• Ebook Hóa học và màu sắc: Phần 2

  Ebook Hóa học và màu sắc: Phần 2

  Tác giả làm rõ bản chất màu sắc của các chất theo quan điểm cấu trúc hóa học và tính chất hóa học; nêu lên vai trò của các phân tử màu trong sinh học, trong hóa kỹ thuật, hóa phân tích, trong các hiện tượng mà chúng ta bắt gặp hằng ngày và các ứng dụng thực tế của các chất có màu trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật khác nhau. Mời các bạn cùng tham...

   62 p cdsphue 26/10/2020 14 0

 • Ebook Hóa học và màu sắc: Phần 1

  Ebook Hóa học và màu sắc: Phần 1

  Bằng lối viết dễ hiểu, sinh động và hấp dẫn, tác giả chẳng những đưa chúng ta đi vào thế giới hóa học và màu sắc, mà còn giúp chúng ta hiểu rõ phân tử của các chất nhuộm màu có cấu tạo như thế nào và cái gì quyết định màu sắc của chúng. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   104 p cdsphue 26/10/2020 13 0

 • Ebook Hướng dẫn giải các bài tập xác suất - thống kê: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn giải các bài tập xác suất - thống kê: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của cuốn ""Hướng dẫn giải các bài tập xác suất - thống kê": Phần 2 tiếp tục trình bày hướng dẫn giải các bài tập của tính toán xác suất của một biến cố, biến ngẫu nhiên và hàm phân phối, bài toán ước lượng tham số, một số bài toán kiểm định giả thuyết đơn giản, bài toán tương quan và hồi quy.

   97 p cdsphue 26/10/2020 12 0

 • Ebook Hướng dẫn giải các bài tập xác suất - thống kê: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn giải các bài tập xác suất - thống kê: Phần 1

  Ebook "Hướng dẫn giải các bài tập xác suất - thống kê": Phần 1 trình bày các nội dung về lý thuyết và các dạng bài tập sau: Tính toán xác suất của một biến cố, biến ngẫu nhiên và hàm phân phối, bài toán ước lượng tham số, một số bài toán kiểm định giả thuyết đơn giản, bài toán tương quan và hồi quy.

   229 p cdsphue 26/10/2020 17 0

 • Bài giảng Giải tích 1: Chương 3 - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

  Bài giảng Giải tích 1: Chương 3 - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 3: Tích phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân bất định, tích phân xác định, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

   40 p cdsphue 26/10/2020 7 0

 • Bài giảng Giải tích 1: Chương 3.2 - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

  Bài giảng Giải tích 1: Chương 3.2 - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 3: Tích phân (tt)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân xác định, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

   62 p cdsphue 26/10/2020 5 0

 • Bài giảng Giải tích 1: Chương 1 - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

  Bài giảng Giải tích 1: Chương 1 - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 1: Giới hạn và liên tục" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới hạn của dãy số thực, giới hạn của hàm số, liên tục của hàm số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p cdsphue 26/10/2020 5 0

 • Bài giảng Giải tích 1: Chương 4 - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

  Bài giảng Giải tích 1: Chương 4 - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

  Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân bất định, tích phân xác định, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

   55 p cdsphue 26/10/2020 6 0

 • Bài giảng Giải tích 1: Chương 3.1 - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

  Bài giảng Giải tích 1: Chương 3.1 - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

  Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân bất định, tích phân xác định, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

   35 p cdsphue 26/10/2020 5 0

 • Bài giảng Giải tích 1: Chương 1 (tt) - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

  Bài giảng Giải tích 1: Chương 1 (tt) - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

  Chương 1 - Giới hạn và liên tục (tiếp theo). Chương này gồm có những nội dung chính sau: Giới hạn của hàm số (Hàm số, giới hạn của hàm số, vô cùng bé, vô cùng lớn). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p cdsphue 26/10/2020 7 0

 • Bài giảng Giải tích 1: Chương 4.1 - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

  Bài giảng Giải tích 1: Chương 4.1 - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

  Chương này gồm có các nội dung: Tích phân bất định, tích phân xác định, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

   74 p cdsphue 26/10/2020 6 0

 • Bài giảng Giải tích 1: Chương 2 - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

  Bài giảng Giải tích 1: Chương 2 - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 2: Đạo hàm và vi phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Đạo hàm, vi phân, định lý giá trị trung bình, công thức Taylor, công thức Maclaurint. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   67 p cdsphue 26/10/2020 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số