• Ebook Tư liệu thảo luận 1955 về tập thơ Việt Bắc

  Ebook Tư liệu thảo luận 1955 về tập thơ Việt Bắc

  Tư liệu thảo luận 1955 về tập thơ Việt Bắc được biên soạn nhằm giúp bạn đọc sách này hình dung những đường nét của sự kiện văn học sử đã lùi xa càng rõ, càng cụ thể bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu, người soạn đã sưu tầm đưa in vào phụ lục sách này toàn bộ tập thơ Việt Bắc theo đúng dạng thức văn bản in sách lần đầu của tác phẩm...

   485 p cdsphue 25/11/2020 6 0

 • Ebook Trên đỉnh Trường Sơn kể truyện Kiều: Phần 2

  Ebook Trên đỉnh Trường Sơn kể truyện Kiều: Phần 2

  Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Truyện Kiều có mấy chữ “Khi", đố Kiều, bói Kiều, lẩy Kiều, đoạn trường ai có qua cầu mới hay, sóng êm Phúc Kiến, lửa tàn Chiết Giang, mai sau dù có bao giờ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   59 p cdsphue 25/11/2020 6 0

 • Ebook Trên đỉnh Trường Sơn kể truyện Kiều: Phần 1

  Ebook Trên đỉnh Trường Sơn kể truyện Kiều: Phần 1

  Cuốn sách cho chúng ta thấy “truyện Kiều” đã sống, đã hành quân, đã chiến đấu cùng các chiến sĩ trên đỉnh Trường Sơn, góp phần vào chiến thắng oanh liệt xuân 1975. Phần 1 gồm các mục: Kiếp sao rặt những đoạn trường thế thôi, tiên thề cùng thảo một chương, xiết bao nỗi nhớ tình thương, khóc than khôn xiết tự tình, pha nghề thi họa đủ mùi...

   43 p cdsphue 25/11/2020 2 0

 • Giáo trình Chữ Nôm cơ sở và nâng cao

  Giáo trình Chữ Nôm cơ sở và nâng cao

  Tập giáo trình chữ Nôm này nhằm trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản về chữ Nôm, giúp sinh viên bước đầu tiếp cận với văn bản Nôm, để sau này nếu muốn họ có thể đi vào con đường nghiên cứu. Các chương 1, 2, 3 trình bày phần lý thuyết, những vấn đề cơ bản của chữ Nôm, chương 4 là cách đọc một số bài văn Nôm.

   172 p cdsphue 25/11/2020 3 0

 • Nhân vật người phụ nữ trong tiểu thuyết Mạc Ngôn – truyền thống và hiện đại

  Nhân vật người phụ nữ trong tiểu thuyết Mạc Ngôn – truyền thống và hiện đại

  Bài viết đi vào tìm hiểu sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống và văn hóa hiện đại ở nhân vật người phụ nữ trong tiểu thuyết Mạc Ngôn, từ đó thấy được sự độc đáo trong xây dựng nhân vật của nhà văn.

   7 p cdsphue 25/11/2020 2 0

 • Sự kết hợp truyền thống và hiện đại trong tiểu thuyết Mạc Ngôn trên phương diện ngôn ngữ tiểu thuyết

  Sự kết hợp truyền thống và hiện đại trong tiểu thuyết Mạc Ngôn trên phương diện ngôn ngữ tiểu thuyết

  Bài viết tập trung tìm hiểu sự hòa quyện giữa hai yếu tố Đông – Tây trong tiểu thuyết của nhà văn trên phương diện ngôn ngữ. Qua đó thấy được sự phá cách trong yếu tố nghệ thuật hiện đại mang tính tân kỳ nhưng vẫn đậm chất dân gian.

