• Ebook Giải tích I - Phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến: Phần 2

  Ebook Giải tích I - Phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn Giải tích I - Phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân bất định, tích phân xác định, hàm nhiều biến số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   219 p cdsphue 27/05/2020 43 0

 • Ebook Giải tích I - Phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến: Phần 1

  Ebook Giải tích I - Phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến: Phần 1

  Phần 1 cuốn Giải tích I - Phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến cung cấp cho người học các kiến thức: Tập hợp các số thực, hàm số một biến số, đạo hàm và vi phân, các định lý về hàm khả vi và áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   161 p cdsphue 27/05/2020 27 0

 • Ebook Hóa học hữu cơ - Phần bài tập (Tập 1): Phần 2

  Ebook Hóa học hữu cơ - Phần bài tập (Tập 1): Phần 2

  Trong phần hai và phần ba cuốn sách là các bài tập kèm lời giải. Phần này gồm 14 chương được phân đều từ đại cương sang hiđrocacbon rồi đến các chức. Cuốn sách này được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ngành Hóa các trường đại học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   123 p cdsphue 26/05/2020 28 0

 • Ebook Hóa học hữu cơ - Phần bài tập (Tập 1): Phần 1

  Ebook Hóa học hữu cơ - Phần bài tập (Tập 1): Phần 1

  Cuốn sách gồm ba phần: Phần một tóm tắt một số phương pháp dùng để nối mạch và giảm mạch cacbon, các phản ứng chủ yếu của dẫn xuất halogen, hợp chất cơ magie và muối điazoni, vì đó là các hợp chất được dùng nhiều trong tổng hợp hữu cơ, cũng như các phương pháp bảo vệ một số nhóm chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p cdsphue 26/05/2020 37 0

 • Ebook Cơ sở lý thuyết các phản ứng hóa học: Phần 2

  Ebook Cơ sở lý thuyết các phản ứng hóa học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Cơ sở lý thuyết các phản ứng hóa học" cung cấp cho người học các kiến thức: Phản ứng axit-bazơ, phản ứng oxi hóa khử, một số vấn đề ứng dụng của phản ứng oxi hóa khử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   243 p cdsphue 26/05/2020 55 0

 • Ebook Cơ sở lý thuyết các phản ứng hóa học: Phần 1

  Ebook Cơ sở lý thuyết các phản ứng hóa học: Phần 1

  Ebook Cơ sở lý thuyết các phản ứng hóa học: Phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học, nguyên lý thứ hai và nguyên lý thứ ba của nhiệt động lực học, cân bằng pha, cân bằng hóa học, cơ sở của động hóa học, dung dịch. Mời các bạn cùng tham khảo.

   269 p cdsphue 26/05/2020 33 0

 • Định lý về dấu của bài toán đối ngẫu

  Định lý về dấu của bài toán đối ngẫu

  Mục đích của bài báo là giới thiệu một số mô hình đối ngẫu của cặp bài toán đỗi ngẫu (G, D) và thiết lập một số định lý về dấu của chúng.

   16 p cdsphue 26/05/2020 17 0

 • Bội chung nhỏ nhất của các ma trận

  Bội chung nhỏ nhất của các ma trận

  Bài viết làm rõ định nghĩa bội chung nhỏ nhất của các ma trận thông qua các ví dụ và tính chất. Bài viết cũng chứng minh sự tồn tại và phương pháp tìm bội chung nhỏ nhất của các ma trận vuông cùng cấp và của các ma trận chỉ có cùng số dòng trên miền chính. Bài viết cũng trình bày chi tiết hơn về thuật toán tìm bội chung nhỏ nhất của các ma...

   8 p cdsphue 26/05/2020 18 0

 • Liên thông của môđun các đạo hàm

  Liên thông của môđun các đạo hàm

  Bài viết trình bày một số tính chất của liên thông tuyến tính, đưa ra một số công thức tính đạo hàm Lie của liên thông tuyến tính và một số tính chất của đạo hàm Affin theo một hướng.

   11 p cdsphue 26/05/2020 18 0

 • Tính điều khiển được xấp xỉ đối với hệ tuyến tính tổng quát mô tả bởi bài toán tử khả nghịch phải

  Tính điều khiển được xấp xỉ đối với hệ tuyến tính tổng quát mô tả bởi bài toán tử khả nghịch phải

  Hệ được gọi là điều khiển được xấp xỉ nếu bất kì trạng thái này có thể điều khiển tới lân cận của trạng thái khác bởi điều khiển chấp nhận được. Các điều kiện cần và đủ để hệ tuyến tính tổng quát (GLS)0 điều khiển được xấp xỉ đã được chứng minh.

   13 p cdsphue 26/05/2020 17 0

 • Sửa lỗi tự động trong ngôn ngữ lập trình bài toán SK (SK problem)

  Sửa lỗi tự động trong ngôn ngữ lập trình bài toán SK (SK problem)

  Bài viết trình bày việc phát biểu về bài toán SK – là bài toán xác định tập khung dựa trên mô hình khắc phục và sửa lỗi tự động do Chytil và Demner đề xuất trong [3], [4], đối với lớp ngôn ngữ phi ngữ cảnh và chúng tôi đã nêu ra một đặc trưng tổng quát của tập khung tương đương với điều kiện của Chytil và Demner đã nêu ra trong [3], [4], nhưng...

   6 p cdsphue 26/05/2020 14 0

 • Tổ chức dạy học một số kiến thức về chủ đề khối đa diện ở lớp 12 theo định hướng giáo dục STEM

  Tổ chức dạy học một số kiến thức về chủ đề khối đa diện ở lớp 12 theo định hướng giáo dục STEM

  Bài viết trình bày kết quả thực nghiệm một hoạt động dạy học trong chủ đề Khối đa diện theo định hướng giáo dục STEM. Hoạt động này không những giúp học sinh có thể hiểu và vận dụng được một số kiến thức trong chủ đề khối đa diện để giải quyết các vấn đề thực tiễn, mà còn giúp các em hình thành những kĩ năng cần thiết của...

   14 p cdsphue 26/05/2020 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số