• Ebook Bài tập hóa học đại cương (Hóa học lý thuyết cơ sở): Phần 2

  Ebook Bài tập hóa học đại cương (Hóa học lý thuyết cơ sở): Phần 2

  Bài tập hóa học đại cương (Hóa học lý thuyết cơ sở): Phần 1 gồm có những chương sau: Các khái niệm chung về liên kết thuyết VB, thuyết MO về liên kết, liên kết giữa các phân tử và trong phức chất, liên kết hóa học trong tinh thể, một số đề thi và hướng dẫn giải môn hóa học lý thuyết.

   78 p cdsphue 27/10/2021 12 0

 • Ebook Bài tập hóa học đại cương (Hóa học lý thuyết cơ sở): Phần 1

  Ebook Bài tập hóa học đại cương (Hóa học lý thuyết cơ sở): Phần 1

  Bài tập hóa học đại cương (Hóa học lý thuyết cơ sở): Phần 1 gồm có những chương sau: Một số khái niệm chung, nguyên lý i của nhiệt động lực học, nguyên lý ii của nhiệt động lực học, cân bằng hóa học, dung dịch, động hóa học, hạt nhân nguyên tử, cấu tạo nguyên tử theo quan điểm cơ học lượng tử, nguyên tử hidro, nguyên tử nhiều electron,...

   78 p cdsphue 27/10/2021 12 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở logic (Phạm Thế Bảo)

  Bài giảng Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở logic (Phạm Thế Bảo)

  Bài giảng Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở logic (Phạm Thế Bảo) có nội dung trình bày các kiến thức về mệnh đề, dạng mệnh đề, qui tắc suy diễn, vị từ, lượng từ, tập hợp, ánh xạ, qui nạp toán học,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   99 p cdsphue 28/09/2021 12 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 2: Phép đếm (Phạm Thế Bảo)

  Bài giảng Toán rời rạc - Chương 2: Phép đếm (Phạm Thế Bảo)

  Bài giảng Toán rời rạc - Chương 2: Phép đếm (Phạm Thế Bảo) có nội dung trình bày các kiến thức về nguyên lý như nguyên lý cộng, nguyên lý nhân, nguyên lý chuồng bồ câu, giải tích tổ hợp, hoán vị lặp, tổ hợp lặp, hệ thức đệ qui,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   68 p cdsphue 28/09/2021 14 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 4: Đại Số Bool (Phạm Thế Bảo)

  Bài giảng Toán rời rạc - Chương 4: Đại Số Bool (Phạm Thế Bảo)

  Bài giảng Toán rời rạc - Chương 4: Đại Số Bool (Phạm Thế Bảo) có nội dung trình bày các kiến thức về đại dố Bool, hàm Bool - các phép toán trên hàm Bool, dạng nối rời chính tắc của Hàm Bool, biểu đồ karnaugh, mạch logic,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   78 p cdsphue 28/09/2021 10 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 3: Quan hệ (Phạm Thế Bảo)

  Bài giảng Toán rời rạc - Chương 3: Quan hệ (Phạm Thế Bảo)

  Bài giảng Toán rời rạc - Chương 3: Quan hệ (Phạm Thế Bảo) có nội dung trình bày các kiến thức về định nghĩa và tính chất của quan hệ; biểu diễn quan hệ; quan hệ tương đương, đồng dư; quan hệ thứ tự, biểu đồ Hass,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   56 p cdsphue 28/09/2021 13 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 5: Đồ thị (Phạm Thế Bảo)

  Bài giảng Toán rời rạc - Chương 5: Đồ thị (Phạm Thế Bảo)

  Bài giảng Toán rời rạc - Chương 5: Đồ thị (Phạm Thế Bảo) có nội dung trình bày về khái niệm và tính chất cơ bản của đồ thị, biểu diễn đồ thị bằng ma trận, đẳng cấu, đường đi, chu trình, đồ thị liên thông,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   87 p cdsphue 28/09/2021 12 0

 • Ebook Toán rời rạc (In lần thứ sáu): Phần 2

  Ebook Toán rời rạc (In lần thứ sáu): Phần 2

  Ebook "Toán rời rạc (In lần thứ sáu): Phần 2 – Nguyễn Đức Nghĩa" nối tiếp phần 1 trang bị cho người học kiến thức về lý thuyết đồ thị và hàm đại số lôgic bao gồm các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị; biểu diễn đồ thị trên máy tính; các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị và ứng dụng; đồ thị Euler và đồ thị Hamilton; cây và cây...

   144 p cdsphue 26/04/2021 39 1

 • Ebook Toán rời rạc (In lần thứ sáu): Phần 1

  Ebook Toán rời rạc (In lần thứ sáu): Phần 1

  Ebook "Toán rời rạc (In lần thứ sáu): Phần 1 – Nguyễn Đức Nghĩa" thông tin đến các bạn kiến thức về lý thuyết tổ hợp bao gồm bài toán đếm, bài toán tồn tại, bài toán liệt kê, bài toán tối ưu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   151 p cdsphue 26/04/2021 39 1

 • Bài giảng Giải tích mạch: Chương 3.2 - Đỗ Quốc Tuấn

  Bài giảng Giải tích mạch: Chương 3.2 - Đỗ Quốc Tuấn

  Phần 2 bài giảng "Giải tích mạch - Chương 3: Các phương pháp phân tích - Các định lý" bao gồm các nội dung: Mạch điện có ghép hỗ cảm, mạch có khuếch đại thuật toán, các định lý mạch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p cdsphue 26/04/2021 36 1

 • Bài giảng Giải tích mạch: Chương 3.3 - Đỗ Quốc Tuấn

  Bài giảng Giải tích mạch: Chương 3.3 - Đỗ Quốc Tuấn

  Bài giảng "Giải tích mạch - Chương 3: Các phương pháp phân tích - Các định lý" cung cấp cho người học các kiến thức về "Mạch 3 pha" bao gồm: Máy phát 1 pha, máy phát 3 pha, phân loại nguồn 3 pha đối xứng, ghép nối mạch 3 pha,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p cdsphue 26/04/2021 35 1

 • Bài giảng Giải tích mạch: Chương 3.1 - Đỗ Quốc Tuấn

  Bài giảng Giải tích mạch: Chương 3.1 - Đỗ Quốc Tuấn

  Bài giảng "Giải tích mạch - Chương 3: Các phương pháp phân tích - Các định lý" bao gồm các nội dung: Phương pháp dòng điện nhánh, phương pháp điện thế nút, phương pháp dòng mắt lưới, mạch điện có ghép hỗ cảm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p cdsphue 26/04/2021 30 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số