• Ebook Tiếng Anh ngân hàng: Phần 1

  Ebook Tiếng Anh ngân hàng: Phần 1

  Cuốn sách "Tiếng Anh ngân hàng" giới thiệu tới người đọc các tình huống cần giao tiếp và các câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng trong hoạt động ngân hàng. Phần 1 giới thiệu 11 bài học đầu tiên, mời các bạn tham khảo.

   49 p cdsphue 22/07/2016 42 1

 • Ebook Tiếng Anh ngân hàng: Phần 2

  Ebook Tiếng Anh ngân hàng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Tiếng Anh ngân hàng", phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài học: Sử dụng thẻ và chi phiếu, danh mục các nước và thời gian, phái đoàn ngoại giao và quân sự, những câu nói lịch sự. Mời các bạn cùng tham khảo.

   49 p cdsphue 22/07/2016 31 2

 • Ebook General English: Part 1

  Ebook General English: Part 1

  Phần 1 cuốn sách "General English" giới thiệu tới người đọc các bài học từ bài 1 đến bài 10 bao gồm: Introduction, where are you from, direction and places, routines, describing thing, what are they doing, in the past, what can you do, jobs, pve been there - I've done that, robbery at the university.

   102 p cdsphue 22/07/2016 37 1

 • Ebook General english: Part 2

  Ebook General english: Part 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người học các bài học từ bài 11 bao gồm: General English" presents the following contents: Future plans, just do it, what was it like, a farmer's work, classification, you must do it.

   87 p cdsphue 22/07/2016 36 2

 • Ebook NorthStar 2 Reading and Writing

  Ebook NorthStar 2 Reading and Writing

  Ebook "NorthStar 2 Reading and Writing" offers high beginning-level students fascinating content and critical thinking practice, while focusing on improving reading and writing.

   255 p cdsphue 19/12/2015 64 2

 • Ebook Northstar 1 Listening and Speaking

  Ebook Northstar 1 Listening and Speaking

  Northstar, now in a new edition, motivates students to succeed in their academic as well as personal language goals. For each of the five levels, the two strands — Reading and Writing and Listening and Speaking — provide a fully integrated approach for students and teachers.

   260 p cdsphue 19/12/2015 83 6

 • Ebook NorthStar 3 Reading and Writing

  Ebook NorthStar 3 Reading and Writing

  Ebook "NorthStar 3 Reading and Writing" offers intermediate-level students fascinating content and critical thinking practice, while focusing on improving reading and writing.

   244 p cdsphue 19/12/2015 43 2

 • Ebook NorthStar 1 Reading and Writing

  Ebook NorthStar 1 Reading and Writing

  Ebook "NorthStar 1 Reading and Writing" offers beginning-level students fascinating content and critical thinking practice, while focusing on improving reading and writing.

   250 p cdsphue 19/12/2015 59 2

 • Ebook NorthStar 2 Listening and Speaking

  Ebook NorthStar 2 Listening and Speaking

  Ebook "NorthStar 2 Listening and Speaking" offers high beginning-level students fascinating content and critical thinking practice, while focusing on improving listening and speaking.

   234 p cdsphue 19/12/2015 59 1

 • Ebook NorthStar 3 Listening and Speaking

  Ebook NorthStar 3 Listening and Speaking

  Ebook "NorthStar 3 Listening and Speaking" offers intermediate-level students fascinating content and critical thinking practice, while focusing on improving listening and speaking.

   239 p cdsphue 19/12/2015 46 1

 • Ebook 16 bài học Cách dùng ngữ pháp và viết tiếng Anh: Phần 1

  Ebook 16 bài học Cách dùng ngữ pháp và viết tiếng Anh: Phần 1

  Ebook 16 bài học Cách dùng ngữ pháp và viết tiếng Anh: Phần 1 do Thanh Thảo, Thanh Hoa biên soạn sau đây sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức về cách sử dụng danh từ, động từ, các đại từ, các từ bổ nghĩa, giới từ, liên từ và thán từ, cụm từ, mệnh đề, câu, các lỗi thường gặp, dấu chấm, dấu hỏi và dấu trong tiếng Anh.

   165 p cdsphue 06/12/2015 28 3

 • Ebook 16 bài học Cách dùng ngữ pháp và viết tiếng Anh: Phần 2

  Ebook 16 bài học Cách dùng ngữ pháp và viết tiếng Anh: Phần 2

  Ebook 16 bài học Cách dùng ngữ pháp và viết tiếng Anh: Phần 2 được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về cách sử dụng dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu gạch ngang, các thành ngữ, sáo ngữ, các từ ghép và cụm từ, cách viết,... trong tiếng Anh. Với các bạn yêu thích tiếng Anh thì đây là tài liệu hữu ích.

   157 p cdsphue 06/12/2015 36 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số