• Nhân tố xã hội tác động đến sự lựa chọn ngôn ngữ trong cộng đồng người nhập cư tại Mỹ

  Nhân tố xã hội tác động đến sự lựa chọn ngôn ngữ trong cộng đồng người nhập cư tại Mỹ

  Nghiên cứu trường hợp cụ thể về thói quen sử dụng ngôn ngữ trong cộng đồng người Việt, bài viết quan tâm đến các vấn đề như: sự thay đổi trong cách xưng hô; cách chào hỏi trong mỗi gia đình; sự chuyển tải thông tin xã hội. Đặc biệt liên quan đến các yếu tố xã hội là những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến ngôn ngữ trong một xã hội...

   13 p cdsphue 27/04/2020 26 0

 • Nhận diện giá trị sống của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh từ quan niệm về hạnh phúc

  Nhận diện giá trị sống của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh từ quan niệm về hạnh phúc

  Nghiên cứu này dựa trên sự phân tích quan niệm về hạnh phúc của thanh niên đã cho thấy giá trị sống của thanh niên TPHCM hiện nay thiên về những giá trị mang tính chất cá nhân, tuy nhiên vẫn còn đó sự hướng tới những giá trị mang tính chất cộng đồng, xã hội.

   10 p cdsphue 27/04/2020 30 0

 • Vai trò của du lịch sinh thái với giảm nghèo ở các tộc người thiểu số ở Việt Nam

  Vai trò của du lịch sinh thái với giảm nghèo ở các tộc người thiểu số ở Việt Nam

  Nhằm tăng cường vai trò của du lịch sinh thái với giảm nghèo ở các tộc người thiểu số, bài viết đưa ra một số đề xuất về quy hoạch tổng thể phát triển du lịch sinh thái trong cả nước; xã hội hóa nguồn vốn đầu tư cho phát triển du lịch sinh thái; đào tạo nguồn nhân lực là người dân địa phương để tham gia vào các hoạt động du lịch sinh...

   12 p cdsphue 27/04/2020 22 0

 • Tiền lương tối thiểu ở Việt Nam: Một số quan sát và phân tích

  Tiền lương tối thiểu ở Việt Nam: Một số quan sát và phân tích

  Bài viết trình bày lịch sử tiền lương tối thiểu ở Việt Nam và phân tích thực trạng áp dụng mức lương tối thiểu mới cho lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong nước có phân biệt theo vùng.

   15 p cdsphue 27/04/2020 29 0

 • Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Giáo trình "Xã hội học đại cương" được chia thành 10 chương bài học. Ở phần 1 sách gồm 5 chương đầu: Chương 1 - Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu xã học; chương 2 - Sự ra đời và phát triển của xã hội học, chương 3 - Phương pháp nghiên cứu xã hội học, chương 4 - Hành động xã hội và tương tác xã hội, chương - Tổ chức xã hội và...

   54 p cdsphue 28/02/2020 109 0

 • Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Nối tiếp phần 1, phần 2 sách trình bày về 5 chương 6, 7, 8, 9, 10 lần lượt với các nội dung như sau: Cơ cấu xã hội, trật tự xã hội và kiểm soát xã hội văn hóa và xã hội hóa, di động xã hội và biến đổi xã hội, một số lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học. Mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung chi tiết từng chương của giáo trình Xã hội học...

   56 p cdsphue 28/02/2020 102 0

 • Một số giải pháp nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã

  Một số giải pháp nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã

  Để chính quyền cấp xã tại các tỉnh miền núi thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước rất cần đến năng lực của đội ngũ công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số. Huyện Sìn Hồ là một trong những huyện có điều kiện về kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu. Tỷ lệ đội ngũ công chức cấp xã là người dân tộc...

   5 p cdsphue 28/02/2020 43 0

 • Cách mạng công nghiệp 4.0

  Cách mạng công nghiệp 4.0

  “Cách mạng công nghiệp 4.0” (đôi khi gọi tắt là cách mạng 4.0 hoặc công nghiệp 4.0) đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu, mang đến cơ hội thay đổi bản chất các nền kinh tế, nhưng cũng chứa đựng những thách thức to lớn. Khái niệm “cách mạng công nghiệp 4.0” được nhắc đến nhiều trên truyền thông, cùng với nó là những hy vọng về cuộc “lột...

   7 p cdsphue 28/02/2020 43 0

 • Cơ hội và thách thức đổi mới đào tạo và nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục đại học thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0

  Cơ hội và thách thức đổi mới đào tạo và nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục đại học thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0

  Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra tại nhiều nước phát triển. Nó mang đến cho nhân loại cơ hội để thay đổi bộ mặt các nền kinh tế, thế nhưng cũng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro khôn lường như tạo ra sự thay đổi vô cùng lớn trong đời sống, xã hội và đây chính là thách thức của ngành giáo dục trong công việc đào tạo nguồn nhân lực theo...

   3 p cdsphue 28/02/2020 39 0

 • Tôn trọng các quy luật trong xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Tôn trọng các quy luật trong xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Trong tự nhiên, xã hội hay tư duy vạn vật đều nằm trong quá trình vận động và phát triển theo những quy luật nhất định. Bởi vậy khi con người tham gia tác động vào quá trình vận động và phát triển của bất cứ một lĩnh vực nào đều phải tôn trọng các quy luật, con người có thể tác động đến quá trình này làm cho nó phát triển nhanh hơn hoặc...

   3 p cdsphue 28/02/2020 43 0

 • Chính sách nhà ở xã hội của Việt Nam

  Chính sách nhà ở xã hội của Việt Nam

  Chính phủ Việt Nam đặt ra mục tiêu đến năm 2020 cơ bản hình thành hệ thống an sinh xã hội. Với hệ thống đó, người dân sẽ có việc làm, thu nhập tối thiểu, sẽ tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản ở mức tối thiểu, trong đó có nhà ở. Chính sách nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp đã được triển khai trong thực tiễn 10 năm qua.

   7 p cdsphue 30/01/2020 49 0

 • Di cư và phát triển: Lao động di cư Việt Nam ở Thái Lan

  Di cư và phát triển: Lao động di cư Việt Nam ở Thái Lan

  Bài viết này cố gắng kết nối các vấn đề di cư, lao động di cư với các vấn đề về phát triển. Trên nền tảng lý thuyết đó, thông qua phân tích trường hợp nghiên cứu lao động di cư Việt Nam ở Thái Lan, bài viết đưa ra những gợi ý chính sách và hướng nghiên cứu trong thời gian đến.

   10 p cdsphue 30/01/2020 53 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số