• Hà Tông Quyền qua Mộng Dương tập

  Hà Tông Quyền qua Mộng Dương tập

  Hà Tông Quyền là một quan chức và là một danh sĩ thời nhà Nguyễn. Tuy nhiên, sự nghiệp và di sản văn chương của ông chưa được quan tâm nghiên cứu. Trong tiểu luận này, ngoài phần tổng quan về hành trạng của Hà Tông Quyền, bước đầu, chúng tôi khảo sát Mộng dương tập (Giấc mộng trên biển), tập thơ ghi chép quá trình đi sứ sang Nam Dương (Indonesia)...

   16 p cdsphue 25/10/2019 25 0

 • Từ Nguyễn Lân đến Hoàng Tuấn Công, giải nghĩa tiếng Việt sao cho đúng

  Từ Nguyễn Lân đến Hoàng Tuấn Công, giải nghĩa tiếng Việt sao cho đúng

  Cuốn “Từ điển tiếng Việt của GS Nguyễn Lân - Phê bình và khảo cứu” của tác giả Hoàng Tuấn Công vừa ra đời đã thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo bạn đọc. Nhìn chung đây là một công trình khảo cứu công phu, có giá trị khoa học, nhưng vẫn còn một đôi chỗ cần được trao đổi, góp ý với tác giả. Bài viết này trao đổi ý kiến về...

   7 p cdsphue 25/10/2019 30 0

 • Thể loại monogatari trong thế giới văn chương tự sự

  Thể loại monogatari trong thế giới văn chương tự sự

  Bài viết này giới thiệu đến độc giả Việt Nam thể loại monogatari như một bộ phận của văn học Nhật Bản được nhìn nhận trong tiến trình phát triển chung của văn chương tự sự trên thế giới.

   15 p cdsphue 25/10/2019 29 0

 • Khuynh hướng văn hóa bình dân và văn hóa bác học trong ngôn ngữ Truyện Kiều

  Khuynh hướng văn hóa bình dân và văn hóa bác học trong ngôn ngữ Truyện Kiều

  So với nhiều truyện Nôm cùng thể tài khác, ngôn ngữ Truyện Kiều dường như là một thế giới đầy hương sắc, là phức thể đa dạng và phong phú. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt qua toàn bộ ngôn ngữ Truyện Kiều và làm nên giá trị vĩ đại của tác phẩm là sự kết hợp tuyệt diệu giữa hai khuynh hướng bình dân và bác học trong ngôn ngữ tác phẩm.

   8 p cdsphue 25/10/2019 29 0

 • Cảm quan về con người trong thơ Nguyễn Bình Phương

  Cảm quan về con người trong thơ Nguyễn Bình Phương

  Bài viết nghiên cứu về cảm quan con người trong thơ Nguyễn Bình Phương nhằm chỉ ra đóng góp, phong cách nghệ thuật cũng như dấu ấn của nhà thơ đối với tiến trình vận động thơ ca Việt Nam đương đại. Từ đó, cho thấy diện mạo sinh động, hướng phát triển hiện đại, hội nhập thế giới của thơ ca dân tộc.

   6 p cdsphue 25/10/2019 29 0

 • Tư duy huyền thoại hóa cổ mẫu nước và lửa trong một số tiểu thuyết Việt Nam đương đại

  Tư duy huyền thoại hóa cổ mẫu nước và lửa trong một số tiểu thuyết Việt Nam đương đại

  Đối với văn xuôi, tiểu thuyết được xem thể loại chủ đạo, có ưu thế trong việc phản ánh những vấn đề cơ bản của đời sống xã hội và số phận con người. Nằm trong dòng chảy của văn xuôi Việt Nam đương đại, tiểu thuyết từ sau 1986 đảm đương sứ mệnh quan trọng là đổi mới tư duy thể loại.

   9 p cdsphue 25/10/2019 29 0

 • Lịch sử Tây Hạ và tiểu thuyết Đôn Hoàng của Inoue Yasushi

  Lịch sử Tây Hạ và tiểu thuyết Đôn Hoàng của Inoue Yasushi

  Bài viết giới thiệu lịch sử Tây Hạ và tìm hiểu nguyên nhân tiểu thuyết lịch sử Đôn Hoàng (Tonko – 1959) của Inoue Yasushi được xây dựng trên bối cảnh của một quốc gia từng bị lãng quên trong lịch sử.

   14 p cdsphue 25/10/2019 18 0

 • Tiếp cận vở kịch hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ từ góc nhìn của phê bình cổ mẫu

  Tiếp cận vở kịch hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ từ góc nhìn của phê bình cổ mẫu

  Hồn Trương Ba, da hàng thịt là vở kịch nổi tiếng của Lưu Quang Vũ, đã và đang tiếp tục gây tiếng vang lớn, không chỉ trong nước mà cả trên thế giới. Từ góc nhìn của phê bình cổ mẫu, một hướng, một phương pháp nghiên cứu hiện đại trên thế giới nhưng còn mới mẻ ở Việt Nam, bài viết phân tích những ý nghĩa đa tầng giàu giá trị nhân bản...

   12 p cdsphue 25/10/2019 17 0

 • Thi pháp lời văn nghệ thuật trong sáng tác của Vũ Trọng Phụng

  Thi pháp lời văn nghệ thuật trong sáng tác của Vũ Trọng Phụng

  Bài viết nghiên cứu việc tổ chức lời văn nghệ thuật trong các sáng tác của Vũ Trọng Phụng, từ góc độ phong cách học cá nhân và đặc trưng của thể loại tiểu thuyết. Hiện thực - trào phúng là nguyên tắc chủ đạo trong việc tổ chức lời văn trong các sáng tác của Vũ Trọng Phụng, đặc biệt là trong các tiểu thuyết và truyện ngắn của ông.

   13 p cdsphue 25/10/2019 25 0

 • Về các phức hợp được chuyển nghĩa để chỉ tính chất của hoạt động nói năng trong tiếng Việt

  Về các phức hợp được chuyển nghĩa để chỉ tính chất của hoạt động nói năng trong tiếng Việt

  Trong bài viết này, trên cơ sở khái niệm khung của lý thuyết ngôn ngữ học tri nhận, chúng tôi mô tả đặc điểm ngữ nghĩa của các phức hợp được chuyển nghĩa để chỉ tính chất của hoạt động nói năng, một tiểu nhóm các ngữ vị từ được chuyển nghĩa để chỉ hoạt động nói năng trong tiếng Việt, trong đó chú trọng đến: Sự tỏa tia ngữ nghĩa...

   8 p cdsphue 25/10/2019 24 0

 • Tình thái và các phương tiện biểu hiện tình thái trong án văn tiếng Việt

  Tình thái và các phương tiện biểu hiện tình thái trong án văn tiếng Việt

  Trên cơ sở khảo sát ngữ liệu thực tế và nền tảng lí thuyết của ngữ dụng học, bài viết nghiên cứu các loại tình thái trong án văn và cách thức sử dụng chúng. Bài viết cũng chỉ ra các phương tiện biểu hiện tình thái nhận thức và tình thái đạo nghĩa, phân tích và khái quát tác dụng của nó đối với hiệu quả giao tiếp của án văn tiếng Việt.

   11 p cdsphue 25/10/2019 20 0

 • Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 1 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Bản chất của ngôn ngữ, chức năng của ngôn ngữ, ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu đặc biệt, nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ.

   26 p cdsphue 22/07/2019 44 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số