• Ebook Thủ thuật Casio giải nhanh trắc nghiệm toán 12: Phần 2

  Ebook Thủ thuật Casio giải nhanh trắc nghiệm toán 12: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Thủ thuật Casio giải nhanh trắc nghiệm toán 12" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nguyên hàm - tích phân, Casio tìm nhanh họ nguyên hàm của hàm số, Casio tính nhanh diện tích hình phẳng, số phức, Casio biểu diễn hình học số phức trên tọa độ thực ảo, mẹo tìm min max của môđun số phức. Mời các bạn cùng tham...

   140 p cdsphue 25/08/2019 19 0

 • Ebook Thủ thuật Casio giải nhanh trắc nghiệm toán 12: Phần 1

  Ebook Thủ thuật Casio giải nhanh trắc nghiệm toán 12: Phần 1

  Ebook Thủ thuật Casio giải nhanh trắc nghiệm toán 12: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hàm số và các bài toán liên quan đến hàm số, Casio tìm nhanh bài toán cực trị hàm số, Casio tìm nhanh tiệm cận của đồ thị hàm số, hàm số mũ và logarit, Casio tìm nhanh nghiệm của phương trình Mũ-Logarit,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   172 p cdsphue 25/08/2019 19 0

 • Ebook Nâng cao kỹ năng giải toán trắc nghiệm: Phần 1

  Ebook Nâng cao kỹ năng giải toán trắc nghiệm: Phần 1

  Ebook Nâng cao kỹ năng giải toán trắc nghiệm: Phần 2 trình bày các vấn đề chính sau: Tính đơn điệu của hàm số, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số, các kiến thức trọng tâm của cực trị hàm số. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   82 p cdsphue 25/08/2019 20 0

 • Ebook Nâng cao kỹ năng giải toán trắc nghiệm: Phần 2

  Ebook Nâng cao kỹ năng giải toán trắc nghiệm: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Nâng cao kỹ năng giải toán trắc nghiệm" phần 2 tiếp tục trình bày các vấn đề còn lại như: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số, tiệm cận của đường cong, khảo sát hàm số và các ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   125 p cdsphue 25/08/2019 24 0

 • Ebook Thiết kế và phân tích thí nghiệm quy hoạch hóa thực nghiệm: Phần 1

  Ebook Thiết kế và phân tích thí nghiệm quy hoạch hóa thực nghiệm: Phần 1

  Ebook Thiết kế và phân tích thí nghiệm quy hoạch hóa thực nghiệm: Phần 1 sẽ đề cập đến các phương pháp phân tích và thiết kế thí nghiệm bao hàm cả cỡ mẫu trong mỗi phương pháp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   173 p cdsphue 25/08/2019 21 0

 • Ebook Thiết kế và phân tích thí nghiệm quy hoạch hóa thực nghiệm: Phần 2

  Ebook Thiết kế và phân tích thí nghiệm quy hoạch hóa thực nghiệm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 của ebook "Thiết kế và phân tích thí nghiệm quy hoạch hóa thực nghiệm", phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung: Thiết kế xấp xỉ bậc nhất, thiết kế xấp xỉ bậc hai, thiết kế xấp xỉ bậc hai quay ngược, phân tích phương sai hồi quy bậc hai,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   174 p cdsphue 25/08/2019 22 0

 • Bài giảng Toán 1: Chương 1 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán 1: Chương 1 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán 1 Chương 1 Số phức và ma trận trình bày nội dung về Số phức: Đại số của số phức, lượng giác của số phức, căn của số phức cùng với các dạng ma trận Toán học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   108 p cdsphue 25/08/2019 8 0

 • Bài giảng Toán 1: Chương 4 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán 1: Chương 4 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán 1 Chương 4 Phép tính tích phân hàm một biến trình bày nội dung về: Bài toán diện tích, định nghĩa tích phân, các tính chất cơ bản của tích phân, nguyên hàm, phương pháp biến đổi, tích phân từng phần, tích phân suy rộng, các tiêu chuẩn hội tụ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p cdsphue 25/08/2019 8 0

 • Bài giảng Toán 1: Chương 3 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán 1: Chương 3 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán 1 Chương 3 Phép tính vi phân hàm một biến trình bày các nội dung về: Đạo hàm, đạo hàm các hàm số sơ cấp, vi phân, tính gần đúng, quy tắc L'hospital, định lý giá trị trung bình, đơn điệu và cực trị, bài Toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên đoạn, khai triển Mac laurin,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p cdsphue 25/08/2019 8 0

 • Bài giảng Toán 1: Chương 2 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán 1: Chương 2 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán 1 Chương 2 Hàm số và liên tục trình bày các nội dung cơ bản như sau: Hàm số, tính toán với dạng vô định, một số giới hạn quan trọng, hàm liên tục, hàm liên tục trên khoảng đóng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p cdsphue 25/08/2019 10 0

 • Bài giảng Giải tích 1: Chương 2 - TS. Đặng Văn Vinh (tt)

  Bài giảng Giải tích 1: Chương 2 - TS. Đặng Văn Vinh (tt)

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 2: Ứng dụng đạo hàm" cung cấp cho người học các kiến thức: Taylor Maclaurint, quy tắc Lôpital, khảo sát, vẽ đồ thị hàm số. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

   53 p cdsphue 22/07/2019 15 0

 • Bài giảng Giải tích 1: Chương 2 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Giải tích 1: Chương 2 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 2: Đạo hàm và vi phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Đạo hàm, vi phân, định lý giá trị trung bình, công thức Taylor, công thức Maclaurint. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p cdsphue 22/07/2019 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số