• Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến – Chương 4: Tích phân mặt

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến – Chương 4: Tích phân mặt

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 4: Tích phân hai mặt" cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân mặt loại 1, tích phân mặt loại 2, công thức Gauss, công thức Stokes,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   69 p cdsphue 25/02/2021 0 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến – Chương 2: Tích phân bội

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến – Chương 2: Tích phân bội

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 2: Tích phân bội" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số mặt bậc hai thường gặp, tích phân kép, tích phân bội ba. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   166 p cdsphue 25/02/2021 0 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến – Chương 5: Chuỗi số - chuỗi lũy thừa

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến – Chương 5: Chuỗi số - chuỗi lũy thừa

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 5: Chuỗi" cung cấp cho người học các kiến thức: Chuỗi số dương, chuỗi đan dấu, chuỗi đan dấu, chuỗi lũy thừa, chuỗi Taylor - Maclaurint. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   78 p cdsphue 25/02/2021 0 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến – Chương 1: Đạo hàm và vi phân

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến – Chương 1: Đạo hàm và vi phân

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 1: Đạo hàm và vi phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản – Giới hạn và liên tục, đạo hàm riêng, khả vi và Vi phân, đạo hàm riêng và vi phân hàm hợp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   107 p cdsphue 25/02/2021 1 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến – Chương 3: Tích phân đường

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến – Chương 3: Tích phân đường

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 3: Tích phân đường" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Tham số hóa đường cong, tích phân đường loại 1, tích phân đường loại 2. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p cdsphue 25/02/2021 0 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Đồ thị - TS. Nguyễn Đức Đông

  Bài giảng Toán rời rạc: Đồ thị - TS. Nguyễn Đức Đông

  Bài giảng "Toán rời rạc: Đồ thị" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đồ thị, phân loại đồ thị; các thuật ngữ về đồ thị, biểu diễn đồ thị và tính đẳng cấu, đường đi và tính liên thông,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   91 p cdsphue 25/02/2021 0 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Logic - TS. Đỗ Đức Đông

  Bài giảng Toán rời rạc: Logic - TS. Đỗ Đức Đông

  Bài giảng "Toán rời rạc - Logic" cung cấp cho người học các kiến thức: Logic mệnh đề, các phép toán mệnh đề, biểu thức logic, các luật logic, logic vị từ, lượng từ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   67 p cdsphue 25/02/2021 0 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Cây trong đồ thị - TS. Nguyễn Đức Đông

  Bài giảng Toán rời rạc: Cây trong đồ thị - TS. Nguyễn Đức Đông

  Bài giảng "Toán rời rạc: Cây trong đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cây trong đồ thị và các thuật ngữ liên quan, những tính chất của cây, các ứng dụng của cây, các phương pháp duyệt cây,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p cdsphue 25/02/2021 1 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Mô hình tính toán - TS. Nguyễn Đức Đông

  Bài giảng Toán rời rạc: Mô hình tính toán - TS. Nguyễn Đức Đông

  Bài giảng "Toán rời rạc: Mô hình tính toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Ngôn ngữ và văn phạm, các máy hữu hạn trạng thái, máy turing, máy hữu hạn trạng thái có đầu ra,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   81 p cdsphue 25/02/2021 0 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Đại số Boole - TS. Nguyễn Đức Đông

  Bài giảng Toán rời rạc: Đại số Boole - TS. Nguyễn Đức Đông

  Bài giảng Toán rời rạc: Đại số Boole do TS. Nguyễn Đức Đông biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức về đại số Boole, biểu diễn Hàm Boole, cổng logic, cực tiểu hóa các mạch. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p cdsphue 25/02/2021 0 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Đếm các phần tử - TS. Nguyễn Đức Đông

  Bài giảng Toán rời rạc: Đếm các phần tử - TS. Nguyễn Đức Đông

  Bài giảng "Toán rời rạc: Đếm các phần tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên lí cơ bản; hoán vị và tổ hợp; hệ số nhị thức, nguyên lý lồng chim bồ câu, thuật toán chia để trị, thuật toán quy hoạch động. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p cdsphue 25/02/2021 0 0

 • Ebook Phương pháp phần tử hữu hạn - Lý thuyết và bài tập: Phần 2

  Ebook Phương pháp phần tử hữu hạn - Lý thuyết và bài tập: Phần 2

  Cuốn sách giới thiệu 6 bước cơ bản nhất để giải bài toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn thông qua các bài tập cụ thể trong 12 chương. Trong mỗi chương đều có phần lý thuyết, bài tập chọn lọc kèm theo lời giải và bài tập tự giải. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   115 p cdsphue 27/01/2021 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số