• Bài giảng Toán cao cấp 1: Bài 1 - Hàm số, giới hạn và liên tục

    Bài giảng Toán cao cấp 1: Bài 1 - Hàm số, giới hạn và liên tục

    Mục tiêu chính của bài giảng trình bày khái niệm hàm số, giới hạn, sự liên tục, giải được các bài tập về hàm số, giới hạn, tính liên tục, áp dụng phần mềm toán để tính toán với hàm số, giới hạn. Mời các bạn tham khảo!

     37 p cdsphue 22/04/2019 16 0

  • Bài giảng Toán cao cấp 1: Bài 3 - Phép tính tích phân

    Bài giảng Toán cao cấp 1: Bài 3 - Phép tính tích phân

    Mục tiêu chính của bài học giúp các bạn Nắm được các khái niệm về tích phân bất định, tích phân xác định, làm được bài tập về tích phân bất định, tích phân xác định, áp dụng phần mềm Maple để tính tích phân. Mời các bạn tham khảo!

     31 p cdsphue 22/04/2019 18 0

  • Bài giảng Toán cao cấp 1: Bài 4 - Hàm số nhiều biến số

    Bài giảng Toán cao cấp 1: Bài 4 - Hàm số nhiều biến số

    "Bài giảng Toán cao cấp 1: Bài 4: Hàm số nhiều biến số" trình bày được các khái niệm về hàm nhiều biến, đạo hàm riêng, vi phân, cực trị hàm nhiều biến. Làm được bài tập về hàm nhiều biến, đặc biệt là phần cực trị hàm nhiều biến. Mời các bạn tham khảo!

     31 p cdsphue 22/04/2019 19 0

  • Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 3 - Hệ phương trình đại số tuyến tính

    Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 3 - Hệ phương trình đại số tuyến tính

    Tham khảo "Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 3 - Hệ phương trình đại số tuyến tính " sẽ giúp các bạn nắm được khái niệm về các loại hệ phương trình đại số tuyến tính, nắm được phương pháp giải hệ phương trình có số phương trình và số ẩn bằng nhau theo phương pháp Cramer và phương pháp Gauss, nắm được phương pháp giải hệ phương trình thuần...

     19 p cdsphue 22/04/2019 20 0

  • Bài giảng Toán cao cấp 1: Bài 2 - Đạo hàm và vi phân

    Bài giảng Toán cao cấp 1: Bài 2 - Đạo hàm và vi phân

    Tham khảo "Bài giảng Toán cao cấp 1: Bài 2 - Đạo hàm và vi phân" sẽ giúp các bạn Hiểu được khái niệm đạo hàm, vi phân của hàm số. Giải được các bài tập về đạo hàm, vi phân. Biết vận dụng linh hoạt các định lý, khai triển và các quy tắc trong giải bài tập. Khảo sát tính chất, dáng điệu của các hàm cơ bản. Hiểu ý nghĩa hình học cũng như ý...

     40 p cdsphue 22/04/2019 23 0

  • Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 1 - Tập hợp - ánh sáng

    Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 1 - Tập hợp - ánh sáng

    Mục tiêu chính của bài giảng trình bày khái niệm về quan hệ giữa các tập hợp, đặc biệt là quan hệ hai ngôi và các quan hệ cơ bản: Quan hệ tương đương và quan hệ thứ tự; khái niệm về ánh xạ với các ánh xạ cơ bản: Đơn ánh, song ánh, toàn ánh. Tiếp đó là ánh xạ ngược, thu hẹp và mở rộng một ánh xạ. Cuối cùng là lực lượng của tập hợp

     33 p cdsphue 22/04/2019 26 0

  • Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 2 - Định thức và ma trận

    Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 2 - Định thức và ma trận

    Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 2 - Định thức và ma trận trình bày khái niệm về ma trận, các phép toán về ma trận, khái niệm về hạng của ma trận. Hiểu về định thức, các tính chất và cách tính định thức, nắm được phương pháp giải hệ phương trình có số phương trình và số ẩn bằng nhau. Giải được các bài toán về định thức và ma trận, các...

     35 p cdsphue 22/04/2019 19 0

  • Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 4 - Không gian vector

    Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 4 - Không gian vector

    Mục tiêu chính của "Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 4 - Không gian vector" trình bày khái niệm về không gian véc tơ, khái niệm về không gian con và hệ sinh, khái niệm về không gian hữu hạn chiều và bài toán về không gian véc tơ. Mời các bạn tham khảo!

     23 p cdsphue 22/04/2019 19 0

  • Ebook Hóa học - NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội: phần 1

    Ebook Hóa học - NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội: phần 1

    Ebook Hóa học - NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội: phần 1 sẽ mang đến cho các bạn những kiến thức cơ bản dễ nắm bắt tới những khái niệm bao quát trừu tượng thông qua các nội dung chính sau: Phân tử là gì, vì sao lại nói các vật trên thế giới đều do nguyên tử cấu tạo nên, vì sao từ bảng tuần hoàn Mendeleev lại có thể dự đoán các nguyên tố mới,...

     137 p cdsphue 21/03/2019 33 0

  • Ebook Hóa học - NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội: phần 2

    Ebook Hóa học - NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội: phần 2

    Ebook Hóa học - NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội: phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung sau: Vì sao chì lại có màu xám trơn bóng, kẽm dùng để làm gì, vì sao bóng đèn điện dùng lâu lại bị đen, kim loại nào nhẹ nhất, ma trơi là gì, thế nào là chất phóng xạ, vì sao đồng hồ dạ quang lại phát sáng, vì sao acquy có thể tích trữ điện,... Mời các bạn cùng...

     128 p cdsphue 21/03/2019 38 0

  • Ebook Câu hỏi và bài tập hóa học vô cơ - Phần phi kim: Phần 1

    Ebook Câu hỏi và bài tập hóa học vô cơ - Phần phi kim: Phần 1

    Ebook Câu hỏi và bài tập hóa học vô cơ - Phần phi kim: Phần 1 sẽ giới thiệu đến bạn đọc các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm về phi kim, khí trơ, hidro, các halogen, oxi, lưu huỳnh - phân nhóm selen, nitơ - photpho, phân nhóm asen, cacbon - silic. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

     40 p cdsphue 25/02/2019 27 0

  • Ebook Tinh bột khai thác và ứng dụng: Phần 1 - NXB Đà Nẵng

    Ebook Tinh bột khai thác và ứng dụng: Phần 1 - NXB Đà Nẵng

    Nội dung của phần 1 giáo trình được trình bày những vấn đề sau: Cấu tạo và tính chất của tinh bột, các phương pháp hiện đại để xác định các chỉ số cơ bản của tinh bột, kỹ thuật sản xuất tinh bột. Giáo trình được biên soạn theo đề cương môn học “Khai thác tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột” nhằm làm tài liệu chính để giảng...

     67 p cdsphue 25/02/2019 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số