• Bài giảng Toán cao cấp A2: Chương 2 - Nguyễn Anh thi

  Bài giảng Toán cao cấp A2: Chương 2 - Nguyễn Anh thi

  Bài giảng Toán cao cấp A2 Chương 2 Hệ phương trình tuyến tính trình bày các nội dung về: Khái niệm chung, nghiệm của hệ phương trình tuyến tính, giải hệ phương trình tuyến tính, định lý Kronecker-Capelli,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p cdsphue 25/12/2019 11 0

 • Bài giảng Toán cao cấp A2: Chương 4 - Nguyễn Anh thi

  Bài giảng Toán cao cấp A2: Chương 4 - Nguyễn Anh thi

  Bài giảng Toán cao cấp A2 Chương 4 trình bày về Trị riêng - Vector riêng với các nội dung định nghĩa, đa thức đặc trưng, trị riêng, không gian riêng, thuật toán chéo theo ma trận,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p cdsphue 25/12/2019 11 0

 • Bài giảng Toán cao cấp A2: Chương 1 - Nguyễn Anh thi

  Bài giảng Toán cao cấp A2: Chương 1 - Nguyễn Anh thi

  Bài giảng Toán cao cấp A2: Chương 1 Ma trận và định thức trình bày về các nội dung: Số phức, ma trận, định thức, ma trận khả nghịch và ma trận nghịch đảo, ứng dụng giải phương trình ma trận,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   79 p cdsphue 25/12/2019 13 0

 • Bài giảng Toán cao cấp A2: Chương 3 - Nguyễn Anh thi

  Bài giảng Toán cao cấp A2: Chương 3 - Nguyễn Anh thi

  Bài giảng Toán cao cấp A2 Chương 3 không gian vector trình bày định nghĩa, tổ hợp tuyến tính, cơ sở và số chiều của không gian vector, không gian vector con, tọa độ và ma trận chuyển cơ sở,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p cdsphue 25/12/2019 11 0

 • Tính chất nghiệm của bài toán tối ưu nửa đại số

  Tính chất nghiệm của bài toán tối ưu nửa đại số

  Bài viết trình bày việc xét bài toán tối ưu nửa đại số. Các tính chất như tính khác rỗng, tính lồi, tính compact, tính nửa liên tục trên và nửa liên tục dưới của nghiệm bài toán đang xét đã được nghiên cứu.

   7 p cdsphue 25/12/2019 11 0

 • Phát triển một số kiến thức hình học cho giáo viên tiểu học bằng cách lật ngược vấn đề

  Phát triển một số kiến thức hình học cho giáo viên tiểu học bằng cách lật ngược vấn đề

  Trong tương lai, Việt Nam sẽ triển khai “một chương trình, nhiều sách giáo khoa”. Điều này đòi hỏi giáo viên cần có kiến thức chuyên môn tốt. Tuy nhiên, giáo viên tiểu học phải dạy nhiều môn học, kiến thức rộng nhưng không sâu nên đôi khi do vô ý, thiếu sự chuẩn bị kĩ càng, giáo viên tiểu học điều chỉnh nội dung dạy học không chính xác.

   8 p cdsphue 25/12/2019 8 0

 • Một phân tích tri thức luận về khái niệm tích phân suy rộng

  Một phân tích tri thức luận về khái niệm tích phân suy rộng

  Bài viết này trình bày một phân tích tri thức luận lịch sử về sự phát triển và hı̀nh thành khái niệm tích phân suy rộng, từ đó xác định các đặc trưng tri thức luận của tích phân suy rộng và một số chướng ngại đối với sinh viên khi nghiên cứu về tri thức này.

   14 p cdsphue 25/12/2019 11 0

 • Một mô hình dạy học STEM nhấn mạnh toán học – trường hợp chu kì tuần hoàn của hàm số lượng giác

  Một mô hình dạy học STEM nhấn mạnh toán học – trường hợp chu kì tuần hoàn của hàm số lượng giác

  Bài viết trình bày một mô hình dạy học STEM theo hướng nhấn mạnh Toán học và kết quả thực nghiệm một hoạt động STEM sử dụng mô hình này gắn với một tri thức ở bậc trung học là chu kì tuần hoàn của hàm số lượng giác.

   13 p cdsphue 25/12/2019 11 0

 • Ảnh hưởng của nồng độ pha tạp Ion Cr3+ đến tính chất quang của vật liệu ZnAl2O4:Mn2+ chế tạo bằng phương pháp sol-gel

  Ảnh hưởng của nồng độ pha tạp Ion Cr3+ đến tính chất quang của vật liệu ZnAl2O4:Mn2+ chế tạo bằng phương pháp sol-gel

  Bột huỳnh quang ZnAl2O4 đồng pha tạp ion Mn2+ và ion Cr3+ phát xạ màu xanh và đỏ được chế tạo thành công bằng phương pháp sol-gel kết hợp với ủ nhiệt trong không khí ở các nhiệt độ khác nhau.

   6 p cdsphue 25/12/2019 8 0

 • Pha Griffith và ước lượng hiệu ứng từ nhiệt trong vật liệu na nô La0.78Ca0.22MnO3

  Pha Griffith và ước lượng hiệu ứng từ nhiệt trong vật liệu na nô La0.78Ca0.22MnO3

  Pha Griffith và hiệu ứng từ nhiệt trong vật liệu nano La0.78Ca0.22MnO3 đã được nghiên cứu một cách chi tiết. Biến thiên entropy từ và biến thiên nhiệt dung riêng đã được tính toán bằng mô hình hiện tượng luận, dựa trên số liệu M(T) của mẫu.

   8 p cdsphue 25/12/2019 7 0

 • Nghiên cứu tách SiO2 trong than trấu bằng phương pháp cơ học

  Nghiên cứu tách SiO2 trong than trấu bằng phương pháp cơ học

  Nghiên cứu tách SiO2 trong than trấu bằng phương pháp cơ học sẽ khắc phục được những nhược điểm trên. Quá trình tách bằng phương pháp cơ học bước đầu đã cho kết quả, với phần than trấu giàu C tỷ lệ SiO2 giảm nhiều nhất là 8% và ở phần giàu SiO2 hàm lượng C giảm nhiều nhất 11% so với thành phần than trấu ban đầu khi ở chế độ hút với...

   6 p cdsphue 25/12/2019 7 0

 • Nghiên cứu cố định kháng thể hCG trên đế polystyrene sử dụng trong phân tích beta-hCG

  Nghiên cứu cố định kháng thể hCG trên đế polystyrene sử dụng trong phân tích beta-hCG

  Phân tích nồng độ beta-hCG có ý nghĩa quan trọng trong chẩn đoán và sàng lọc sơ sinh. Trong nghiên cứu này chúng tôi tối ưu hóa các điều kiện đính kháng thể hCG lên đế polystyrene (PS) bằng phương pháp hấp phụ để sử dụng phân tích beta-hCG bằng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang.

   7 p cdsphue 25/12/2019 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số