hệ cho thấy sự đa dạng văn hóa trong bối cảnh xã hội hiện nay.

     5 p cdsphue 25/02/2021 1 0

  • Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trong xây dựng nông thôn mới

    Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trong xây dựng nông thôn mới

    Mục tiêu xây dựng nông thôn mới mà Đảng và Nhà nước ta đề ra thực chất là xây dựng các làng, xã, ấp, bản có cuộc sống no đủ, văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh. Vì vậy, đi đôi với nâng cao đời sống kinh tế - xã hội, việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống có ý nghĩa rất quan trọng.

     9 p cdsphue 25/02/2021 1 0

  • Một số vấn đề văn hóa, xã hội của cộng đồng cư dân sau tái định cư ở Hà Nội

    Một số vấn đề văn hóa, xã hội của cộng đồng cư dân sau tái định cư ở Hà Nội

    Sự di dời dân cư tới các điểm cư trú mới trong các dự án thu hồi đất đai ở Hà Nội đặt ra vấn đề về tổ chức lại đời sống văn hóa xã hội cho nhóm dân cư này tại nơi ở mới. Thực tế là, liên kết xã hội ở các chung cư tái định cư khá yếu, điều này làm giảm sút các hoạt động chung của cộng đồng.

     7 p cdsphue 25/02/2021 1 0

  • Chức năng xã hội hoá của gia đình và quan hệ của nó với những môi trường xã hội hoá khác

    Chức năng xã hội hoá của gia đình và quan hệ của nó với những môi trường xã hội hoá khác

    Xã hội hoá là một chức năng quan trọng của gia đình, có ý nghĩa vô cùng to lớn, đóng vai trò thiết yếu đối với cuộc sống của một cá nhân. Đó là môi trường đầu tiên của quá trình xã hội hoá cá nhân, môi trường quan trọng nhất, hình thành nên nhân cách cho một con người mới sinh ra, dẫn dắt anh ta hoà nhập vào xã hội.

     8 p cdsphue 25/02/2021 1 0

  • Ebook Phát triển ngành nghề ở nông thôn: Phần 2

    Ebook Phát triển ngành nghề ở nông thôn: Phần 2

    Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Định hướng và các giải pháp chủ yếu phát triển ngành nghề nông thôn, kinh nghiệm phát triển nghề thủ công ở một số nước trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

     68 p cdsphue 27/01/2021 12 0

  • Ebook Phát triển ngành nghề ở nông thôn: Phần 1

    Ebook Phát triển ngành nghề ở nông thôn: Phần 1

    Phần 1 cuốn sách "Phát triển ngành nghề ở nông thôn" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của ngành nghề nông thôn trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; thực trạng ngành nghề nông thôn Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

     81 p cdsphue 27/01/2021 8 0

  • Ebook Góp phần tìm hiểu một số phong tục tập quán các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

    Ebook Góp phần tìm hiểu một số phong tục tập quán các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

    Sách Góp phần tìm hiểu một số phong tục tập quán các dân tộc thiểu số ở Việt Nam cùng kề vai sát cánh với dân tộc kinh, các dân tộc thiểu số Việt Nam đã và đang sáng tạo nên rất nhiều nét văn hóa độc đáo trong cuộc sống hằng ngày, trong lao động sản xuất và chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Trong số đó có những phong tục tập quán được mọi...

     244 p cdsphue 28/12/2020 13 0

  • Ebook Ngôn ngữ và sự phát triển văn hóa xã hội: Phần 2

    Ebook Ngôn ngữ và sự phát triển văn hóa xã hội: Phần 2

    Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Ngôn ngữ và sự phát triển văn hóa xã hội" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu về chữ Lai Pao của người Thái, kiểu chữ Thái cổ ở Việt Nam, phương ngữ Quảng Nam, thanh điệu tiếng Việt ở Cửa Lò,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

     130 p cdsphue 25/11/2020 24 3

  • Ebook Ngôn ngữ và sự phát triển văn hóa xã hội: Phần 1

    Ebook Ngôn ngữ và sự phát triển văn hóa xã hội: Phần 1

    Ngôn ngữ và sự phát triển văn hóa xã hội của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trí Dõi là một cuốn sách giới thiệu những nghiên cứu của ông về những vấn đề ngôn ngữ, đặc biệt là đối với ngôn ngữ của các dân tộc anh em. Phần 1 sẽ mang đến các nội dung chính sau: Không gian ngôn ngữ và tính kế thừa đa chiều của địa danh, tình hình một số ngôn...

     135 p cdsphue 25/11/2020 29 1

  • Những thách thức trong bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Chứt

    Những thách thức trong bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Chứt

    Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thực địa tại vùng miền núi của tỉnh Quảng Bình, nơi cư trú chủ yếu của dân tộc Chứt, bài viết này tập trung đề cập đến những nội dung sau: Các giá trị văn hóa truyền thống, những thách thức và giải pháp trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của dân tộc...

     8 p cdsphue 26/10/2020 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số