   7 p cdsphue 25/11/2020 1 0

 • Nhân vật người phụ nữ hiện đại trong truyện ngắn Dương Thụy

  Nhân vật người phụ nữ hiện đại trong truyện ngắn Dương Thụy

  Văn học Việt Nam từ sau đổi mới đến nay đã chứng kiến một sự thay đổi “ngoạn mục” về giới trong đội ngũ sáng tác, đặc biệt là ở lĩnh vực văn xuôi. Đất nước hòa bình, tiếng súng đạn đã đi vào dĩ vãng, những chuyện đời tư, thế sự thật thích hợp để người phụ nữ được bày tỏ. Như một lẽ tất nhiên, một sự khẳng định và...

   6 p cdsphue 25/11/2020 1 0

 • Tích hợp ngôn ngữ học và văn hóa học trong phân tích văn bản nghệ thuật

  Tích hợp ngôn ngữ học và văn hóa học trong phân tích văn bản nghệ thuật

  Bài viết trình bày về các khả năng tích hợp kiến thức ngôn ngữ học vào việc phân tích tác phẩm văn chương: (1) Tìm tiêu điểm thông tin, tìm các dấu hiệu tu từ, tìm nghĩa từ điển và nghĩa văn bản của yếu tố ngôn ngữ; (2) phân tích nghĩa sự tình và nghĩa tình thái, nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn của phát ngôn; (3) phân tích vai trò của các câu...

   6 p cdsphue 25/11/2020 0 0

 • Bàn về quan điểm tiếp cận Nam Xương nữ tử truyện của Nguyễn Dữ

  Bàn về quan điểm tiếp cận Nam Xương nữ tử truyện của Nguyễn Dữ

  Bài viết đề xuất cách tiếp cận tác phẩm này trên quan điểm tích hợp. Theo đó, đối tượng khảo sát không bó hẹp trong phạm vi một hình tượng, một văn bản. Tác phẩm cần được xem xét như một loại hình văn học đặc thù, với nhiều giá trị văn hóa - lịch sử dụng hợp trong đó.

   5 p cdsphue 25/11/2020 1 0

 • Cái huyền ảo trong văn học

  Cái huyền ảo trong văn học

  Khái niệm Cái huyền ảo (the magical) cho đến nay vẫn chưa định hình rõ nét trong nghiên cứu văn học ở Việt Nam. Bài viết hướng đến việc tìm hiểu khái niệm Cái huyền ảo, khẳng định Cái huyền ảo là tư duy thẩm mỹ đồng thời là phương pháp sáng tác trong văn học. Cái huyền ảo được biểu đạt trước hết trong một cốt truyện giàu màu sắc...

   8 p cdsphue 25/11/2020 0 0

 • Thế giới nghệ thuật thơ Lê Thị Mây - nhìn từ hình tượng cái tôi trữ tình

  Thế giới nghệ thuật thơ Lê Thị Mây - nhìn từ hình tượng cái tôi trữ tình

  Trong thơ, vấn đề chủ thể, cái tôi trữ tình mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vị trí của cái tôi trữ tình, giới hạn của nó, mối liên hệ giữa khách thể - chủ thể luôn đặt ra trong thơ những vấn đề cần được giải quyết. Về bản chất, mọi nhân vật trữ tình trong thơ chỉ là những biểu hiện đa dạng của cái tôi trữ tình. Trong thơ hiện...

   6 p cdsphue 25/11/2020 1 0

 • Mặt trận thứ hai của người lính trong tiểu thuyết Chu Lai

  Mặt trận thứ hai của người lính trong tiểu thuyết Chu Lai

  Chu Lai là nhà văn đã khẳng định được vị trí trên văn đàn Việt Nam sau 1975. Nét độc đáo của ông là tất cả các sáng tác chỉ viết về một đề tài duy nhất: số phận người lính, cụ thể là người lính trở về sau chiến tranh; một loại nhân vật duy nhất: hình tượng người chiến sĩ trên mặt trận thứ hai. Bài viết trình bày các số phận nhân...

   9 p cdsphue 25/11/2020 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số