• Bài giảng Ngữ văn 11 - Bài: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

  Bài giảng Ngữ văn 11 - Bài: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác, tác giả Ăngghen, tình bạn vĩ đại, tìm hiểu văn bản, cống hiến vĩ đại,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   29 p cdsphue 30/06/2018 5 0

 • Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Chương 4: Văn học Trung Quốc hiện đại

  Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Chương 4: Văn học Trung Quốc hiện đại

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Văn học Trung Quốc hiện đại, văn học dân chủ, nền văn học xã hội chủ nghĩa, đại cách mạng văn hoá vô sản,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   18 p cdsphue 30/06/2018 3 0

 • Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Bài: Văn học phương Tây

  Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Bài: Văn học phương Tây

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Văn học phương Tây, văn học Hy Lạp cổ đại, văn học phục hưng, văn học cổ điển, văn học ánh sáng thế kỷ XVIII,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   95 p cdsphue 30/06/2018 5 0

 • Bài giảng Ngữ văn 11 - Bài: Người cầm quyền khôi phục uy quyền

  Bài giảng Ngữ văn 11 - Bài: Người cầm quyền khôi phục uy quyền

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Văn bản Người cầm quyền khôi phục uy quyền, tác giả Huygo, phong cách nghệ thuật, sự nghiệp sáng tác, tìm hiểu văn bản,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài...

   23 p cdsphue 30/06/2018 4 0

 • Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Bài: Ca dao - Tục ngữ - Câu đố - Dân ca

  Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Bài: Ca dao - Tục ngữ - Câu đố - Dân ca

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Ca dao, tục ngữ, câu đố, dân ca, tục ngữ lao động sản xuất, tục ngữ về lịch sử xã hội,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   23 p cdsphue 30/06/2018 8 0

 • Bài giảng Ngữ văn 11 - Bài: Từ ấy

  Bài giảng Ngữ văn 11 - Bài: Từ ấy

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bài thơ Từ ấy, tác giả Tố Hữu, phong cách nghệ thuật, sự nghiệp sáng tác, tìm hiểu văn bản,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   27 p cdsphue 30/06/2018 6 0

 • Bài giảng Ngữ văn 11 - Bài: Chữ người tử tù

  Bài giảng Ngữ văn 11 - Bài: Chữ người tử tù

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Văn bản Chữ người tử tù, tác giả Nguyễn Tuân, tìm hiểu văn bản, tác phẩm tiêu biểu, phong cách nghệ thuật,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   19 p cdsphue 30/06/2018 5 0

 • Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Bài: Nhà văn Victor Hugo

  Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Bài: Nhà văn Victor Hugo

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Nhà văn Victor Hugo, tiểu thuyết "Thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris", nhà viết kịch danh tiếng nhất của nước Pháp, các năm thiếu thời, giai đoạn thành công,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng...

   42 p cdsphue 30/06/2018 5 0

 • Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Bài: Tác giả Vũ Trọng Phụng

  Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Bài: Tác giả Vũ Trọng Phụng

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tác giả Vũ Trọng Phụng, cuộc đời và sự nghiệp, sự nghiệp văn học, những tiểu thuyết tiêu biểu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   14 p cdsphue 30/06/2018 6 0

 • Bài giảng Ngữ văn 11 - Bài: Tràng giang

  Bài giảng Ngữ văn 11 - Bài: Tràng giang

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bài thơ Tràng giang, tác giả Huy Cận, phong cách nghệ thuật, sự nghiệp sáng tác,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   50 p cdsphue 30/06/2018 5 0

 • Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Bài: Tác giả Xuân Diệu – Huy Cận

  Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Bài: Tác giả Xuân Diệu – Huy Cận

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tác giả Xuân Diệu, tác giả Huy Cận, cuộc đời và sự nghiệp, sự nghiệp văn học, những tiểu thuyết tiêu biểu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   27 p cdsphue 30/06/2018 5 0

 • Bài giảng Ngữ văn 11 - Bài: Chiều tối (Mộ)

  Bài giảng Ngữ văn 11 - Bài: Chiều tối (Mộ)

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bài thơ Chiều tối, tác giả Hồ Chí Minh, phong cách nghệ thuật, sự nghiệp sáng tác,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   22 p cdsphue 30/06/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số